10
pro

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás upozornit na tradiční kurz Novinky v intenzivní medicíně.

Kurz pořádá Katedra AIM IPVZ společně s Výukovým pracovištěm IM IPVZ se sídlem v Ostravě ve dnech 10. - 14. 12. 2018 v Hotelu ILF v Praze. Kurz pojedná problematiku intenzívní medicíny nejen z pohledu našeho oboru, ale i z pohledu jiných významných s námi spolupracujících oborů. Stále je možné se přihlásit na odkazu: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51430-kurz-aktualni-otazky-v-intenzivni-medicine.

S pozdravem, 

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBARegionální

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, 141 00 Praha 4
Webové stránky: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51430-kurz-aktualni-otazky-v-intenzivni-medicine.
Od: 10. pro, Do: 14. pro