Pro zajištění dýchacích cest

Organizační zařazení:

Sekce ČSARIM, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Cíle činnosti:

Sdružovat lékaře a nelékařské pracovníky, kteří provádějí a/nebo se zajímají o techniky zajištění dýchacích cest, udržení jejich průchodnosti a ventilaci v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicíně. Konkrétně se jedná o:

 • Techniky a algoritmy konvenčního zajištění dýchacích cest – tracheální intubace, supraglotické pomůcky
 • Techniky a algoritmy zajištění dýchacích cest v urgentních situacích včetně chirurgických přístupů do trachey
 • Nekonvenční techniky oxygenace a ventilace – THRIVE, HFJV, ECMO
 • Techniky zajištění dýchacích cest v hrudní chirurgii
 • Fibrooptická intubace, použití fibroskopu v oboru AIM
 • Simulace a výuka v oblasti zajištění dýchacích cest
 • Využití zobrazovacích metod v zajištění dýchacích cest

Členská základna:

 1. Lékaři se získanou odbornou způsobilostí v oborech
  • Anesteziologie a intenzivní medicína
  • Intenzivní medicína
  • Plicní lékařství
  • Radiologie
 2. Lékaři a nelékařští pracovníci bez specializované způsobilosti ve výše uvedených oborech a se zájmem o problematiku zajištění dýchacích cest

Partneři a zahraniční partneři:

 • European Society for Airway Management
 • Difficult Airway Society
 • Sekce pro ultrazvukové metody České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Představitelé sekce:

Předseda přípravného výboru

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A. M.Sc.

Členové přípravného výboru:

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

MUDr. Olga Klementová, PhD

MUDr. Pavel Herda

MUDr. Michal Otáhal

MUDr. Lukáš Dadák, PhD

Plk. MUDr. Tomáš Henlín

Plánované odborné aktivity sekce:

 • organizace odborných teoretických i praktických vzdělávacích akcí – semináře, kurzy, workshopy, konference, odborné sekce na kongresech ČSARIM i regionálních konferencích
 • iniciace a příprava vzniku odborného certifikovaného vzdělávacího programu v Zajištění dýchacích cest
 • příprava a publikace odborných písemných materiálů, které se vztahují k činosti SZDC – koncepce činnosti, doporučené odborné postupy, algoritmy, informované souhlasy s intervenčními zákroky, organizace výuky a algoritmů na jednotlivých pracovištích
 • spolupracovat s ostatními společnostmi a sekcemi pro zajištění dýchacích cest ve středoevropském regionu i v Evropské unii – EAMS, DAS
 • spolupracovat s ostatními podobnými nebo styčnými společnostmi nebo sekcemi společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Již proběhlé akce:

 • Workshop “Techniky zajištění dýchacích cest” na kongresu ČSARIM v Brně – 7.- 9. 9. 2017

Nejbližší akce:

Dokumenty:

1. Difficult Airway Society Guidelines 2015 – https://www.das.uk.com/guidelines/das_intubation_guidelines

2. American Society of Anesthesiologists Difficult Airway Guidelines 2013 – http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1918684

Anglický název: Czech Airway Focus Group, Czech Society of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine (CAFG)

Poslední aktuality

Kalendář