Výbor společnosti

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
Předseda společnosti
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
Anesthesiology and Intensive Care, Hospital Bory, Bratislava
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
I. místopředseda
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
KDAR FN Brno a LF MU
prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
II. místopředseda
prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
FN Motol, Praha
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Vědecký sekretář
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
KARIM FN Plzeň, Plzeň
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M.
Hospodář
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M.
KARIM VFN, Praha

Členové

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
KARIM VFN, Praha
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.
KARIM FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
KARIM FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
KAR 3. LF UK a FNKV Praha
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
ARIM Nemocnice Tomáše Bati, Zlín
MUDr. Dušan Mach
MUDr. Dušan Mach
ARO Nemocnice Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
KARIM VFN, Praha
MUDr. Michael Stern, MBA
MUDr. Michael Stern, MBA
KAR FNKV, Praha
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
KARIM FN Ostrava a LF Ostravské univerzity
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
ZZS KHK, Hradec Králové

Revizní komise

MUDr. Ivana Zýková, EDIC
Předsedkyně revizní komise
MUDr. Ivana Zýková, EDIC
ZZS LK, Liberec
doc. MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA
KARIM FN Hradec Králové
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
KARIM FN Motol - Oddělení následné intenzivní péče - NIP, Praha
V období 6. 12. 2022–1. 3. 2023 probíhaly volby do organizačních složek ČSARIM.

Výsledky voleb výboru   Výsledky voleb komise