prof. Kai D. Zacharowski, MD, PhD., ML, FRCA

Obdržel 2. 10. 2019 v Brně čestné členství na XXVI. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
 

Čestná členství ČSARIM

Při příležitosti národního kongresu ČSARIM jsou udělována významným osobnostem oboru z České republiky i ze zahraničí čestná členství naší odborné společnosti. Na seznamu oceněných nalezneme celou plejádu skvělých osobností našeho oboru.
prof. Kai D. Zacharowski, MD, PhD., ML, FRCA
prof. Kai D. Zacharowski, MD, PhD., ML, FRCA
Od roku 2009 je přednostou kliniky Anestezie, intenzivní medicíny a bolesti Fakultní nemocnice ve Franfurtu. Publikuje v recenzovaných časopisech jako Nature Medicine, Lancet atd. Od roku 2016 je členem akademie Leopoldina. Získal řadu ocenění za inovativní klinický výzkum. Šéfredaktor časopisu Journal of Anesthesia & Intensive Care Medicine. Ředitel Lohfertovy nadace. President ESA 2020-2021.
prof. Michael Mythen, MBBS
prof. Michael Mythen, MBBS
prof. Adrian Gelb
prof. Adrian Gelb