Vážené kolegyne, kolegovia, SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA 15. KONGRES SLOVENSKO-ČESKEJ DETSKEJ ANESTÉZIOLÓGIE, INTENZÍVNEJ A URGENTNEJ MEDICÍNY, tešíme sa na stretnutia, kuloárové diskusie a výborný program, ktorý nám pomôžete svojou aktívnou účasťou naplniť!
Pre nás usporiadateľov má nastávajúci kongres mimoriadny význam aj preto, že prebieha v čase kedy si pripomína 21. VÝROČIE VZNIKU NAŠEJ KLINIKY – DETSKEJ KLINIKY ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY LF UK, LF UK A NÚDCH a len
Covid-19 a pandémia nám minulý rok zabránila osláviť našu „dvadsaťročnicu“. Bude teda príležitosť pre krátku reminiscenciu, pohľad do budúcnosti a síce oneskorene, ale predsa osláviť naše okrúhle jubileum.

Bližší informace prozatím na dkaim2021@guarant.cz Zpět do kalendář akcí
15. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES DETSKEJ ANESTÉZIOLÓGIE, INTENZÍVNEJ A URGENTNEJ MEDICÍNY