Výsledky voleb 2018

Výsledky voleb do výboru ČSARIM ČLS JEP naleznete ZDE.

Výsledky voleb do revizní komise ČSARIM ČLS JEP naleznete ZDE .


Dle volebního řádu ČLS JEP je možné podat stížnost v písemné podobě do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb, tj. od 19. 12. 2018, na adresu volební komise. 

Ustanovující schůze nového výboru, na kterém se budou volit představitelé společnosti (předseda, místopředsedové, vědecký sekretář, pokladník a předseda revizní komise), se uskuteční 6. 2. 2019. 

Poslední aktuality