Kalendova cena

Nejlepší knižní publikace s oborovou tématikou vydaná v uplynulém roce. Posouzení navržených publikací provede komise složená ze členů výboru ČSARIM a proběhne v období od 1. 6. do 30. 6. Vyhodnocení probíhá hlasováním hodnoticí komise. Vítězná práce je odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky jsou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu kongresu ČSARIM.

Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Práce může být nominována do více kategorií. Oceněna může být jen v jedné kategorii. Zvítězí-li přesto práce ve více kategoriích, získá pouze tu, která je v seznamu kategorií označena nižším číslem, v dalších kategoriích ji pak získá práce umístěná jako další v pořadí.


 

2023

PROKOPOVÁ Tereza, VAFKOVÁ Tereza, VAFEK Václav et al.
PRVNÍ POMOC

Brno: Masarykova univerzita, 2022

 

 
 • 2022

VYMAZAL Tomáš, MICHÁLEK Pavel, KLEMENTOVÁ Olga et al.
Anesteziologie (nejen) k atestaci

Vydalo nakladatelství Grada
 

 • ​2021

MALÁSKA Jan, STAŠEK Jan, KRATOCHVÍL Milan et al.
Intenzivní medicína v praxi

Vydalo nakladatelství Maxdorf
 
 • 2020

MIXA Vladimír
Dětská anestezie

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
 • 2019

SEIDLOVÁ Dagmar, ŠTOURAČ Petr et al.
Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
 • 2018

MIXA Vladimír et al.
Dětská přednemocniční a urgentní péče

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
 • 2017

VYMAZAL Tomáš, MICHÁLEK Pavel et al.
Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
 • 2016

PRŮCHA Miroslav, FEDORA Michael, KIESLICHOVÁ Eva, ŠRÁMEK Vladimír
SEPSE

Vydalo nakladatelství Jessenius
 
 • 2015

TYLL Tomáš, DOSTÁLOVÁ Vlasta, NETUKA David et al.
Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
 • 2014

MICHÁLEK Pavel, DONALDSON William
The I-Gel Supraglottic Airway

Vydalo nakladatelství NOVA
 
 • 2013

MICHÁLEK Pavel, STERN Michal, ŠTÁDLER Petr et al.
Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

Vydalo nakladatelství Galén
 
 • 2012

Anesteziologie
MÁLEK Jiří et al.
Praktická anesteziologie

Vydalo nakladatelství Grada

Intenzivní medicína
ŠEVELA Kamil, ŠEVČÍK Pavel et al.
Akutní intoxikace

Vydalo nakladatelství Grada
 
 • 2011

NALOS Daniel, MACH Dušan et al.
Periferní nervové blokády

Vydalo nakladatelství Grada
 
 • 2010

Anesteziologie
WAGNER Robert
Kardioanestezie a periopoerační péče v kardiochirurgii

Vydalo nakladatelství Grada

Intenzivní medicína
MÁLEK Jiří et ŠEVČÍK Pavel
Léčba pooperační bolesti

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
 • 2009

Anesteziologie
JABOR Antonín et al.
Vnitřní prostředí

Vydalo nakladatelství Grada

Intenzivní medicína
NOVÁK Ivan et al.
Akutní selhání ledvin

Vydalo nakladatelství Maxdorf/Jessenius