XVI. kongres ČSARIM

Etika a právo – společný blok lékařů, sester a nelékařských pracovníků

CO JE A NENÍ LEGE ARTIS

Dostál, O. (Praha)

KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI PACIENTŮ V KRITICKÉM STAVU

Rusinová, K. (Praha)

KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM SELHÁNÍM

Černý, V. (Hradec Králové)

Anestezie

Anestezie I

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA – ZMĚNA NÁZVU NEBO OBSAHU?

Cvachovec, K. (Praha)

VÝZKUM V OBORU – JAK PODPOŘIT A MOTIVOVAT ?

Černý, V. (Hradec Králové)

ANESTEZIOLOGICKÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH

Jurenka, B. (Praha)

Anestezie II

PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ U DOSPĚLÝCH

Šturma, J. (Praha)

KARDIOPULMONÁLNÍ ZÁTĚŽOVÝ TEST V PŘEDOPERAČNÍM VYŠETŘEN

Hanousek, J. (Velká Británie)

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PŘED VÝKONY V CELKOVÉ ANESTEZI U DĚTÍ – UPDATE 2009

Klimovič, M. (Brno)

ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE – NUTNOST NEBO LUXUS?

Neiser, J. (Olomouc)

Anestezie III

OPTIMALIZACE RIZIK TROMBÓZY A KRVÁCENÍ V PERIOPERAČNÍM OBDOBÍ

Kušíková, E. (Praha)

PERIOPERAČNÍ MOZKOVÁ ISCHEMIE – UPDATE 2009

Pařízková, R. (Hradec Králové)

MALIGNÍ HYPERTERMIE – UP TO DATE 2009

Schroederová, I. (Brno)

Anestezie IV

ANEURYSMATA AORTY – TIPY A TRIKY PRO ANESTEZIOLOGY

Kasal, E. (Plzeň)

PROTEKCE MÍŠNÍCH FUNKCÍ U OPERACÍ ANEURYSMAT HRUDNÍ AORTY

Silvay, G. (USA)

PEROPERAČNÍ OSMOTERAPIE V NEUROCHIRURGII – MANITOL NEBO NATRIUM?

Dostálová, V. (Hradec Králové)

VLIV ANESTEZIE NA KOGNITIVNÍ FUNKCE – EXISTUJE REÁLNÉ RIZIKO JEJICH ZHORŠENÍ?

Saniová, B. (Slovensko)

Anestezie V

HEMODYNAMIC MONITORING: A STEP -WISE APROACH

Hofer, C. (Švýcarsko)

KARDIOPROTEKCE V ANESTEZII – TEORIE NEBO REÁLNÁ MOŽNOST?

Hájek, R. (Olomouc)

KONTROLA GLYKEMIE – JEN V INTENZIVNÍ PÉČI NEBO I PERIOPERAČNĚ?

Kula, R. (Ostrava)

OBTÍŽNÉ ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V DĚTSKÉM VĚKU

Mixa, V. (Praha)

Anestezie VI

ANESTETIKA USNADŇUJÍCÍ SEXUÁLNÍ NÁSILÍ

Hess, L. (Praha)

JAKÁ FARMAKA PŘED ANESTEZIÍ VYSADIT A JAKÁ VŽDY PONECHAT?

Horáček, M. (Praha)

ÚSKALÍ INTERPRETACE EKG V ANESTEZI A INTENZIVNÍ PÉČI

Solař, M. (Hradec Králové)

STÁRNOUCÍ SRDCE V ANESTEZI A INTENZIVNÍ PÉČI

Škarvan, K. (Švýcarsko)

Anestezie VII

OXID DUSNÝ – MÁ JEŠTĚ ROLI V MODERNÍ ANESTEZIOLOGI (A V MEDICÍNĚ VŮBEC)?

Jahoda, J. (Ostrava)

ANTIFIBRINOLYTIKA V (KARDIO)ANESTEZII

Vaněk, T. (Praha)

MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA – UPDATE 2009

Říha, H. (Praha)

VLIV ANESTETIK NA MIKROCIRKULACI – MÁME BRÁT V ÚVAHU V KLINICKÉ PRAXI?

