Sekce historie anestezie

Motto: Kdo nezná minulost, nepochopí budoucnost (Thomas Mann)
dodatek Jiří Málek: (a ani přítomnost)

Komise pro historii vznikla s cílem udržovat a šířit znalosti o minulých metodách a technikách anestezie, resuscitace, intenzivní medicíny a léčby bolesti a o jejich průkopnících a objevitelích. Přesto, že anesteziologie je mladý obor, prvé éterové narkózy v českých zemích byly podány již před 160 lety. I když anesteziologie byla původně dlouho mimo zájem většiny lékařů chirurgických oborů, v období druhé světové války i po ní se u nás objevila řada významných osobností, které vybudovaly anesteziologii jako samostatný lékařský obor. Naši předchůdci dokázali při omezených technických i farmakologických možnostech podávat bezpečnou anestezii i pro operace, které si dnes nedokážeme představit bez moderních přístrojů. Dokázali sami provést řadu technických vylepšení a navrhnout vlastní pomůcky. Náš obor se může hrdě hlásit ke své historii i svým zakladatelům a jejich umění by nemělo být zapomenuto. V době poznamenané reformami zdravotnictví a velkými ekonomickými problémy je reálné nebezpečí, že zmizí mnoho památek na začátky a rozvoj našeho oboru, které nyní považujeme za staré papíry nebo nepotřebné zastaralé krámy a zařízení. Pokud zmizí všechny vzpomínky a dokumenty týkající se zakládání a práce jednotlivých klinik a oddělení anesteziologie a resuscitace, bude velmi obtížné, až nemožné jejich historii zrekonstruovat v době, kdy budou tyto údaje cenné. Navíc je třeba si uvědomit, že současnost se může velmi rychle stát minulostí ve smyslu historie. Stačí si jen uvědomit, jakými technologickými i organizačními změnami prošla anesteziologie za posledních 15 či 20 let. To jistě zažili všichni, kdo jsou dnes na vrcholu profesionální dráhy, a přitom mnoho z toho je již „dávnou historií“ pro ty, kteří do oboru právě nastupují.

Komise pro historii oboru A+R je volné sdružení osob se zájmem o historii našeho oboru i třeba jenom o regionální historické zajímavosti a schází se dvakrát ročně, další kontakt probíhá nejčastěji elektronicky. Účelem vzniku komise je výměna informací a zachování údajů týkajících se především počátků vzniku našeho oboru na různých pracovištích, ale i dalších událostí, které jsou pro obor A+R významné nebo jen kuriózní a které by s postupem času mohly být nenávratně ztraceny.

Představitelé sekce

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
KAR FNKV, Praha

Aktivity


Žádáme proto tímto všechny primáře, vedoucí pracovníky a pamětníky z řad lékařů i sester, aby pomohli zrekonstruovat a archivovat historii svých pracovišť a provedli soupis historického vybavení, které se dosud někde ve skladu nachází. Kontakt s komisí je možný i elektronicky na výše uvedenou adresu.

Současně si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při přípravě příležitostných výstav z historie anesteziologie a resuscitace v českých zemích i na Slovensku. Pokud máte na oddělení historický dokument nebo přístroj a byli byste ochotni ho na výstavu zapůjčit, kontaktujte nás, prosím. Pokud uvažujete o skartaci nebo likvidaci takovýchto historických památek, pokusíme je uchovat zatím v náhradních prostorách pro vznik budoucího muzea historie oboru.