18
bře

Vážené kolegyně a kolegové ,

při příležitosti XXIV. kongresu ČSARIM v Brně (7.- 9. 9. 2017) vyhlašuje výbor ČSARIM soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované Vámi, členy ČSARIM, které byly

v roce 2016 publikovány v elektronické nebo tištěné podobě. První nebo korespondující autor musí být členem ČSARIM.

Kategorie:

  1. Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2016
  2. Keszlerova cena za nejlepší publikovanou práci s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické verzi v průběhu roku 2016
  3. Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou tématikou vydanou v roce 2016
  4. Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v roce 2016

Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Přihlášky do soutěže nebo návrhy na ocenění spolu s navrženou prací v .pdf (u článků) a/nebo originálem knižní publikace zasílejte do 31.5.2017 na adresu :

MUDr Ivan Herold, CSc., Anesteziologicko resuscitační oddělení,
oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.
V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav nebo ivan.herold@onmb.cz.

V každé kategorii budou vyhlášeny nominované práce a vítězná práce bude odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu XXIV. kongresu

ČSARIM v Brně.

Prof. MUDr Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda ČSARIM

MUDr Ivan Herold, CSc. 
2.místopředseda ČSARIM