Přihláška

Přihlašuji se za řádného člena Odborné společnosti ČSARIM - Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.


Korespondenční adresa


Pracoviště

Zaškrtněte, pokud máte zájem stát se členem sekce:


Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA