Sekce pro zajištění dýchacích cest

Sdružujeme lékaře a nelékařské pracovníky, kteří provádějí a/nebo se zajímají o techniky zajištění dýchacích cest, udržení jejich průchodnosti a ventilaci v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicíně. 

Konkrétně se jedná o:
 
 • Techniky a algoritmy konvenčního zajištění dýchacích cest – tracheální intubace, supraglotické pomůcky
 • Techniky a algoritmy zajištění dýchacích cest v urgentních situacích včetně chirurgických přístupů do trachey
 • Nekonvenční techniky oxygenace a ventilace – THRIVE, HFJV, ECMO
 • Techniky zajištění dýchacích cest v hrudní chirurgii
 • Fibrooptická intubace, použití fibroskopu v oboru AIM
 • Simulace a výuka v oblasti zajištění dýchacích cest
 • Využití zobrazovacích metod v zajištění dýchacích cest

Představitelé sekce

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
Předseda přípravného výboru
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.

Členové přípravného výboru

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
MUDr. Pavel Herda
MUDr. Michal Otáhal
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
plk. MUDr. Tomáš HenlínAktivity sekce


Organizujeme odborné teoretické i praktické vzdělávací akce – semináře, kurzy, workshopy, konference, odborné sekce na kongresech ČSARIM i regionálních konferencích. Připravujeme vznik odborného certifikovaného vzdělávacího programu v Zajištění dýchacích cest. Chystáme a publikujeme odborné písemné materiály, které se vztahují k činosti SZDC – koncepce činnosti, doporučené odborné postupy, algoritmy, informované souhlasy s intervenčními zákroky, organizace výuky a algoritmů na jednotlivých pracovištích. Spolupracujeme s ostatními společnostmi a sekcemi pro zajištění dýchacích cest ve středoevropském regionu i v Evropské unii – EAMS, DAS, dále také s ostatními podobnými nebo styčnými společnostmi či sekcemi společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 

 

Členská základna


Lékaři se získanou odbornou způsobilostí v oborech
 
 • Radiologie
 • Plicní lékařství
 • Intenzivní medicína
 • Anesteziologie a intenzivní medicína
Lékaři a nelékařští pracovníci bez specializované způsobilosti ve výše uvedených oborech a se zájmem o problematiku zajištění dýchacích cest

Členství v sekci je bezplatné, je umožněno všem členům ČSARIM, lékařům i sestrám. Zájemci prosím kontaktujte e-mailem Mgr. Pavlínu Kosíkovou (sekretariat@csarim.cz) nebo přímo prof. Pavla Michálka (pavel.michalek@vfn.cz)

 

Partneři a zahraniční partneři


European Society for Airway Management
Difficult Airway Society (DAS - UK)
Sekce pro ultrazvukové metody České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Další zajímavé odkazy

Society for Airway Management (SAM – USA)
Society for Head and Neck Anesthesia (SHANA – USA)
European Society of Anaesthesiology (ESA)