Seznam 15 zvolených členů výboru a 3 členek revizní komise ČSARIM pro období 2023-2026.
 
Nově zvolení členové výboru ČSARIM:
(v abecedním pořadí)
1. doc. MUDr. Balík Martin Ph.D., EDIC
2. prof. MUDr. Beneš Jan Ph.D.
3. doc. MUDr. Bláha Jan Ph.D., MHA
4. MUDr. Černá Pařízková Renata, Ph.D., LL.M.
5. prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM, FESAIC
6. doc. MUDr. Dostál Pavel, Ph.D., MBA
7. doc. MUDr. Duška František, Ph.D.
8. doc. MUDr. Gabrhelík Tomáš, Ph.D.
9. MUDr. Mach Dušan
10. prof. MUDr. Michálek Pavel Ph.D., DESA, MSc.
11. MUDr. Stern Michael MBA
12. prof. MUDr. Ševčík Pavel CSc.
13. prof. MUDr. Štourač Petr Ph.D., MBA, FESAIC
14. MUDr. Truhlář Anatolij Ph.D., FERC
15. doc. MUDr. Vymazal Tomáš, Ph.D., MHA
 
Do revizní komise byli zvoleni kandidáti, kteří uspěli také ve volbách do výboru. Funkci ve výboru upřednostnili před revizní komisí a tak byla revizní komise doplněna o následná jména z listiny kandidátů.
 
Nově zvolené členky revizní komise ČSARIM:
(v abecedním pořadí)
1. doc. MUDr. Dostálová Vlasta, Ph.d., MBA
2. doc. MUDr. Drábková Jarmila, CSc.
3. MUDr. Zýková Ivana

Volby předsednictva ČSARIM a další členů vedení společnosti a revizní komise proběhnou na první schůzi nového výboru 1. 3. 2023 v 11 hodin v Praze.
 
Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise. Stížnost musí obsahovat stručný popis toho, v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.
 
Za volební komisi,
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
KARIM 2.LF UK ve FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 Zpět na výpis článků