ČSARIM se podílí na výměně vědeckých zkušeností, doškolování, pořádání vědeckých setkání, kongresů i sympozií. Jeden z největších úspěchů diplomacie předchozího výboru ČSARIM byl zisk pořadatelství světového anesteziologického kongresu v Praze. Původně se měl konat v roce 2020, kvůli pandemii COVID-10 je přesunut v roce 2021 do virtuálního prostředí. Zveme tímto všechny členy ČSARIM a nejen je k účasti na této anesteziologické události světového významu.
 


Souběžně s tímto světovým kongresem proběhnou i národní kongresy ČSARIM a SSAIM.