Cílem projektu OrphanAnesthesia je zveřejnění doporučení pro anesteziologický management pacientů se vzácnými onemocněními. OrphanAnesthesia tedy doufá, že u těchto pacientů se zlepší bezpečnost anestezie. Všechna doporučení jsou publikována v angličtině na stránkách www.orphananesthesia.eu/en/
Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší tato doporučení přeložená do českého jazyka. Překlady do českého jazyka vzniklé pod záštitou ČSARIM ČLS JEP a portálu AKUTNĚ.CZ najdete na www.orphananesthesia.cz

Protože dostupné informace o léčbě vzácných onemocnění jsou často pouze strohé a ještě méně je známo o anesteziologickém managementu, projekt OrphanAnesthesia tyto dostupné informace spojuje. Jednotlivá doporučení předkládají tyto informace a slučují důkazy z literatury se zkušenostmi odborníků v oboru, aby co nejlépe prospěli všem lékařům zapojeným do péče o pacienty se vzácnými onemocněními. Každé doporučení je publikováno ve standardním formátu a bylo podrobeno vzájemnému hodnocení anesteziologem i specialistou na choroby. Zpět na výpis článků
Anestezie u vzácných onemocnění