2019


7
bře

Akce je určena pro lékařské i nelékařské obory.

Odborným garantem akce je prim. MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV.

Počet účastníků: 11

Registrační poplatek: 1900,-Kč (poplatek zahrnuje účast na kurzu včetně občerstvení).

Program naleznete zde.

Další termíny: 21. 5. 2019 a 11. 6. 2019

Místo konání: B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8
Webové stránky: www.aesculap-akademie.cz
Od: 7. března


11
bře

Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy pořádají 9. KURZ DĚTSKÉ FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE. 

Program kurzu naleznete zde.

 

Místo konání: Posluchárny 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84 Praha 5
Webové stránky: www.detskapneumologie.cz
Od: 11. března, do: 13. března


13
bře

Akce je určena pro lékařské i nelékařské obory.

Odborným garantem akce je prim. MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV.

Počet účastníků: 11

Registrační poplatek: 1900,-Kč (poplatek zahrnuje účast na kurzu včetně občerstvení).

Program naleznete zde.

Další termín: 5. 6. 2019

Místo konání: B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8
Webové stránky: www.aesculap-akademie.cz
Od: 13. března


Místo konání: Brusel, Belgie
Webové stránky: www.intensive.org
Od: 19. března, do: 22. března


30
bře

Hlavní témata:

  • novinky v zobrazovacích metodách v dětské respirační medicíně
  • aspirace a související patologie u dětských chronických postižení
  • varia

Místo konání: Hotel DAP, Vítězné nám. 684/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Webové stránky: pneumologie.amca.cz
Od: 30. března


Místo konání: Vyhne, Slovenská republika
Webové stránky: www.urgmed.sk
Od: 4. dubna, do: 6. dubna


10
dub

Akce je určena pro lékařské i nelékařské obory

Odborným garantem akce je prim. MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV

Počet účastníků: 11

Registrační poplatek: 1900,-Kč (poplatek zahrnuje účast na kurzu včetně občerstvení).

Program naleznete zde.

Místo konání: B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8
Webové stránky: www.aesculap-akademie.cz
Od: 10. dubna


11
dub

Akce je určena pro lékařské i nelékařské obory.

Odborným garantem akce je MUDr. Tomáš Bačkai, KARIM 2 LF. UK a FN v Motole.

Počet účastníků: 11

Registrační poplatek: 1900,-Kč (poplatek zahrnuje účast na kurzu včetně občerstvení).

Program naleznete zde.

Místo konání: B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8
Webové stránky: www.aesculap-akademie.cz
Od: 11. dubna


Místo konání: Košice, Slovenská republika
Webové stránky: www.ssaim.sk
Od: 12. dubna


Místo konání: Mikulov, Česká republika
Webové stránky: www.brnenske-dny.cz
Od: 24. dubna, do: 26. dubna