Výbor společnosti

V období 16. 11. – 13. 12. 2018 probíhaly volby do organizačních složek ČSARIM. Výsledky voleb jsou k dispozici na tomto odkazu: http://www.csarim.cz/volby-2018/vysledky-voleb-2018/ 

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

přednosta KAPIM Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

email: cernyvla1960@gmail.comI. místopředseda

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU

proděkan LF MU

email: petr.stourac@gmail.comII. místopředseda

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

KARIM VFN, Praha

email: jan.blaha@vfn.czVědecký sekretář

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

přednosta KARIM FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

email: pavel.sevcik@fno.czHospodář

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

KARIM FN Motol, Praha

email: vmxa@volny.czČlenové

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC

vedoucí intenzivní péče KARIM VFN, Praha

email: martin.balik@vfn.cz

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

přednosta KARIM FN Plzeň, Plzeň

email: BENESJ@fnplzen.cz

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. MBA

KARIM 2.LF UK ve FN Motol

email: Karel.Cvachovec@fnmotol.cz

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

přednosta KARIM FN Hradec Králové a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

email: dostapav@seznam.cz

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

primář ARIM Nemocnice Tomáše Bati, Zlín

email: Tomas.Gabrhelik@bnzlin.cz

MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.

KAR 2. LF UK FN Motol, Praha

email: Michal.Horacek@fnmotol.cz

MUDr. Dušan Mach

primář ARO Nemocnice Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě

email: mach.dusan69@gmail.com

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.

KARIM VFN, Praha

email: Pavel.Michalek@vfn.cz

MUDr. Daniel Nalos

ARO Masarykova nemocnice, Ústní nad Labem

email: Nalosdan@seznam.cz

MUDr. Michael Stern, MBA

primář KAR FNKV, Praha

email: michael.stern@fnkv.czRevizní komise

Předsedkyně revizní komise

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Univerzita Karlova v Praze

MUDr. Ivan Herold, CSc.

primář ARO, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav