Je zaměřen na oblast tlumení bolesti u porodu, zejména s použitím regionálních blokád,  které mají podle oporu v Evidence Based Medicine a nejvíce indikací jak pro nízkorizikové, tak i rizikové těhotné/rodičky a jsou metodou volby při neúčinnosti nefarmakologických metod.
Metody neuroaxiální/regionální anestezie (spinální  epidurální blokáda) jsou dnes jednoznačně metodou první volby jak pro plánovaný, tak pro akutní císařský řez. Neuroaxiální blokády jsou oproti celkové anestezii výhodnější z hlediska matky i plodu/novorozence.
Jedná se o nejdéle otevřený nestátní postgraduální vzdělávací kurz v perinatologii, kterého se od roku 1992 k dnešnímu datu zúčastnilo více než 3000 lékařů a nelékařů v celé České a Slovenské republiky.
Více informací a program zde
  Zpět do kalendář akcí
68. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie