XXVI. kongres ČSARIM 2.-4. 10. 2019

08:30-09:50 WORKSHOP: Jak připravit klinickou studii

Salonek 3, Roman Škulec (Ústí nad Labem)

08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ANESTEZIOLOGIE: Koncept ERAS v reálné perioperační praxi

Sál E1b, Předsedající: Dušan Mach, Tomáš Vymazal
ERAS v nejlepších letech?
Tomáš Vymazal (Praha)
Jaká je nejlepší analgézie?
Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
“Can ERAS concept affect POD?”
Finn M Radtke (Dánsko)
“BIS x POD aneb jak moc je důležitá hloubka anestezie”
Jana Polášková (Praha)

08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – EDUKACE: TOP 10 publikací v …

Sál E1a, Předsedající: Milan Kratochvíl, Ivo Křikava

08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – GYNEKOLOGIE-PORODNICTVÍ

Sál E1c, Předsedající: Jitka Mannová, Hana Harazim
Varicella u těhotné
Jitka Mannová (Havlíčkův Brod)
Porod a neurologické onemocnění
Hana Harazim (Brno)
Alergie na lokální anestetika
Michal Horáček (Praha)
Co je nového v porodnické anestezii v roce 2019
Petr Štourač (Brno)

08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – VARIA: Farmakologie v anesteziologii a intenzivní péči

Sál E3, Předsedající: Ladislav Hess, Lucie Hauschke

08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Přednemocniční neodkladná péče a její návaznost na obor AIM

Sál E1b, Předsedající: Roman Škulec, Petr Vojtíšek
Transportuji pacienta s kardiologickou katastrofou
Roman Škulec (Ústí nad Labem)
Transportuji pacienta se závažným úrazem
Anatolij Truhlář (Hradec Králové)
Vůz ZZS je pojízdná jednotka intenzivní péče – je to skutečně tak?
Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)
Jaké je správné strukturované předání pacienta?
David Peřan (Praha)

08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Speciální téma

Sál E1c, Předsedající: Štefan Trenkler, Matěj Krejčí
Spokojenost aneb jak si udržet pozitivní mysl?
Matěj Krejčí
Artificial intelligence ante portas
Štefan Trenkler (Slovensko)

08:30-10:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Teplotní management

Sál E2, Předsedající: Jana Flajšingrová, Ludmila Syrovátková

08:30-12:00 WORKSHOP: Je bezpečné uspávat desfluranem? Simulační workshop, kde si nacvičíte zvládnutí komplikací během anestezie

Salonek S5, Michael Stern (Praha)

09:00-10:00 WORKSHOP s využitím TestChest

Salonek S5, Milan Kratochvíl. Marek Kovář, Jak Dvořáček (Brno)

09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Hemodynamické optimalizace

Salonek S3, Garant: Jan Beneš (Plzeň)

09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Jak na to…

Sál E1b, Předsedající: Jan Bláha, Michael Stern

09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Jak na to… maligní hypertermie

Sál E1c, Předsedající: Dagmar Štěpánková, Ivana Schroederová

09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Rizika v perioperační medicíně

Sál E1a, Předsedající: Miloš Chobola, Roman Záhorec
Funkční vyšetření nemocného k plánovanému hrudnímu výkonu
    Miloš Chobola (Brno)
Využitie pomeru neutrofilov ku lymfocytom (NLR) v perioperačnej medicíne
    Roman Záhorec (Slovensko)
Význam anesteziologické ambulance v dětské perioperační medicíně
    Dagmar Krejčí (Brno)
Pracovní prostředí anesteziologa a intenzivisty – známe všechna rizika?
    Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
 

09:00-10:30 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Rok v přehledu

Sál E2, Předsedající: Karel Cvachovec, Erna Mičudová, Jana Flašingrová, Markéta Říhová
Ocenění za celoživotní dílo
Teorie a praxe v profesní přípravě všeobecných sester
Zdeňka Knechtová (Brno)
Co může NCO NZO nabídnout klinické praxi
Jana Nekudová (Brno)
Činnosti prováděné sestrou u lůžka na resuscitačním oddělení – výsledky pilotního šetření
Marie Zvoníčková (Praha)
Reforma ošetrovateľstva na Slovensku
Milan Laurinc (Slovensko)
Co je nového a přetrvávajícího v ošetřovatelství z pohledu lékaře
Karel Cvachovec (Praha)

09:00-10:45 WORKSHOP: Praktický úvod pro ultrazvukem navigované kanylace cévního systému pro sestry I

Sál E3, David Doležal (Hradec Králové), Tomáš Piksa (Ústí nad Labem), Daniel Nalos (Ústí nad Labem)

