Archiv akcí

Bylo a nebude.
Třetí seminář série  bude na téma "Život ohrožující krvácení z pohledu specialisty v oboru perioperační medicíny".  více informací
XXVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzivnej medicíny bude probíhat virtuálně paralelně se 17. světovým kongresem WCA. více informací
17. světový anesteziologický kongres WCA2021 více informací
Asia Pacific Intensive Care Symposium více informací
Česká resuscitační rada (ČRR) pořádá ve spolupráci s European Resuscitation Council, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Českou asociací akutní kardiologie České kardiologické společnosti, sekcí intenzivní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP, Českou neonatologickou společností ČLS JEP více informací
Druhý ze tří akreditovaných seminářů Život ohrožujícího krvácení bude tentokrát brán z pohledu gynekologa a porodníka. více informací
123