Počtova cena

Nejlepší původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v uplynulém roce. Posouzení navržených publikací provede komise složená ze členů výboru ČSARIM a proběhne v období od 1. 6. do 30. 6. Vyhodnocení probíhá hlasováním hodnoticí komise. Vítězná práce je odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky jsou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu kongresu ČSARIM.

 

2021

RŮŽEK Lukáš, TUŠINOVSKÁ Ludmila, HÁNDLOVÁ Veronika, et al.
Pooperační změny poruch dýchání ve spánku v závislosti na použité anesteziologické technice: observační studie

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2021, r. 32, č. 4-5

 

 
 • 2020

ASTAPENKO David, ŠKULEC Roman,PAŘÍZKOVÁ ČERNÁ Renata, et al.
Změny výšky vrstvy endoteliálního glykokalyx po náhlé zástavě oběhu s kardiopulmonální resuscitací na experimentálním modelu srdeční zástavy u prasete domácího

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2020, r. 31
 
 • 2019

Horáček Michal
Kognitivní screening u cévních pacientů před operací

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2019, r. 30, č. 1
 
 • 2018

REIMER P., KÁŇOVÁ M., MÁCA J., ŠEVČÍK P., BURDA M., ADAMUS M.
Vztah variability srdeční frekvence a perioperační systémové zánětlivé odpovědi

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2018, r. 29, č. 3
 
 • 2017

Horáček M. et al
Účinek noční směny/služby na repolarizaci srdce u sester a lékařů (studie EQUINDOC)

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2017, r. 28,  č. 2
 
 • 2016

Mokrejš P. et al.
Resuscitační poranění u mimonemocničních náhlých zástav oběhu

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2016, r. 27,  č. 5
 
 • 2015

Kateřina Dostálová a kol.
Sledování bolesti v krku po zavedení laryngeální masky

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2015, r. 26,  č. 2
 
 • 2014

Martin Nováček, Graeme Sanders a kol.
The effect of clonidine on desflurane consumption using bispectral index monitoring during general anaesthesia: Randomised, double-blind, placebo controlled study

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2014, r. 25, č. 6
 
 • 2013

Jiří Žurek a kol.
Vliv kombinace pronační polohy a vysokofrekvenční oscilační ventilace na výměnu krevních plynů u experimentálního modelu syndromu akutní respirační tísně

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2013, r. 24,  č. 1
 
 • 2012

Anesteziologie
Milan Adamus a kol.
Vliv věku a pohlaví na farmakodynamické vlastnosti rokuronia během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie
Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2012, r. 23,  č. 1 , 21–27.

Intenzivní medicína
Jiří Žurek a kol.
Trefoil factor 1 jako ukazatel poškození střevní sliznice během septických stavů u dětí
Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2012, r. 23,  č. 2 , 83–90
 
 • 2011

Ivan Čundrle jr. a kol.
The influence of temperature adjustment on thromboelastography results: prospective cohort study

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2011, r. 22,  č. 5 , 253–259
 
 • 2010

Milan Adamus
Vliv věku na farmakodynamické vlastnosti cisatrakuria, rokuronia a vekuronia u mužů během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2010, r. 21,  č. 2