Sekce privátních anesteziologů

Sekce privátní anestezie (SPA) si klade za cíl sdružovat anesteziology, kteří pracují mimo rámec nemocnic, v soukromém sektoru. Považujeme tento sektor privátních praxí, který se nyní rychle rozšiřuje, za částečně opomíjený a vzhledem ke specifikům jistě zasluhující péči a pozornost.

Představitelé sekce

MUDr. Martin Voldřich, Ph.D.
člen výboru
MUDr. Martin Voldřich, Ph.D.
Praha
MUDr. Michal Otáhal
člen výboru
MUDr. Michal Otáhal
Praha

Aktivity

Chceme přispět ke kultivace segmentu privátní anestezie, chceme být platformou pro výměnu informací, pro sdílení informačních zdrojů, sdílení „dobrých“ praktických postupů, předávání praktických zkušeností nejenom medicínských, ale týkajících se profesní odpovědnosti, např.  monitorace trhu s profesním pojištěním včetně všech právních aspektů. V plánu je vytvoření návodů pro založení IČO, s.r.o., včetně právních a finančních analýz. Chceme sdílet informace a zkušenosti s nákupem techniky, materiálů, léků – přispět k dostupnosti, informování o výpadcích.

Cílem SPA bude také monitorace segmentu privátní anestezie: zatím není známo množství samostatně pracujících anesteziologů, počet výkonů, počet nehrazené péče zdravotními pojišťovnami. Cílem SPA je a bude i monitorace kvality péče, event. definování reálných minimálních nepodkročitelných standardů péče.

SPA by chtěla aktivně přispět i k problematice cenotvorby, chceme přispět ke zvýšení platby za anesteziologické služby a to včetně platby pojišťoven. Chceme přispět k větší samostatnosti oboru, vytvoření rovnoprávných podmínek odměňování bez vazalského navázání na operační obory.

V rámci ČSARIM se budeme snažit o zlepšení komunikace, chceme vytvořit elektronickou, rychle fungující platformu vytvořením funkčního chatu event. založením a udržováním nových informačních kanálů.

Rádi bychom oslovili velkou část našich kolegů, kteří tvoří „mlčící většinu“, abychom si vytvořili představu o členské základně a jejich problémech. 

Taktéž bychom chtěli propagovat postupy spojené s podáváním TIVA. Jednak v podobě sedace či analgosedace nebo v podobě klasické TIVA, a to především většího zapojení podávání dle TCI protokolu.

Na XXV. kongresu ČSARIM byla etablována sekce Anestezie v privátní praxi, která měla velké množství velice pozitivních ohlasů. Na XXVI. kongresu ČSARIM v Brně byl věnován Anestezii v privátní praxi celý blok a v něm komplexně pojednána problematika tohoto segmentu anesteziologické péče, medicínské aspekty, právní aspekty, pojištění a jiné.