Počtova cena

Nejlepší původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v uplynulém roce. Posouzení navržených publikací provede komise složená ze členů výboru ČSARIM a proběhne v období od 1. 6. do 30. 6. Vyhodnocení probíhá hlasováním hodnoticí komise. Vítězná práce je odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky jsou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu kongresu ČSARIM.

 

2023

MALÁSKA Jan, KELLER Filip, CHLEBEK David et al.
Praxe podávání systémových kortikosteroidů kriticky nemocným pacientům s COVIDem-19 v České republice - dotazníkový průzkum (Studie ASAP­‑C)

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2022, r. 33, č. 7–13

 

 
 • 2022

RŮŽEK Lukáš, TUŠINOVSKÁ Ludmila, HÁNDLOVÁ Veronika et al.
Pooperační změny poruch dýchání ve spánku v závislosti na použité anesteziologické technice: observační studie

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2021, r. 32, č. 4-5
 

 • ​2021

ASTAPENKO David, ŠKULEC Roman,PAŘÍZKOVÁ ČERNÁ Renata et al.
Změny výšky vrstvy endoteliálního glykokalyx po náhlé zástavě oběhu s kardiopulmonální resuscitací na experimentálním modelu srdeční zástavy u prasete domácího

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2020, r. 31
 
 • 2020

HORÁČEK Michal
Kognitivní screening u cévních pacientů před operací

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2019, r. 30, č. 1
 
 • 2019

REIMER Petr et al.
Vztah variability srdeční frekvence a perioperační systémové zánětlivé odpovědi

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2018, r. 29, č. 3
 
 • 2018

HORÁČEK Michal et al.
Účinek noční směny/služby na repolarizaci srdce u sester a lékařů (studie EQUINDOC)

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2017, r. 28,  č. 2
 
 • 2017

MOKREJŠ Petr et al.
Resuscitační poranění u mimonemocničních náhlých zástav oběhu

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2016, r. 27,  č. 5
 
 • 2016

DOSTÁLOVÁ Kateřina et al.
Sledování bolesti v krku po zavedení laryngeální masky

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2015, r. 26,  č. 2
 
 • 2015

NOVÁČEK Martin, SANDERS Graeme et al.
The effect of clonidine on desflurane consumption using bispectral index monitoring during general anaesthesia: Randomised, double-blind, placebo controlled study

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2014, r. 25, č. 6
 
 • 2014

ŽUREK Jiří et al.
Vliv kombinace pronační polohy a vysokofrekvenční oscilační ventilace na výměnu krevních plynů u experimentálního modelu syndromu akutní respirační tísně

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2013, r. 24,  č. 1
 
 • 2013

Anesteziologie
ADAMUS Milan et al.
Vliv věku a pohlaví na farmakodynamické vlastnosti rokuronia během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie
Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2012, r. 23,  č. 1 , 21–27.

Intenzivní medicína
ŽUREK Jiří et al.
Trefoil factor 1 jako ukazatel poškození střevní sliznice během septických stavů u dětí
Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2012, r. 23,  č. 2 , 83–90
 
 • 2012

ČUNDRLE Ivan jr. et al.
The influence of temperature adjustment on thromboelastography results: prospective cohort study

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2011, r. 22,  č. 5 , 253–259
 
 • 2011

ADAMUS Milan et al.
Vliv věku na farmakodynamické vlastnosti cisatrakuria, rokuronia a vekuronia u mužů během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2010, r. 21,  č. 2
 
 • 2010

KROUŽECKÝ Aleš et al.
Regionální chlazení mimotělního okruhu – nová možnost antikoagulačního zajištění metod kontinuální náhrady funkce ledvin

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2009, r. 20,  č. 3
 
 • 2009

ŠKULEC Roman et al.
Reaktivita na volumoexpanzi a její predikce u nemocných mírnou hypotermií

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2008, r. 19,  č. 4
 
 • 2008

ADAMUS Milan et al.
Výskyt pooperační residuální kuratizace na dospávacím pokoji – cisatrakurium a rokuronium: prospektiní studie

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2007, r. 18,  č. 1