10:00-11:00 WORKSHOP s využitím TestChest

Salonek S5, Milan Kratochvíl. Marek Kovář, Jak Dvořáček (Brno)

10:10-11:30 WORKSHOP: POCUS: Diagnostika hluboké žilní trombózy pro lékaře i nelékaře

Salonek S3, Roman Škulec (Ústí nad Labem)

10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ANESTEZIOLOGIE: Privátní anestezie

Sál E1b, Předsedající: Michal Otáhal, Roman Malý

10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ANESTEZIOLOGIE: Srdeční zástava nejen na operačním sále z neobvyklé příčiny

Sál E1c, Předsedající: Pavel Neumann, Antonín Pařízek
Je operační sál bezpečným prostředím pro srdeční zástavu?
Petr Štourač (Brno)
Perimortální císařský řez
Antonín Pařízek (Praha)
Polib si žábu
Michaela Sekerášová (Praha)
Delirium tremens jako příčina srdeční zástavy?
Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)
Masivní plicní embolie s náhlou zástavou oběhu během operace – trombolýza jako ultimum refugium?
Pavel Neumann (Ústí nad Labem)

10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – VARIA: Akutní a chronická bolest

Sál E1c, Předsedající: Ivo Křikava, Viktor Kubricht

10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – VARIA: Historie oboru

Sál E3, Předsedající: Jarmila Drábková, Jakub Vetešník
Konec rudého prezidenta aneb diferenciální diagnostika šokového stavu před 66 lety
Martin Ponikelský (Liberec)
Sigmund Freud a kokain
Ladislav Hess (Praha)
AR stížnostní agenda v dlouhé historii a její trvalá ponaučení
Jarmila Drábková (Praha)
Václav Vojtěch Málek
Olga Gimunová (Brno)
Freiwillige Rettunsgesellschaft Olmütz a První pomoc v Olomouci
Jakub Vetešník (Olomouc)
Mastektomie na počátku 19. století
Ivan Čundrle st. (Brno)

10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – VARIA: Sběr dat a jejich význam pro činnost oboru, Panelová diskuze

SálE1a, Předsedající: Vladimír Černý, Michal Horáček, Ladislav Dušek
Národní informační systém anesteziologické péče – kde jsme v roce 2019?
Ladislav Dušek (Praha)
Czech Anaesthesia Clinical Trials and Audit Network
Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
Kyslíková terapie na pracovištích v ČR
Jan Máca (Praha)
Výskyt demence u pacientů po anestezii v ČR
Michal Horáček (Praha)
Czech Anaesthesia Day 2019
Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
Národní indikátory kvality anesteziologické péče
Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové), Ladislav Dušek (Praha)

10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Sekce Mladých anesteziologů a intenzivistů, Panelová diskuze

Sál E1b, Předsedající: Petr Štourač

10:30-12:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Pacient v intenzivní péči

Sál E2, Předsedající: Renata Vyhlídalová, Branislav Moravčík
Delirium na ICU
Markéta Bodzašová (Brno)
Použití dexmedetomidinu v IP v pediatrii
Věra Nečasová (Brno)
Post intenzivní syndrom
Pavla Ďásková (Brno)
Život za život
Jana Fraňková (Brno)
Role psychologa na KARIM
Petra Müllerová (Plzeň)

10:45-12:00 ZAHÁJENÍ KONGRESU

Sál E1c+E1b, Petr Štourač (Brno), Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
Lemonova přednáška: Báječná léta s alkoholem v oboru AIM aneb Route Sixty Six
Pavel Ševčík (Ostrava)

11:00-12:45 WORKSHOP: Praktický úvod pro ultrazvukem navigované kanylace cévního systému pro sestry II

Sál E3, David Doležal (Hradec Králové), Tomáš Piksa (Ústí nad Labem), Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
    Sál E1c 
12:00-13:15    Satelitní sympozium: AbbVie s.r.o.

    Sál E1b 
12:00-13:15    Satelitní sympozium: MSD Czech Republic s.r.o.

    Sál E1c 
13:15-14:30    Satelitní sympozium: BAXTER CZECH spol. s r.o.

    Sál E1b 
13:15-14:30    Satelitní sympozium: medisap, s.r.o.    
 

12:00-12:30 Zakončení kongresu

Sál E1c

12:00-14:00 WORKSHOP

Salonek S3, Hana Harazim, Tereza Prokopová (Brno), Olga Smékalová (Plzeň)
Jak připravit výukovou lekci za pomoci interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ
    
    Sál E1c 
12:00-13:15    Satelitní sympozium: Aesculap Akademie
    Sál E1b 
12:00-13:15    Satelitní sympozium: CSL BEHRING s.r.o.
    Sál E1c 
13:15-14:30    Satelitní sympozium: B. Braun Medical s.r.o.
    Sál E1b 
13:15-14:30    Satelitní sympozium: Fresenius Kabi s.r.o.
 

