Informace o volbách

Informace o kandidátech do organizačních složek ČSARIM naleznete v záložce “Kandidáti do organizačních složek společnosti“.

Vážené kolegyně a kolegové, členky a členové ČSARIM,

již jste dostali či v nejbližších dnech dostanete e-mailem dopis Volební komise ČSARIM, kde je popsán postup voleb výboru a revizní komise ČSARIM na období let 2019 – 2022. Pečlivě si jej přečtěte a postupujte podle něj.

Prosím, zúčastněte se voleb a navrhněte ty, ke kterým máte důvěru. Na další čtyři roky zvolíte kolegy či kolegyně, kteří vás budou zastupovat.

Navrhněte ty, o nichž jste přesvědčeni, že mohou důstojně reprezentovat více než 1000 členů naší odborné společnosti, kterým leží fungování a rozvoj našeho oboru na srdci, kteří se ve svém okolí těší neformální odborné i lidské autoritě, a kteří jsou ochotni ve prospěch ČSARIM skutečně pracovat. A nemylme se, práce ve výboru ČSARIM vyžaduje čas i úsilí. Ve výboru by ideálně měli být zastoupeni představitelé velkých i menších zdravotnických zařízení, měl by být alespoň přiměřeně genderově vyvážený a musí zaručit kontinuitu svého fungování – tedy kombinaci zkušenějších, chcete-li starších, kolegů a nadšení a nové nápady mladších. Volba je ale na vás. Věřím, že v elektronických volbách bude účast dobrá a výbor tak dostane silný mandát pro svojí práci. Stejně jako při  volbách minulých se může stát, že není kontakt se všemi našimi členy – změnili příjmení či bydliště sňatkem, změnili pracoviště, žijí v zahraničí. I když je povinností člena nahlásit případné změny sekretariátu ČLS, všichni tak velmi pravděpodobně neučinili. Poptejte se ve svém okolí a navzájem zkontrolujte, že volební seznam je co nejúplnější, vaše pomoc je důležitá.

Všechny zjištěné skutečnosti či změny nahlaste laskavě na tosovska@associationhouse.cz, děkuji.

Volební proces bude probíhat – tak jak vás bude informovat dopis Volební komise – do poloviny prosince, pak budou známy a vyhlášeny výsledky na našem webu. Předem vám děkuji za spolupráci.

V úctě a s pozdravem,

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

předseda výboru ČSARIM


PRAVIDLA VOLEB DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE NALEZNETE ZDE

Poslední aktuality