XVII. kongres ČSARIM

Algeziologie

Algeziologie

Sekundární neuralgie trigeminu – efekt rTMS

Fricová, J.

Algoritmus léčby chronické bolesti ramene

Gabrhelík, T.

Nové trendy v léčbě neuropatické bolesti

Hakl, M.

Strategie léčby opioid-tolerantního pacienta v perioperačním období

Lejčko, J.

Opioidy indukovaná hyperalgézie u pooperační bolesti

Leštianský, B.

Anestezie

Anestezie I

Perioperační hemodynamická stabilizace 

Beneš, J.

Perioperační ventilační strategie 

Dostál, P.

Neinvazivní ventilace a anestézie – nové indikace v perioperační péči 

Herold, I.

Perioperační zajištění kardiaka pro nekardiochirurgický operační výkon 

Horáček, M.

Anestezie II

Rapid sequence intubation (RSI) – up to date

Adamus, M.

Pohlavní rozdíly v citlivosti k anestetikům

Hess, L.

Hyperoxie zhoršuje utilizaci kyslíku v prasečím…

Hruda, J.

Katetrizační implantace aortální chlopně

Vaněk, T.

Předoperační tramadol zvyšuje myokardální poškození u…

Wagner, R.

Anestezie III

Perioperační zajištění pacienta s jaterním onemocněním

Keislichová, E.

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu

Kvapil, M.

Změny lidského vědomí v průběhu celkové anestézie

Sániová, B.

Bispektrálny index a jeho využitie pre sledovanie urovne vedomia Šulaj, M.

Šulaj, M.

Anestezie IV

Trénink porodnického týmu

Bláha, J.

Hypertenze na porodním sále

Dobiáš, M.

Co by měl anesteziolog vědět z porodnictví – farmaka ovlivňující děložní činnost

Nosková, P.

Management peripartálního život ohrožujícího krvácení

Seidlová, D.

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Seidlová, D.

Anestezie – Volná sdělení

Možnosti predikce vzniku pooperačních komplikací

Beneš, J.

Současné poznatky o pooperační nevolnosti a zvracení

Dvořák, V.

Výběr anesteziologické techniky pro chirurgickou intervenci…

Jindrová, B.

Neutralizace působení warfarinu u pacientů se zlomeninou proximálního…

Kříž, P.

Anesteziolog v privátní praxi

Anesteziolog v privátní praxi

Nepostradatelná pomůcka v naší praxi – LM ProSeal

Blažek, K.

Analgosedace u zubních a endoskopických výkonů v…

Kudrna, P.

Perorální analgosedace mentálně handicapovaných pacientů

Málek, J.

Perioperačná starostlivosť pri ambulantnom anestéziologickom…

Vateha, M.

Jak založit soukromou anesteziologickou praxi

Žďarský, P.

AR provoz + ZP

AR provoz + ZP

ARIM versus plátci péče

Kozlík, P.

DRG v resuscitační a intenzivní péči

Macháček, V.

Capacity management práce na operačních sálech 

Matias, M.

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK

Mrozek, Z.

Hodnocení kvality péče v ARIM

Stříteský, M.

Bezkrevní medicína

Bezkrevní medicína

Call saver v emergentních situacích

Čundrle, I.

ESA – erytropoézu stimulující agens a jejich využití v praxi

Kotulák, T.

Traumatem indukovaná koagulopatie (TIC)

Ondrášková, H.

Farmakologická podpora homeostázy

Seidlová, D.

Svědek Jehovův jako pacient (Pacient odmítající krev)

Stibor, B.

Dárci orgánů a transplantace

Dárci orgánů a transplantace

Definice (mozkové) smrti – up to date

Cvachovec, K.

Akutní selhání jater – konzervativní a transplantační léčba 2010

Kieslichová, E.

Jak může péče o dárce modulovat funkci transplantovaných…

Kotulák, T.

Faktory ovlivňující dárcovství orgánů a příprava aplikace “španělského…

Pokorná, E.

