XXVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzivnej medicíny je z důvodu pandemie COVID-19 přesunut na termín 2. až 4. 9. 2021. Zpět do kalendář akcí
XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM