XXVIII. kongres ČSARIM

XXVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se bude konat 22. - 24. 9. 2022 v Brně v prostorách pavilonu E Brněnského výstaviště.