ČSARIM se podílí na výměně vědeckých zkušeností, doškolování, pořádání vědeckých setkání, kongresů i sympozií. Jeden z největších úspěchů diplomacie předchozího výboru ČSARIM byl zisk pořadatelství světového anesteziologického kongresu v Praze. Původně se měl konat v roce 2020, kvůli pandemii COVID-10 byl o rok odložen. Bohužel i v roce 2021 mohl být realizován pouze ve virtuálním prostředí. I přes tuto překážku byl 17. světový kongres anesteziologů velmi úspěšný a měl vysokou návštěvnost.


Souběžně s tímto světovým kongresem proběhly i národní kongresy ČSARIM a SSAIM. Jejichž záznam najdete zde