Úvodní slovo
9.00 – 9.15 hod
 
ECMO U DĚTÍ
9.15 – 10.30 hod
 
Základy ECMO terapie (15 min)
J. Rodina (KARIM FN Ostrava)
 
Zkušenosti s eCPR u dětí (15 min)
P. Leden (KPDPM 1. LF UK a VFN Praha)
 
KPR dětí, ECMO – standardizovaný postup (10 min)
R. Zvolánek (ZZS JMK, p. o., Brno)
 
Organizace ECMO péče v MSK: spolupráce ZZS (10 min)
F. Burša (KARIM FN Ostrava, ZZS MSK)
 
eCPR u tonoucího dítěte – kazuistika (15 min)
D. Holeš (ZZS MSK Ostrava), K. Netri (KCH FN Ostrava)
 
PŘESTÁVKA
10.40 – 11.00 hod
 
INFUZNÍ TERAPIE U DĚTÍ
11.00 – 12.10 hod
 
Krystaloidy a koloidy vhodné pro děti (15 min)
V. Vodička (KARIM FN Ostrava), K. Lečbychová (KARIM FN Ostrava)
 
Euvolémie u dítěte (15 min)
J. Divák (KARIM FN Ostrava)
 
Infuzní terapie u dětí v rámci PNP (15 čas)
M. Frelich (KARIM FN Ostrava)
 
Infuzní terapie u dětí v intenzivní péči (15 min)
D. Fabián (KDAR Brno)
 
OBĚD
12.10 – 13.00 hod
 
TRAUMATOLOGICKÝ BLOK
13.00 – 14.00 hod
 
Zamyšlení nad dětskou traumatologií FN Ostrava (10 min)
Kopáček I. (CDTaCH a KÚCH FN Ostrava)
 
Pediatrická traumatologická triáž (10 min)
J. Kubalová (ZZS ZK)
 
Střelná poranění u dětí (10 min)
Kopáček, M. Viskupič, I. Slívová (CDTaCH a KÚCH FN Ostrava)
Koloběžka – dobrý sluha, ale zlý pán (10 min)
M. Viskupič, I. Kopáček., I. Slívová (CDTaCH a KÚCH FN Ostrava)
 
Nebezpečná pyrotechnika (10 min)
P. Šinka, L. Sikora, R. Jáger (NÚDCH Bratislava, SK)
 
Poranění pankreatu v dětském věku-naše zkušenosti za posledních 25 let (10 min)
O. Zein El Dine (KDCH 2.LF UK a FN Motol, Praha)
 
PŘESTÁVKA
14.00 – 14.20 hod
 
DLOUHODOBÁ RESUSCITAČNÍ PÉČE
14.20 – 15.10 hod
 
Mluvit zlato, mlčet zlo (10 min)
P. Jaššo (ZZS MSK Ostrava)
 
Zapojení paliativního týmu u dítěte s polytraumatem (15 min)
L. Hrdličková (FN Motol, Praha)
 
Dlouhodobá péče o polytraumatizované dítě(kazuistika) (15 min)
M. Ducháčová (OPRIP DK FN Ostrava)
 
 
 
 
 
  Zpět do kalendář akcí
VI. konference Dětské polytrauma