Porodnické anestezie a analgezie

Výbor SPAA ČSARIM pro období 2014–2018

Předseda: doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. (Praha), email: spaa@csarim.cz

Místopředseda: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (Brno)

Členové výboru: 
MUDr. Radka Klozová (Praha) 
MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D. (Praha) 
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (Brno) 
MUDr. Jitka Mannová, Ph.D. (Havlíčkův Brod)

Členové sekce: 
MUDr. Petr Beneš (Ostrava-Poruba) 
MUDr. Ivan Herold, CSc. (Mladá Boleslav) 
MUDr. Martina Kosinová (Brno) 
MUDr. Radka Klozová (Praha) 
MUDr. Jaroslav Krch (Liberec) 
MUDr. Hana Harazim (Brno)

Zápisy ze schůzí 

Zápis ze schůze výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM 6.6.2018

Zápis ze schůze výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM 6.12.2017

Zápis ze schůze výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM 7.10.2016

Zápis ze schůze výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM 13.1.2016

Zápis ze schůze výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM 11.2.2015

Poslední aktuality

Kalendář