Dětská anestezie

Dětská anestezie I

Anestezie a perioperační péče u novorozených dětí s neobvyklými…

Crhová, J.

Dětský mozek a anestezie

Čumlivski, R.

Vliv typu anestezie císařského řezu na sledované laboratorní hodnoty…

Kirchnerová, M.

Úvod do anestezie novorozence

Mixa, V.

Úskalí celkové anestezie u novorozenců s vrozenou rozštěpovou vadou rtu…

Pavlíková, J.

Dětská anestezie II

Laparoskopie v dětském věku, deset let zkušeností na pracovišti…

Crhová, J.

Srovnání činnosti ohřevných systémů dostupných na operačních…

Havelková, Š.

Propofol 0,5% – sníží bolestivost i. v. aplikace při úvodu dětí do anestezie?

Mixa, V.

Poučili jsme se v přístupu k léčbě abscedující pneumonie vyvolané…

Pavlíček, P.

Anestezie u dětí při neurochirurgických výkonech

Žurek, J.

Dětská intenzivní medicína

Dětská intenzivní medicína

ASV mod ve weaningu dětských pacientů

Blažek, D.

Závažná rozhodnutí v dětské resuscitační péči

Blažek, D.

Prometheus v léčbě selhání jater u dětí

Hladík, M.

MARS a akútné zlyhanie pečene

Topoĺský, I.

Má tajemný clusterin u dětí v septickém stavu aktivitu chaperonu?

Žurek, J.

Etika

Etika

Posuny v pojmu vědomí a jeho poruch

Drábková, J.

Doporučení ČLK o přechodu na paliativní péči – může…

Ševčík, P.

Liší se pohled na smrt jako následek nemoci mezi…

Vácha, M.

Historie oboru

Historie oboru

M. Hrdlica – malý velký muž české anestezie

Čundrle, I.

Momenty v historii oboru z pohledu současného myšlení

Drábková, J.

Historie svalových relaxancií

Kurzová, A.

Historie anestézie u dětských adenoidektomií

Málek, J.

Vývoj oboru AR na lékařských fakultách v Praze

Pokorný, J.

Prim. MUDr. Jiří Strnad

Vetešník, J.

Infekce a sepse

Infekce a sepse

Anidulafungin v léčbě těžkých komunitních kandidových pneumonií

Balík, T.

Molekulární diagnostika – její význam pro diagnostiku a léčbu

Kolář, M.

Tygecyklin v off label indikacích – plicní infekce

Šťastný, P.

Zkušenosti pacientů s diagnózou maligní hypertemie – dotazníková studie

Štěpánková, D.

Analýza pandemie infekce AHI/NI v Krajské nemocnici Liberec…

Zýková, I.

Intenzivní medicína

Intenzivní medicína I

Má klinická zkušenost svůj význam v době EBM?

Cvachovec, K.

Anabolické strategie u kriticky nemocných

Duška, F.

Nejdůležitější guidelines v intenzivní medicíně 

Kula, R.

Intenzivní medicína – 20 a půl roku poté

Ševčík, P.

Intenzivní medicína II

Jaký vidím přínos PCT v diagnostice pneumonií?

Dostál, P.

Srovnání klinické a makrobiologické účinnosti kontinuálně…

Chytra, I.

Volba antibiotik u kriticky nemocných – up to date 2010 

Kolář, M.

Jaké cílové hodnoty v intenzivní péči (is physiology never wrong?)

Zvoníček, V.

Intenzivní medicína III

ECMO a jeho současná role v terapii respiračního selhání

Balík, M.

Poloha a polohování při UPV 

Herold, I.

Časná rehabilitace a její vliv na orgánové funkce 

Polák, J.

Parenterální výživa – jsou důvody k návratu?

Těšínský, P.

Intenzivní medicína IV

Mohou nové neinvazivní metody nahradit koronarografii?

Boček, O.

Možnosti neinvazivního hodnocení volemie (preloadu) v časném….

Pavlík, P.

