Kalendova cena

Nejlepší knižní publikace s oborovou tématikou vydaná v uplynulém roce. Posouzení navržených publikací provede komise složená ze členů výboru ČSARIM a proběhne v období od 1. 6. do 30. 6. Vyhodnocení probíhá hlasováním hodnoticí komise. Vítězná práce je odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky jsou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu kongresu ČSARIM.

Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Práce může být nominována do více kategorií. Oceněna může být jen v jedné kategorii. Zvítězí-li přesto práce ve více kategoriích, získá pouze tu, která je v seznamu kategorií označena nižším číslem, v dalších kategoriích ji pak získá práce umístěná jako další v pořadí.


 

2021

VYMAZAL Tomáš, MICHÁLEK Pavel, KLEMENTOVÁ Olga, et al.
Anesteziologie (nejen) k atestaci

Vydalo nakladatelství Grada

 


  • 2020

MALÁSKA Jan, STAŠEK Jan, KRATOCHVÍL Milan, et al.
Intenzivní medicína v praxi

Vydalo nakladatelství Maxdorf
 
  • 2019

​Mixa Vladimír
Dětská anestezie

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
  • 2018

Dagmar Seidlová Petr Štourač a kol.
Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
  • 2016

Vymazal T., Michálek P. a kol.
Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
  • 2015

Průcha M., Fedora M., Kieslichová E., Šrámek V.
SEPSE

Vydalo nakladatelství Jessenius
 
  • 2014

Tyll T., Dostálová V., Netuka D. a kol.
Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
 
  • 2013

Michálek P., Donaldson W.
The I-Gel Supraglottic Airway

Vydalo nakladatelství NOVA
 
  • 2012

Michálek P., Stern M., Štádler P. et al.
Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

Vydalo nakladatelství Galén
 
  • 2011

Anesteziologie
Málek J. a kol.
Praktická anesteziologie

Vydalo nakladatelství Grada

Intenzivní medicína
Ševela K., Ševčík P. a kol.
Akutní intoxikace

Vydalo nakladatelství Grada
 
  • 2010

Nalos D., Mach D. a kol.
Periferní nervové blokády

Vydalo nakladatelství Grada