Členství

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny je organizační složkou České společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Jste anesteziolog a líbi se vám naše společnosti? Staňte se jejím členem a užívejte výhod.

Podat přihlášku

Výhody členství

 • Snížený kongresový poplatek
 • Přidružené členství ESA (The European Society of Anaesthesiology)
 • Přidružené členství WFSA (The World Federation of Socities of Anaesthesiologists)
 • Budete součástí týmu odborníků
 • Online přístup k European Journal of Anaesthesiology
 • Pravidelný zpravodaj s nejdůležitějšími informacemi z oboru
 • Možnost spolupodílet se na chodu společnosti
 • Sleva na předplatné časopisu Anesteziologie a Intenzivní medicína
 • Aktuální informace o akcích a novinkách v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny

Členský příspěvěk

 • Výše ročního příspěvku je 800 Kč (400 Kč za ČSARIM + 400 Kč ČLS JEP)
 • V případě členství u jiné složky ČLS JEP, členský příspěvek je ve výši pouze 500 Kč
 • Snížený členský příspěvek (důchodci, studenti, aj.) konzultujte přímo na sektretariátu ČLS JEP
 • Členský příspěvek se hradí jednou ročně

Proces evidence členů společnosti

 • Vyplnění přihlášky
 • Potvrzení informačního emailu
 • Předložení přihlášky na výborové schůzi ke schválení členství
 • Zaslání potvrzení o přijetí do společnosti
 • Evidence přihlášek u ČLS JEP

Přihláška

Osobní údaje

Korespondenční adresa

Pracoviště

Volitelné

Zaškrtněte, pokud máte zájem stát se členem některé z následujících sekcí. Můžete zaškrtnout i více.
Odeslání přihlášky