Výbor společnosti

Předseda

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
KAR 2.LF UK FN Motol
Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 435 412
e-mail: karel.cvachovec@fnmotol.czI. místopředseda

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM 
Klinika anesteziologie
Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a, Severní terasa
40011 Ústí nad Labem 11
tel: 477 112 202
fax: 495 832 022
e-mail: cernyvla1960@gmail.comII. místopředseda

prim. MUDr. Ivan Herold, CSc.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení
V. Klementa 147
293 50 Mladá Boleslav
tel.: 326 742 301
e-mail: ivan.herold@onmb.czVědecký sekretář

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
KARIM FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava – Poruba
tel.: 597 372 701–2
e-mail: pavel.sevcik@fno.czPokladník

doc. MUDr. Vladimir Mixa, Ph.D.  
KAR 2.LF UK FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 435 454
fax 224 435 420
e-mail: vmxa@volny.czČlenové

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA 
KARIM FN Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: 608 57 08 01
e-mail: milan.adamus@seznam.cz

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
KARIM 1.LF UK a VFN Praha
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: 224 963 366
e-mail: martin.balik@vfn.cz

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
KARIM FN Hradec Kralové 
500 05 Hradec Králové 
tel.: 495 583 282 
fax: 495 832 022 
e-mail: pavel.dostal@fnhk.cz

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 
OCHRIP FN Motol 
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5 
tel.: 224 436 750 
fax: 224 436 770 
e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz 

MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
KAR 2. LF UK FN Motol 
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5 
tel: 224 431 111 
e-mail: michal.horacek@fnmotol.cz 

doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost 
ARK Fakultní nemocnice Plzeň  
Alej Svobody 80 
304 60 Plzeň – Lochotín 
tel.: 377 104 384 
e-mail: chytra@fnplzen.cz 

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. D.E.S.A. M.Sc. 
KARIM 1.LF UK a VFN Praha 
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 
Tel.: 224962243
e-mail: pavel.michalek@vfn.cz 

MUDr. Daniel Nalos, CSc.
ARO Masarykova nemocnice 
Sociální péče 3316/12A 
401 31 Ústí nad Labem  
tel.: 477 112 200–2 
e-mail: daniel.nalos@kzcr.eu

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
KDAR LF MU a FN Brno 
Jihlavská 20 
625 00 Brno 25 
tel.: 532 234 261 
e-mail: petr.stourac@gmail.com 

MUDr. Jan Šturma, CSc. 
KARIM 3.LF UK a FN Kralovské Vinohrady 
Šrobárova 50 
100 34 Praha 10 
tel.: 267 162 461 
fax: 267 162 327 
email: jan.sturma@fnkv.cz Revizní komise

Předseda

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
ARK FN Plzeň 
alej Svobody 80 
304 60 Plzeň – Lochotín 
tel: 377 103 111 
e-mail: kasal@fnplzen.cz

MUDr. Pavel Kozlík 
ARO Rakovník 
Dukelských hrdinů 200 
269 01 Rakovník 
tel.: 313 513 436 
fax: 313 525 111 
e-mail: kozlik.pavel@tiscali.cz

prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
KARIM 3.LF UK a FN Královské Vinohrady 
Šrobárova 50 
100 34 Praha 10 
tel.: 267 162 451 
e-mail: ianpachl@seznam.czPoslední aktuality

Kalendář