Dvořáčkova cena

Nejlepší původní práce v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovaná v uplynulém roce. Nejlepší publikovaná práce s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické verzi v průběhu uplynulého roku. Posouzení navržených publikací provede komise složená ze členů výboru ČSARIM a proběhne v období od 1. 6. do 30. 6. O pořadí rozhoduje výše IF (při shodné výši IF budou uplatněna pomocná kritéria: kvartil dle WoS, aktuální počet citací dle WoS, ev. při shodě všech parametrů hlasování hodnoticí komise). Vítězná práce je odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky jsou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu kongresu ČSARIM.

Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Práce může být nominována do více kategorií. Oceněna může být jen v jedné kategorii. Zvítězí-li přesto práce ve více kategoriích, získá pouze tu, která je v seznamu kategorií označena nižším číslem, v dalších kategoriích ji pak získá práce umístěná jako další v pořadí.


 

2021

DURILA Miroslav, VAJTER Jaromír, GARAJ Michal, et al.
Rotational Thromboelastometry Reduces Blood Loss and Blood Product Usage after Lung Transplanatation

Původní práce publikovaná v Journal Heart Lung Transplant
IF 13,569

 


  • 2020

KLUČKA Jozef, KOSINOVÁ Martina,ZACHAROWSKI Kai, et al.
Rapid sequence induction: An international survey

Původní práce publikovaná v European Journal of Anaesthesiology
IF 4,330
 
  • 2019

Štourač, Petr; Martina Kosinová; Jan Bláha et al.
Changes in caesarean section anaesthesia between 2011 and 2015 Czech and Slovak national survey

Původní práce publikovaná v European Journal of Anaesthesiology
IF 4,500
 
  • 2018

KREČMEROVÁ Martina, SCHÜTZNER Jan, MICHÁLEK Pavel, et al.
Laryngeal mask for airway management in open tracheal surgery – a retrospective analysis of 54 cases

Původní práce publikovaná v Journal of Thoracic Disease
IF 2,027
 
  • 2016

Petr Štourač a kol.
Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation

Původní práce publikovaná v Anesthesia Analgesia
IF 4,014
 
  • 2015

Martin Balík
Perioperative cardiac care of the high risk non-cardiac patient

Původní práce publikovaná v Oxford University Press
 
  • 2014

Petr Štourač a kol.
Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey

Původní práce publikovaná v Anesthesia Analgesia
IF 3,827