Keszlerova cena

Nejlepší publikovaná práce s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické verzi v průběhu uplynulého roku. Posouzení navržených publikací provede komise složená ze členů výboru ČSARIM a proběhne v období od 1. 6. do 30. 6. O pořadí rozhoduje výše IF (při shodné výši IF budou uplatněna pomocná kritéria: kvartil dle WoS, aktuální počet citací dle WoS, ev. při shodě všech parametrů hlasování hodnoticí komise). Vítězná práce je odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky jsou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu kongresu ČSARIM.

Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Práce může být nominována do více kategorií. Oceněna může být jen v jedné kategorii. Zvítězí-li přesto práce ve více kategoriích, získá pouze tu, která je v seznamu kategorií označena nižším číslem, v dalších kategoriích ji pak získá práce umístěná jako další v pořadí.


 

2021

PAŘÍZKOVÁ Renata, MARTÍNKOVÁ Jiřina, HAVEL Eduard, et al.
Impact of Cumulative Fluid Balance on the  Pharmacokinetics of Extended Infusion Meropenem in Critically Ill Patients with Sepsis

Původní práce publikovaná v Critical care; IF 19,33

 

 
  • 2020

KLUČKA Jozef, SZTURZOVÁ Kateřina, KOSINOVÁ Martina, et al.
Depth of Neuromuscular Blockade and the Perioperative Conditions in Laparoscopic Surgery in Pediatric Population: randomized controlled pilot trial

Původní práce publikovaná v Journal of Clinical Anesthesia; IF 9,452
 

  • 2019

Klučka, Jozef; Martina Kosinová; Ivo Křikava et al.
Residual neuromuscular block in paediatric anaesthesia

Původní práce publikovaná v British Journal of Anaesthesia; IF 6,880
 

  • 2018

HARAZIM Hana, ŠTOURAČ Pavel, JANKŮ Petr et al.
Obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis 10-year retrospective cohort study

Původní práce publikovaná v Brain and Behaviour; IF 2,072

  • 2016

Kristian Brat, MD a kol.
Resting End-Tidal Carbon Dioxide Predicts Respiratory Complications in Patients Undergoing Thoracic Surgical Procedures

Původní práce publikovaná v The Annals Of Thoracic Surgery, November 2016, Vol. 102, Issue 5, Pages 1725-1730
 
  • 2015

Anatolij Truhlář a kol.
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 4, Cardiac arrest in special circumstances 

Původní práce publikovaná v IF 4,167
 
  • 2014

Jan Beneš a kol.
The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized controlled trials

Původní práce publikovaná v Crit Care 2014 Oct 28;18(5):584
 
  • 2013

Ivan Cundrle a kol.
Leptin Deficiency Promotes Central Sleep Apnea in Patients With Heart Failure

Původní práce publikovaná v Chest Journal, January 2014, Vol. 145, No.1
 
  • 2012

Ivan Chytra a kol.
Clinical and microbiological efficacy of continuous versus intermittent application of meropenem in critically ill patients: a randomized open-label controlled trial.

Původní práce publikovaná v Critical Care
 
  • 2011

Anesteziologie
Milan Adamus a kol.
Intraoperative reversal of neuromuscular block with sugammadex or neostigmine during extreme lateral interbody fusion, a novel technique for spine surgery.

Původní práce publikovaná v J Anesth (2011) 25:716-720.

Intenzivní medicína
Jiří Valenta a kol.:
High-dose selenium substitution in sepsis: a prospective randomized clinical trial

Původní práce publikovaná v Intenzive Care Med (2011) 37:808-815
 
  • 2010

Jan Beneš a kol.
Intraoperative fluid optimization using stroke volume variation in high risk surgical patients: results of prospective randomized study

Původní práce publikovaná v Critical Care