Turek, Z. (Hradec Králové)

Intenzivní medicína

Intenzivní medicína I

PERIOPERAČNÍ PROTEKCE LEDVIN

Kotulák, T. (Praha)

NEBOJME SE KONCEPTU „STEWART – FENCL“ PŘI HODNOCENÍ PORUCH ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY

Duška, F. (Praha)

VLIV INFUZNÍ TERAPIE NA ACIDOBAZICKOU ROVNOVÁHU

Jabor, A. (Praha)

Intenzivní medicína II

ACUTE LUNG INJURY IN SEPSIS: NEW TRENDS IN PATOPHYSIOLOGY AND THERAPY

Kirov, M. (Rusko)

DOES ALBUMIN HAVE A PLACE IN TREATING THE CRITICALY ILL?

Boldt, J. (SRN)

UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE BĚHEM ANESTEZIE – OVLIVŇUJE PERIOPERAČNÍ PRŮBĚH?

Dostál, P. (Hradec Králové)

KLÍČOVÁ ÚLOHA RESPIRAČNÍ PÉČE V MEDICÍNĚ KRITICKÝCH STAVŮ – NOVÉ VÝZVY A ŠIRŠÍ HORIZONTY PO 55 LETECH

Herold, I. (Mladá Boleslav)

Intenzivní medicína III

MANAGEMENT OF INVASIVE CANDIDA INFECTIONS IN THE CRITICALY ILL PATIENT

Kullberg, B.-J. (Holandsko)

RIZIKA INVAZIVNÍCH KANDIDÓZ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Ševčík, P. (Brno)

WHY WE ARE MEASURING PTIPO2?

Kiening, K. (SRN)

SUBSTITUCE ŽELEZA V PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČI – UPDATE 2009

Blatný, J. (Brno)

Regionální anestezie

Regionální anestezie I

CESTA K ÚSPĚŠNÉ REGIONÁLNÍ ANESTEZII

Nalos, D. (Ústí nad Labem)

MOŽNOSTI ULTRAZVUKU V REGIONÁLNÍ ANESTEZII

Mach, D. (Irsko)

POVRCHOVÝ CERVIKÁLNÍ BLOK PRO OPERACE KRČNÍCH TEPEN

Horáček, M. (Praha)

KAUDÁLNÍ EPIDURÁLNÍ BLOK U DĚTÍ

Mixa, V. (Praha)

Regionální anestezie II

MAJÍ CENTRÁLNÍ NEUROAXIÁLNÍ BLOKÁDY JEŠTĚ SVÉ MÍSTO?

Kulda, K. (Hradec Králové)

TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOK PRO ANALGEZII U BŘIŠNÍCH VÝKONŮ

Červenka, M. (Irsko)

TOXICITA LOKÁLNÍCH ANESTETIK A TUKOVÉ EMULZE – JAKÁ JE EVIDENCE?

Mach, D. (Irsko)

Algeziologie

Algeziologie I

BEZBOLESTNÁ NEMOCNICE – CESTA OD PROKLAMACE K REALIZACI

Bystřický, Z. (Rakousko)

PARAVERTEBRÁLNÍ BLOKÁDA U DĚTÍ A JEJÍ ROLE V POPERAČNÍ ANALGEZII

Berta, E. (Norsko)

HYPERALGEZIE – NOVÝ POHLED NA LÉČBU OPIOIDY

Málek, J. (Praha)

Algeziologie II

SILNÉ OPIOIDY V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI

Ševčík, P. (Brno)

NOVINKY V LÉČBĚ BOLESTI

Hakl, M. (Brno)

KOMPLEXNÍ REGIONÁLNÍ BOLESTIVÝ SYNDROM

Haklová, O. (Brno)

RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA Z POHLEDU EBM

Gabrhelík, T. (Olomouc)

Porodnická anestezie/analgezie

Porodnická anestezie/analgezie IANESTEZIOLOGICKÝ POSTUP PŘI PREKLAMPSII, EKLAMPSII A HELLP SYNDROMU

Kříž, P. (Praha)

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ

Mannová, J. (Brno)

ANTIKOAGULANCIA PŘI REGIONÁLNÍ BLOKÁDĚ V PORODNICTVÍ – KDY, JAK A PROČ?

Štourač, P. (Brno)

MAJOR BLEEDING – PREVENT ACIDOSIS!

Zander, R. (Německo)

Porodnická anestezie/analgezie II

INTUBOVAT ČI NEINTUBOVAT – TOŤ OTÁZKA „MALÝCH“ VÝKONŮ V PORODNICTVÍ

Bláha, J. (Praha)

SYSTÉMOVÁ ANALGEZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU – JE TŘEBA SE BÁT?

Nosková, P. (Praha)

NEUROAXIÁLNÍ ANALGEZIE PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU – PŘEDSTAVUJE UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ?

