Výbor společnosti

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
Předseda společnosti
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
KAPIM Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
I. místopředseda
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
KDAR FN Brno a LF MU
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M.
II. místopředseda
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M.
KARIM VFN, Praha
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
KARIM FN Ostrava a LF Ostravské univerzity
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
Hospodář
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
KARIM FN Motol, Praha

Členové

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
KARIM VFN, Praha
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
KARIM FN Plzeň, Plzeň
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. MBA
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. MBA
KARIM 2.LF UK ve FN Motol
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
KARIM FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
ARIM Nemocnice Tomáše Bati, Zlín
MUDr. Dušan Mach
MUDr. Dušan Mach
ARO Nemocnice Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
KAR 2. LF UK FN Motol, Praha
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
KARIM VFN, Praha
MUDr. Daniel Nalos
MUDr. Daniel Nalos
ARO Masarykova nemocnice, Ústní nad Labem
MUDr. Michael Stern, MBA
MUDr. Michael Stern, MBA
KAR FNKV, Praha

Revizní komise

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Předsedkyně revizní komise
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
MUDr. Ivan Herold, CSc.
MUDr. Ivan Herold, CSc.
ARO, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.
KARIM FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
V období 16. 11. – 13. 12. 2018 probíhaly volby do organizačních složek ČSARIM.

Výsledky voleb výboru   Výsledky voleb komise