17th World Congress of Anaesthesiologists

Jeden z největších úspěchů diplomacie předchozího výboru ČSARIM byl zisk pořadatelství světového anesteziologického kongresu v Praze. Původně se měl konat v roce 2020, kvůli pandemii COVID-19 je přesunut na rok 2021, ale místo konání zůstalo totožné. Zveme tímto všechny členy ČSARIM a nejen je k účasti na této anesteziologické události světového významu.

Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

ČSARIM je dobrovolnou odborně vědeckou organizací. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné pracovníky zabývající se anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí, algesiologií a/či urgentní medicínou, příp. činností s oborem A-R související.