XXIX. kongres ČSARIM

XXIX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se bude konat 5.7. 10. 2023 v Praze v prostorách hotelu Clarion.
 

Novinky

Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 3/2020

Na webu Národní lékařské knihovny byl publikován další Referátový výběr více informací

Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2/2020

Na webu Národní lékařské knihovny byl publikován další Referátový výběr více informací

Informace pro členy ČSARIM v přípravě na kmen a atestaci

Informace s ohledem k současným okolnostem infekce COVID-19. více informací

Covid-19 – specifity pro anesteziologii a pro intenzivní péči

Aktuální samostatná příloha COVID-19 Referátového výběru. více informací

Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1/2020

Na webu Národní lékařské knihovny byl publikován letošní první Referátový výběr více informací
123