Keszlerova cena

Nejlepší publikovaná práce s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické verzi v průběhu uplynulého roku. Posouzení navržených publikací provede komise složená ze členů výboru ČSARIM a proběhne v období od 1. 6. do 30. 6. O pořadí rozhoduje výše IF (při shodné výši IF budou uplatněna pomocná kritéria: kvartil dle WoS, aktuální počet citací dle WoS, ev. při shodě všech parametrů hlasování hodnoticí komise). Vítězná práce je odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky jsou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu kongresu ČSARIM.

Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Práce může být nominována do více kategorií. Oceněna může být jen v jedné kategorii. Zvítězí-li přesto práce ve více kategoriích, získá pouze tu, která je v seznamu kategorií označena nižším číslem, v dalších kategoriích ji pak získá práce umístěná jako další v pořadí.


 

2023

PROKOPOVÁ Tereza, HUDEC Jan, VRBICA Kamil et al.
PALLIATIVE CARE PRACTICE AND MORAL DISTRESS DURING COVID-19 PANDEMIC (PEOPLE-C19 STUDY): A NATIONAL, CROSS-SECTIONAL STUDY IN INTENSIVE CARE UNITS IN THE CZECH REPUBLIC

Critical care (London, England), IF 15,1
 

 

 
 • 2022

PAŘÍZKOVÁ Renata, MARTÍNKOVÁ Jiřina, HAVEL Eduard et al.
Impact of Cumulative Fluid Balance on the  Pharmacokinetics of Extended Infusion Meropenem in Critically Ill Patients with Sepsis

Původní práce publikovaná v Critical care; IF 19,33
 

 • ​2021

KLUČKA Jozef, SZTURZOVÁ Kateřina, KOSINOVÁ Martina et al.
Depth of Neuromuscular Blockade and the Perioperative Conditions in Laparoscopic Surgery in Pediatric Population: randomized controlled pilot trial

Původní práce publikovaná v Journal of Clinical Anesthesia; IF 9,452
 

 • 2020

KLUČKA, Jozef; KOSINOVÁ Martina; KŘIKAVA Ivo et al.
Residual neuromuscular block in paediatric anaesthesia

Původní práce publikovaná v British Journal of Anaesthesia; IF 6,880

 • 2019

HARAZIM Hana, ŠTOURAČ Pavel, JANKŮ Petr et al.
Obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis 10-year retrospective cohort study

Původní práce publikovaná v Brain and Behaviour; IF 2,072
 

 • 2018

DOSTÁLOVÁ Vlasta et al.
Effects of hypertonic saline and sodium lactate on cortical cerebral microcirculation and brain tissue oxygenation

Původní práce publikovaná v Journal of Neurosurgical Anesthesiology, April 2018, 30(2):p 163-170
 

 • 2017

ČUNDRLE Ivan ml. et al.
Resting End-Tidal Carbon Dioxide Predicts Respiratory Complications in Patients Undergoing Thoracic Surgical Procedures

Původní práce publikovaná v The Annals Of Thoracic Surgery, November 2016, Vol. 102, Issue 5, Pages 1725-1730
 
 • 2016

TRUHLÁŘ Anatolij et al.
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 4, Cardiac arrest in special circumstances 

Původní práce publikovaná v IF 4,167
 
 • 2015

BENEŠ Jan et al.
The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized controlled trials

Původní práce publikovaná v Crit Care 2014 Oct 28;18(5):584
 
 • 2014

ČUNDRLE Ivan et al.
Leptin Deficiency Promotes Central Sleep Apnea in Patients With Heart Failure

Původní práce publikovaná v Chest Journal, January 2014, Vol. 145, No.1
 
 • 2013

CHYTRA Ivan et al.
Clinical and microbiological efficacy of continuous versus intermittent application of meropenem in critically ill patients: a randomized open-label controlled trial

Původní práce publikovaná v Critical Care
 
 • 2012

Anesteziologie
ADAMUS Milan et al.
Intraoperative reversal of neuromuscular block with sugammadex or neostigmine during extreme lateral interbody fusion, a novel technique for spine surgery

Původní práce publikovaná v J Anesth (2011) 25:716-720

Intenzivní medicína
VALENTA Jiří et al.
High-dose selenium substitution in sepsis: a prospective randomized clinical trial

Původní práce publikovaná v Intenzive Care Med (2011) 37:808-815
 
 • 2011

BENEŠ Jan et al.
Intraoperative fluid optimization using stroke volume variation in high risk surgical patients: results of prospective randomized study

Původní práce publikovaná v Critical Care
 
 • 2010

GABRHELÍK Tomáš et al.
Percutaneous upper thoracic radiofrequency sympathectomy in Raynaud phenomenon

Původní práce publikovaná v Regional Anesthesia and Pain Medicine, 2009
 
 • 2009

SÝKORA Roman et al.
High versus standard volume hemofiltration in hyperdynamic porcine peritonitis: effects beyond hemodynamics

Původní práce publikovaná v Intensive Care Medicine, October 2008
 
 • 2008

Anesteziologie
HAKL Marek et al.
Regional Anaesthesia for carotid endartectromy: an audit over 10 years 

Původní práce publikovaná v British Journal of Anaesthesia, July 2007, doi:10.1093/bja/aem171

Intenzivní medicína
CHYTRA Ivan et al.
Esophageal Doppler – guided fluid management decreases blood lactate levels in multiple-trauma patient: a randomized controlled trial

Původní práce publikovaná v Critical Care 2007, 11: R24