Štourač, P. (Brno)

Chyby a omyly

Chyby a omyly I

CHYBY A OMYLY PŘI PŘEDANESTETICKÉ PŘÍPRAVĚ

Horáček, M. (Praha)

CHYBY VE VEDENÍ ANESTEZIE – KAZUISTIKA

Málek, J. (Praha)

CHYBY V POPERAČNÍ PÉČI – KAZUISTIKA část 1 (Nalos,D.)
část 2 (Vondráková, V.)

Nalos, D. (Ústí nad Labem)

CHYBY V REGIONIÁLNÍCH TECHNIKÁCH – KAZUISTIKA

Doležal, D. (Hradec Králové)

Chyby a omyly II

CHYBY A OMYLY PŘI PORUCHÁCH METABOLISMU A ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY KRITICKY NEMOCNÝCH

Jahoda, J. (Ostrava)

CHYBY A OMYLY PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PORUCH KARDIOVASKULÁRNÍ HO SYSTÉMU

Březina, A. (Praha)

CHYBY A OMYLY PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PORUCH RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU

Pavlík, P. (Brno)

CHYBY A OMYLY PŘI DÁVKOVÁNÍ ANTIBIOTIK V INTENZIVNÍ PÉČI

Chytra, I. (Plzeň)

Novinky z jiných oborů

Novinky z jiných oborů I

MASIVNI PLICNI EMBOLIE – JAK POSTUPOVAT, KDYŽ SELŽE TROMBOLYTICKÁ LÉČBA?

Bělohlávek, J. (Praha)

NOVÉ SYNDROMY V AKUTNÍ KARDIOLOGII

Rokyta, R. (Plzeň)

KARDIORENÁLNÍ SYNDROM NA ICU – STARÝ PROBLÉM V NOVÉM SVĚTLE

Matějovič, M. (Plzeň)

MALIGNÍ STAVY V KOAGULACI – UPDATE 2009

Geierová, V. (Praha)

Novinky z jiných oborů II

SOUČASNÉ MOŽNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE U AKUTNÍCH STAVŮ část 1část 2
Raupach, J. (Hradec Králové)

METABOLICKÁ ODPOVĚĎ KRITICKY NEMOCNÝCH – JAK, KDY A PROČ ZASAHOVAT

Novák, I. (Plzeň)

DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU S PLICNÍMI INFILTRÁTY

Skřičková, J. (Brno)

AKCELEROVANÁ REHABILITACE – REVOLUCE V ELEKTIVNÍ CHIRURGII

Šerclová, Z. (Praha)

Edukace

OBOR ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA V PREGRADUÁLNÍM STUDIU

Šturma, J. (Praha)

JAK PROBÍHÁ PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVA OBORU ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA V ČR?

Schreiberová, J. (Hradec Králové)

EDUCATION AND TRAINING IN ANESTHESIA – DOPORUČENÍ EUROPEAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY

Chytra, I. (Plzeň)

VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU INTENZIVNÍ MEDICÍNA – AKTUÁLNÍ STAV

Ševčík, P. (Brno)

Kardiopulmonální resuscitace

EFEKTIVITA KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Růžička, J. (Plzeň)

POSTRESUSCITAČNÍ SYNDROM

Zvoníček, V. (Brno)

HYPOTERMIE – KDY A JAK?

Suk, P. (Brno)

INTRAOSEÁLNÍ PŘÍSTUP – UPDATE 2009
Truhlář, A. (Hradec Králové)

Blok ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny

NOVÁ RIZIKA ALOGENÍCH KREVNÍCH PŘEVODŮ

Ondrášková, H. (Brno)

TRANSFUZNÍ STRATEGIE V INTENZIVNÍ PÉČI

Stibor, B. (Rakousko)

TAKTIKA HRAZENÍ KREVNÍCH ZTRÁT V PRŮBĚHU OPERACE

Cvachovec, K. (Praha)

INTRA A POPERAČNÍ SBĚR KRVE

Čundrle, I. (Brno)

Blok ve spolupráci s Českou transplantační společností

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM V ČR

Pokorná, E. (Praha), Němec, P. (Brno),

VLIV SMRTI MOZKU NA ORGÁNOVÉ FUNKCE

Kieslichová, E. (Praha)

DÁRCI S NEBIJÍCÍM SRDCEM – MOŽNOSTI A LIMITY

Hasman, D. (Plzeň)

INTENSIVE CARE FOR HEART AND LUNG ORGAN DONOR

Hetz, H. (Vídeň)

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA