Medaile Františka Celestýna Opitze

Medalie Františka Celestýna Opitze je nejvyšším oceněním udělovaným na půdě ČSARIM významným osobnostem oboru, jejichž přínos pro obor byl signifikantní a celoživotní.

 

2019


Při příležitosti konání XXVI. kongresu ČSARIM v Brně obdržela

Doc. MUDr. Adolfa Scheinarová, CSc.

Medaili Františka Celestýna Opitze za významný přínos k rozvoji oboru

 

 
  • 2018

MUDr. Daniel Nalos
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

 

  • 2017

prim. MUDr. Magdalena Fořtová

 

  • 2015


MUDr. Ivan Herold

 
  • 2014

cena nebyla udělena

 
  • 2013

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

 
  • 2012

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA 
MUDr. Milan Juchelka 
MUDr. Vladimír Kyncl

 
  • 2010

prof. MUDr. Karel Škarvan 
doc. MUDr. Václav Fessl, CSc.

 
  • 2009

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 
MUDr. Dimitrij Miloschewský

 
  • 2008

prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. 
MUDr. Vladimír Lemon, CSc. 
doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček

 
  • 2007

prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.