13:00-16:30 WORKSHOP: Je bezpečné uspávat desfluranem? Simulační workshop, kde si nacvičíte zvládnutí komplikací během anestezie

Salonek S5, Michael Stern (Praha)

13:15-14:30 WORKSHOP vrchních sester, NLZP: Kulatý stůl – 1. setkání vrchních sester pracujících v oboru intenzivní péče. Výbor sekce ARIP ČAS

Salonek S3

14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ANESTEZIOLOGIE: Naši anesteziologové na zahraničních misích a v mimořádných podmínkách

Sál E3, Předsedající: Pavel Ševčík, Radomír Čumlivski
Humanitární mise v rozvojových zemích v době míru
Radomír Čumlivski (Rakousko)
Anestezie a perioperační péče v Jižním Súdánu
Miroslav Durila (Praha)
Anesteziologem v jemenském přístavním městě Hudaydah
Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
The ONLY winner in war is MEDICINE aneb Proč je Afgánistán v zeleném jiný…
Tomáš Henlín (Praha)

14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ANESTEZIOLOGIE: Zajištění dýchacích cest

Sál E1b, Předsedající: Pavel Michálek, Josef Škola
Supraglotické pomůcky up-to date
Pavel Michálek (Praha)
Urgentní zajištění dýchacích cest, zkušenosti a doporučení
Michal Otáhal (Praha)
RSI u rizikového pacienta: praxe versus doporučení
Jozef Klučka (Brno)
Obtížné zajištění dýchacích cest, jak postupovat v klinické praxi: Doporučení ČSARIM pro obtížné zajištění dýchacích cest
Josef Škola (Ústí nad Labem)

14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – EDUKACE: Simulace s vysokou mírou věrnosti v oboru AIM

Sál E3, Předsedající: Michael Stern, Olga Klementová
Proč a jak pořádat simulační kurzy
Michael Stern (Praha)
Struktura simulačních kurzů a řešení problémů
Tomáš Bačkai (Praha)
(Ne)technické dovednosti v simulaci
Olga Klementová (Olomouc)
Role technika v simulační laboratoři
Tomáš Kovrzek (Praha)

14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Top of CSIM

Sál E1a, Předsedající: Vladimír Šrámek, Martin Matějovič
Jak pokračovat ve vzdělání v intenzivní péči po složení atestace z AIM
František Duška (Praha)
Jak připravit nemocného k velkému elektivnímu výkonu – trochu jiný úhel pohledu
Martin Matějovič (Plzeň)
Proč si do ICU týmu přizvat klinického farmaceuta/farmakologa/mikrobiologa
Pavel Suk (Brno)
Život po životě (na ICU) – jaký je, jak ho ovlivnit, jak ho přijmout
Kateřina Rusínová (Praha)

14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – VARIA: Etika a právo v oboru AIM

Sál E1b, Předsedající: Renata Černá Pařízková, Vladimír Černý
Etika a právo v oboru AIM
Renata Černá Pařízková
Kdo a proč si stěžuje?
Hana Drábková (Hradec Králové)
Analýza soudních sporů našeho oboru a jak se z nich poučit pro vlastní praxi
Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
Jak se zachovat v situaci, kdy…
Dita Mlynářová (Praha)

14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – VARIA: Patient Blood Management

Sál E1c, Předsedající: Ivan Čundrle st., Bronislav Stibor
Patient Blood Management – new perspectives
    Kai Zacharowski (Německo)
Peripartální anemie
    Dagmar Seidlová (Brno)
Albumin z pohledu bezkrevní medicíny
    Helena Antoni (Brno)
Přímá orální antikoagulancia na ICU – 10 věcí, které bych měl znát
    Bronislav Stibor (Rakousko)
 

14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE GYNEKOLOGIE-PORODNICTVÍ

Sál E1a, Předsedající: Jan Bláha, Jaroslava Ščamburová

14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Prezentace e-posterů

Poster area, Předsedající: Jan Beneš, Dušan Mach, Martina Klincová, Martina Kosinová

14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Co nám pomáhá

Sál E2, Předsedající: Jana Hocková, Eva Lapčíková
V čem je dnešní sestra přesvědčivě dominantní
Jarmila Drábková (Praha)
Zkušenosti s adaptačním procesem KARIM
Jana Hocková (Praha)
Musí umět sestra počítat?
Silvie Poláčková (Brno)
Mobility protokol jako cesta
Branislav Moravčík (Brno)
Elektronická ošetřovatelská dokumentace
Petr Bauer (Brno)
Simulace bez legrace
Radek Kasl (Praha)

