Kvalifikační řízení v ultrazvukových metodách v regionální anestezii

04.05.12


Ve dnech 2.–4. května se v Ústí nad Labem konal workshop „UZ metody v regionální anestézii“. V rámci tohoto workshopu proběhly kvalifikační zkoušky lektorů I. a II. stupně. Zkouška se skládala z testu a přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností.

Kvalifikace lektora I. stupně opravňuje k regulérní výuce regionálních metod a k ověřování znalostí s potvrzováním do logbooku. Kvalifikace II. stupně opravňuje členství ve zkušebních komisích.

Požadavky na lektory II. stupně v ultrazvukových technikách v regionální anestezii splnili tito lékaři:
D. Bejšovec (MNUL), D. Doležal (FNHK), D. Mach (Nové Město na Moravě), P Michálek (VFN Praha) a D. Nalos (MNUL).

Zároveň získali oprávnění posuzovat znalosti ostatních uchazečů a během regulérních zkoušek udělovat titul školitel I. stupně.

Dne 3. a 4. května 2012 se konaly zkoušky kandidátů na školitele v UZ metodách regionální anestézii I. stupně. Po předchozím MCQ testu, následovala ústní zkouška s praktickými ukázkami použití UZ metod na figurantech.

Kvalifikaci lektora I. stupně získali tito lékaři:
L. Beňo (MNUL) M. Jelínek (USA), J. Klučka ( FN Bohunice) I. Křikava (FN Bohunice), P. Neumann (MNUL), T. Novotný (FNHK), M. Michálková (VFN), L. Picmaus (Liberec), T. Piksa (Písek).

Platinový partner
Zlatý partner
Stříbrný partner
Developed by MagicWARE | Počet návštěvníků: visitors Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem ČSARIM © 1998-2015 ČSARIM