Archiv akcí

Bylo a nebude.
29th Annual Meeting of SESAM in Prague, 19 - 21 June 2024 více informací
Pořádá Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Pediatrická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno více informací
který pořádají KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1.LF UK
a Česká společnost pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu pod záštitou ČSIM více informací
Mezinárodní konference European Society of Anaesthesiology and Intensive Care se bude konat 25.–27. května 2024 v Mnichově. více informací
Live Stream | PBM Scientific Session from the SRATI* congress in Sinaia
On-line vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je celkově ohodnocena 2 kredity. více informací
8. ročník workshopu věnovaného umělé plicní ventilaci více informací
123456789