Hlavní téma Colours of Sepsis

  • Hlavní program
  • 11. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči
  • 21. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“
  • 6. Den mladých intenzivistů

Vzdělávací akce 26. Colours of Sepsis je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast na ní je ohodnocena 24 kredity.
Vzdělávací akce 21. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast na ní je ohodnocena 12 kredity.
Vzdělávací akce 11. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči je pořádána v rámci programu celoživotního vzdělávání a je registrována u České asociace sester.

Zpět do kalendář akcí
Colours of Sepsis 2024