Výbor společnosti - NOVÉ FOTKY

Vedení společnosti

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Předseda společnosti
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
přednosta KAPIM Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
I. místopředseda
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU proděkan LF MU
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
II. místopředseda
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
KARIM VFN, Praha
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
přednosta KARIM FN Ostrava a LF Ostravské univerzity
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
Hospodář
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
KARIM FN Motol, Praha

Členové

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
vedoucí intenzivní péče KARIM VFN, Praha
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
přednosta KARIM FN Plzeň, Plzeň
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. MBA
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. MBA
KARIM 2.LF UK ve FN Motol
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
přednosta KARIM FN Hradec Králové a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
primář ARIM Nemocnice Tomáše Bati, Zlín
MUDr. Dušan Mach
MUDr. Dušan Mach
primář ARO Nemocnice Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
KAR 2. LF UK FN Motol, Praha
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
KARIM VFN, Praha
MUDr. Daniel Nalos
MUDr. Daniel Nalos
ARO Masarykova nemocnice, Ústní nad Labem
MUDr. Michael Stern, MBA
MUDr. Michael Stern, MBA
primář KAR FNKV, Praha

Revizní komise

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Předsedkyně revizní komise
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
MUDr. Ivan Herold, CSc.
MUDr. Ivan Herold, CSc.
primář ARO, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova v Praze
V období 16. 11. – 13. 12. 2018 probíhaly volby do organizačních složek ČSARIM.

Výsledky voleb výboru   Výsledky voleb komise