Co děláme

Odbornou náplní společnosti je zejména organizování odborných akcí, kterými se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků, na rychlém rozšiřování nejnovějších výsledků lékařské vědy v oboru A-R a na jejich zavádění do praxe nejen pomocí vlastního pravidelně vydávaného časopisu. Šíření a popularizace vědeckých lékařských poznatků mezi obyvatelstvem. Podávání návrhů, stanovisek a odborných posudků v otázkách diagnosticko – léčebných, preventivních, zdravotně výchovných i jiných, souvisejících s oborem A-R. Navrhování cen za nejlepší vědecké práce a přednášky, navrhování poct (medailí), čestného členství ČLS.