14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Prezentace e-posterů

Poster area, Předsedající: Markéta Říhová, Taťána Maňasová

14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Stejná, přesto jiná…

Sál E2, Předsedající: Jana Flajšingrová, Romana Pochylá
Zátěžové aspekty práce záchranáře
Romana Pochylá (Brno)
Urgentní příjem od A do Z
Jana Flajšingrová (Brno)
Jeden pacient dva různé pohledy, první pomoc – nemocnice
Ondřej Ulrych (Praha)
Specifika a odlišnosti pediatrické intenzivní péče
Eva Lapčíková (Ostrava)
Trochu jiná intenzivní péče…
Jitka Dresslerová (Brno)
Operace Sophia – námořní mise
Mario Pytel (Brno)

16:00-18:00 Praktický workshop pro lékaře – Úvod do ultrazvuku při léčbě bolesti

Salonek S3, Tomáš Gabrhelík (Zlín)

16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ANESTEZIOLOGIE: Anesteziologie a intenzivní péče v neurochirurgii

Sál E3, Předsedající: Věra Špatenková, Roman Gál

16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ANESTEZIOLOGIE: Dětská anestezie

Sál E1a, Předsedající: Barbora Nedomová, Lucie Jurečková – Vaculíková
Procedurální sedace u dětí
Lucie Jurečková – Vaculíková (Olomouc)
Anestezie a dětský mozek: znalosti a praxe 2019
Radomír Čumlivski (Rakousko)
Neurotoxicita anestetík – mýtus alebo realita?
Barbora Nedomová (Slovensko)
Anestézie k operaci novorozence
Vladimír Mixa (Praha)

16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ANESTEZIOLOGIE: Regionální anestezie

Sál E1b, Předsedající: Dušan Mach, David Doležal

16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – ČRR: Kardiopulmonální resuscitace

Sál E1c, Předsedající: Anatolij Truhlář, Jana Djakow

16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – EDUKACE: Simulace s nízkou mírou věrnosti v oboru AIM

Sál E1b, Předsedající: Hana Harazim, Daniel Schwarz
Výuka základních dovedností: opravdu potřebujeme drahé simulátory?
Jana Kubalová (Brno)
Má virtuální pacient jako simulační modalita s nízkou úrovní věrnosti nějaký význam pro pregraduální či postgraduální vzdělávání?
Daniel Schwarz (Brno)
Nové výukové metody pro 21. století: PBL, TBL, CBL, Flipped classroom
Hana Harazim (Brno)
Virtuální pacient a výuka první pomoci: návod na použití
Tereza Prokopová (Brno)

16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Perioperační medicína

Sál E3, Předsedající: Jan Beneš, Tomáš Vymazal

16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Sedace v intenzivní péči

Sál E1c, Předsedající: Milan Kratochvíl, Marcela Káňová
ICU Delirium – proč by mě mělo zajímat?
Milan Kratochvíl (Brno)
Na prvním místě je nefarmakologická profylaxe
Martin Pavlík (Brno)
Léčba ICU deliria
Marcela Káňová (Ostrava)
Najdeme delirium na PICU?
Jozef Klučka (Brno)

16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE – JAK NA TO: Základy vědecké práce pro lékaře oboru AIM

Sál E1a, Předsedající: Jiří Málek, Jozef Klučka

16:30-18:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Naše zkušenosti I

Sál E2, Předsedající: Makréta Říhová, Milan Laurinc
Kumulativní bilance v intenzivní péči
Tomáš Grim (Ostrava)
Polohovanie hemodynamicky instabilného pacienta na OAIM
Miloš Čakloš (Slovensko)
Úskalí a zajímavosti péče o hypermorbidně obézního pacienta v intenzivní péči
Yvona Grünwaldová (Brno)
Streptokoková infekce u pacienta po splenektomii
Margita Huserová (Brno)
Pneumokoková sepse s multiorgánovým selháním u dětského pacienta
Martina Lachetová (Brno)
Komplexní ošetřovatelská péče o dětské pacienty po KPR
Hana Heráčková (Praha)

16:30-18:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Naše zkušenosti II

Sál E2, Předsedající: Markéta Říhová, Taťána Maňasová

16:30-18:00 Setkání členů a příznivců Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů

Salonek S3, Martina Klincová (Brno)


ČTVRTEK 3. 10. 2019

20:00 Společenský večer

SONO Music Club

Pátek, 4. 10. 2019