MÍSTO KONÁNÍ:
Národní muzeum (Nová budova),
Vinohradská 1, Praha 1

URČENO PRO:
lékaře - anesteziology, porodníky, neonatology/pediatry, porodní asistentky a všeobecné sestry

ODBORNÝ GARANT:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

ZÁŠTITA:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze
doc. MUDr. Martin Vokurka, Ph.D.
děkan 1. LF UK v Praze

REGISTRAČNÍ POPLATEK:
Lékaři: 1200,- Kč
Porodní asistentky, zdravotní sestry a záchranáři: 700,- Kč
Porodní asistentky členky ČSPA: 500,- Kč
Poplatek je splatný dle pokynů zaslaných každému přihlášenému do e-mailu.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů.

PROGRAM AKCE Zpět do kalendář akcí
AORA 2021