Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Extract from CSARIM Statutes:
CSARIM is a voluntary professional and scientific organisation. It is an association of physicians, paramedics and other workers in the field of emergency medicine, anaesthesiology, intensive and resuscitation care and fields related to anaesthesia and resuscitation. CSARIM is a member organisation of the Czech Medical Society of J. E. Purkinje (CMS JEP). The Statutes of CSARIM are based on the Statutes of CMS JEP.

The professional activities of the Society include, especially :
- organisation of specialised events, as a contribution of the Society to the further education of health care workers, to the rapid spread of the latest discoveries in medical science in the field of anaesthesiology and resuscitation and their practical implementation,
- delegation of its representatives to attestation committees,
- participation in the professional and scientific activities of the Medical Chamber,
- dissemination and popularisation of scientific medical findings amongst the public,
- submission of proposals, comments and expert opinion on diagnostic and therapeutic, preventive, health education and other issues relating to the field of anaesthesiology and resuscitation,
- recommendation of representatives of the discipline as advisors to the Minister of Health; draft and amendment of policies,
- cultivation of specialised publishing activities and promotion of high standards of the publications; provision of information about the Society to its members and other interested parties,
- support of development of international relations in the field of A&R; selection of suitable representatives to attend events abroad,
- acting as adviser in insolvency proceedings,
- proposing awards of the best scientific works and lectures; proposing honours (award of medals) and honorary CMS membership,
- maintenance of close partner contacts with other societies and doctors and nurses associations,
- establishment and development of international cooperation with foreign professional societies, 
- exchange of scientific experience, update training, organisation of scientific meetings, symposia.

Contacts:


President:
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

FN Motol, KAR
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Czech Republic

Telephone: +420 224 435 400-2
fax: +420 224 435 420
e-mail: karel.cvachovec@fnmotol.cuni.cz

1st Vice-president:
prim. MUDr. Ivan Herold, CSc.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení
V. Klementa 147
293 50 Mladá Boleslav
Czech Republic
Telephone: +420 326 742 301
fax.: +420 326 742 310 
e-mail: ivan.herold@onmb.cz

2nd Vice-president:
Prim. MUDr. Jan Šturma, CSc.  
FN Kralovské Vinohrady, KAR
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Czech Republic
Telephone: +420 267 162 461
fax: +420 267 162 327
e-mail: sturma@fnkv.cz 


Scientific Secretary:
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Head Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine University Hospital Brno and Faculty of Medicine Brno 

Jihlavská 20
625 00 Brno

Czech Republic 
Telephone: +420 532 233 850 
fax: +420 532 233 801
e-mail: psevcik@fnbrno.cz

 

Treasurer:
MUDr. Vladimir Mixa
KAR FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Czech Republic
Telephone: +420 224 435 454, +420 602 295 072 
fax: +420 224 435 420
e-mail: vmxa@volny.cz


Members:

Prof. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM
University Hospital Hradec Kralove
Dept. of anesth. and intensive care

500 05 Hradec Králové
Czech Republic

Telephone: +420 495 833 218, +420 495 832 266, +420 602 492 054  
fax: +420 495 832 022
e-mail: cernyvlavla@fnhk.cz 

MUDr. Daniel Nalos
ARO Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A

401 31 Ústí nad Labem
Czech Republic
Telephone: +420 477 112 200-2, +420 737 230 792 
fax: +420 475 211 735
e-mail: Daniel.Nalos@mnul.cz 
Alej Svobody 80


prim. MUDr. Ivan Novák
Interní klinika JIP, FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Czech Republic
Telephone: +420 377 103 200, +420 602 833 056 
fax: +420 547 193 801
e-mail: novaki@fnplzen.cz


prim. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
KARIM FN Hradec Kralove
500 05 Hradec Králové
Czech Republic
Telephone: +420 495 832 828, 798 
fax: +420 495 832 022
e-mail: dostal@fnhk.cz

Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
Dept. of Anesthesiology and Intensive Care Medicine
University Hospital,
304 60 Plzeň - Lochotín
Czech Republic
Telephone: +420 377 104 384, +420 605 169 733  
fax: +420 377 259 731
e-mail: chytra@fnplzen.cz

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
OCHRIP FN Motol

V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Czech Republic

Telephone: +420 224 436 750, 751, 603 280 687 
fax: +420 224 436 770
e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz

 

MUDr. Pavel Kozlík
ARO Rakovník

Dukelských hrdinů 200
269 01 Rakovník
Czech Republic

Telephone: +420 313 513 436, +420 602 324 437 
fax: +420 313 525 111
e-mail: pavel.kozlik@nemorako.cz


MUDr. Aleš Březina, CSc. 

KAR IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Czech Republic
Telephone: +420 261 365 161, +420 261 365 195
fax: +420 261 362 799
e-mail: ales.brezina@ikem.cz 

 

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
ARK FN U sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
Czech Republic
Telephone +420 543 182 553 
e-mail: vladimir.sramek@fnusa.cz

MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
KAR FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Czech Republic
Telephone +420 224 431 111
e-mail: michal.horacek@fnmotol.cz 

  

Auditing Commision

Doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D.
KAR FN Olomouc
I.P.Pavlova 6
779 00 Olomouc
Czech Republic
Telephone +420 588 443 579 
fax: +420 588 442 524

MUDr. Radomír Čumlivski
Orthop. Spital Speising, Wien
Anästh. Abt.
Speisingerstr. 109
A-1134
Wien, Austria
Telephone: 00431801821535
e-mail: radomir.cumlivski@oss.at

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
přednosta ARK FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň - Lochotín
Czech Republic
Telephone +420 377 103 111 
fax:  +420 377 103 959 

 

 

 


Download: Anaesthesiology and Intensive Care in the Czech Republic in 2010  

 

 
Platinový partner
Zlatý partner
Stříbrný partner
Developed by MagicWARE | Počet návštěvníků: visitors Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem ČSARIM © 1998-2017 ČSARIM