Léčba hypertenze v intenzivní péči – kdy a jak? 

Solař, M.

Hemodynamická monitorace – je důležité co používáme?

Šrámek, V.

Intenzivní medicína V

Proč nebudu u ŽOK dávat heparin a antitrombin

Balík, M.

Plasma u ŽOK – up to date

Blatný, J.

DIC – up to date 2010

Kozák, T.

Carbetocin – novinka v prevenci poporodního krvácení

Pařízek, A.

Změny vnitřního prostředí v souvislosti s podáním krevní…

Uvízl, R.

Kardiopulmonární resuscitace

Kardiopulmonární resuscitace

Posthypoxická encefalopatie, patofyziologie a prognóza

Chvojka, J.

Kardiopulmonální resuscitace – očekáváme další změny?

Kasal, E.

Je anesteziolog stále pilířem Zdravotnické záchranné služby?

Novotný, T.

Časná intubace u závažných traumat – up to date

Truhlář, A.

Kvalita života po zástavě oběhu v terénu

Zuchová, B.

Kasuistiky

Kasuistiky

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu

Bala, J.

Oběhová zástava při celkové anestézii jako první manifestace…

Malá, K.

Možnosti zneužití opioidů zdravotním personálem v současném…

Pavlík, M.

Raptura abdominální aorty u pacienty s Turnerovým syndromem…

Smékalová, O.

Hadí jedy – intoxikace, terapie

Valenta, J.

Léčebná hypotermie

Léčebná hypotermie

Zavedení hypotermie v PNP ko KPR (PRINCE)

Pachl, J.

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v přednemocniční…

Sviták, R.

Infekční komplikace a antibiotická terapie při terapeutické hypotermii

Sýkora, R.

Hypotermie po zástavě oběhu – up to date

Škulec, R.

Přednemocniční ochlazování chladným roztokem: hledání…

Škulec, R.

Přednemocniční indukce terapeutické hypotermie ledovými…

Truhlář, A.

Místní poranění (SCI)

Místní poranění (SCI)

Hypotermie – její místo a perspektivy v léčbě SCI

Gál, R.

Kortikoidy v léčbě míšních poranění – up to date

Lukáš, R.

Míšní poranění – up to date

Sas, I.

SCI z pohledu spondylochirurga

Wendsche, P.

Neurointenzivní péče

Neurointenzivní péče

Subarachnoidální krvácení z pohledu intenzivní péče, strategie a taktika léčby

Habalová, J.

Poranění mozku a akupunktura

Minařík, J.

NIRS v periooperační monitoraci mozkové ischemie během operací karotid

Pavlíková, J.

Výhody časté tracheostomie v neurointenzivní péči, výsledky 6ti-letého sledování

Procházka, J.

Naše zkušenosti s použitím intraoperačního stimulačního monitoringu…

Sedlář, T.

Využití transkraniální sonografie u kraniotraumat

Turek, R.

Popáleniny

Popáleniny

Zajištění průchodnosti cest dýchacích u rozsáhle popálených

Šturma, J.

Popáleninový šok a objemová náhrada

Tokarik, M.

Taktika resuscitační a intenzivní péče a rozsáhle popálených dětí

Trávníček, B.

Specifika popáleninvého úrazu

Zajíček, R.

Regionální anestezie

Regionální anestezie

Od Langendorfa k LipidRescue (a možná ještě dál)

Křikava, I.

Dlouhodobé výsledky regionální anestezie

Mach, D.

Fisciální koncept

Nalos, D.

Aktuální vývoj porodnické analgézie v ČR

Pařízek, A.

Bezpečnost epidurální blokády v peripartálním obdob

Štourač, P.

Regionální anestezie – UZ

Využití ultrasonografie v regionální anestezii

Mach, D.

RA hrudní oblasti a možnosti UZ navigace

Michálek, P.

Ultrazvukem řízený blok infraorbitálního nervu

Michálek, P.

Fasciální bloky pro karotickou endarterektomii

Nalos, D.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA