⟵ Zpět na aktuality

Pozvánka na ročník Akademie umělé plicní ventilace

Přijměte, prosím, pozvání na VI. ročník Akademie umělé plicní ventilace, který se bude konat 7.-8.4.2020 v Hradci Králové. Akce je součástí projektu vzdělávacích aktivit České společnosti intenzivní medicíny “Akademie intenzivní medicíny”. Program prvního dne je rozdělen mezi teoretické přednášky a workshopy s interaktivními kazuistikami, druhý den je věnován praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu. Podrobné informace o akci a způsobu registrace naleznete na www.akademie-upv.cz.

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA