Sekce dětské anestezie a intenzivní medicíny

Sekce dětské A+IM při ČSARIM existuje jako volné sdružení a diskusní platforma pro zájemce o obor dětská anestezie a intenzívní medicína. Nemá registrovanou členskou základnu, funguje na osvědčeném principu „víme o sobě“. Vzhledem k značné centralizaci oboru slouží k výměně názorů a zkušeností anesteziologů, pediatrů a občas i chirurgů pracujících v nemocnicích, kde je špičková dětská anesteziologická péče podávána (DFN Motol, FN Brno a další, obvykle fakultní nemocnice). Prostřednictvím dětských anesteziologů zmíněných nemocnic poskytuje také konzultace a spolupráci lékařům z pracovišť, kde anestezie dětí zejména nejnižších váhových kategorií nemá tradici. Jelikož je systematická výuka dětské A+IM doménou klinik, specializuje se sekce na konzultace a pomoc v aktuálních případech.

Představitelé sekce

Představitelem sekce je její zástupce ve výboru ČSARIM.
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
KARIM FN Motol, V úvalu 84, 150 00, Praha 5 – Motol

Aktivity sekce

Kromě zmiňované konzultační a poradenské služby patří k dalším aktivitám sekce spolupráce se Sekcí intenzívní medicíny při České pediatrické společnosti (SIM ČPS) a se Sekcí dětské anestézie a intenzívní medicíny při Slovenské společnosti anesteziologie a intenzívní medicíny. Prostřednictvím svého zástupce v ČSARIM komunikuje sekce se sdělovacími prostředky i s orgány typu MZ ČR nebo SÚKL.  

Kongres SDAIM a SIM

SDAIM a SIM ČPS se po roce střídá se sesterskou slovenskou sekcí v pořádání Česko-Slovenského kongresu dětské anestezie a intenzívní medicíny (www.sdaim-kongres.cz). Obvykle se předpokládá účast přibližně čtyř set lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborná náplň je garantována vědeckým výborem složeným převážně ze členů SDAIM a SIM. Pokud je kongres na Slovensku, pak SDAIM organizuje odpovídající zastoupení českých přednášejících.