XXVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny bude pořádán prezenční formou na Brněnském výstavišti v pavilonu E.

Prezident kongresu
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FESAIC, FCCM

Výkonný prezident kongresu
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., FESAIC, MBA

Čestný prezident kongresu
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Předsedkyně oragnizačního výboru
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Předseda vědeckého výboru
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA

Zástupkyně předsedy vědeckého výboru pro NLZP
Mgr. Markéta Říhová, MBA

Vedoucí sekretariátu kongresu
Mgr. Pavlína Kosíková

Pořadatelská agentura
Alci s.r.o.

Zpět do kalendář akcí
XXVIII. kongres ČSARIM