XVIII. kongres ČSARIM

Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Zenit

9:00–10:00 Zahájení kongresu
Poselství anesteziologům
Pokorný J. sen.
10:00–10:30 Bezpečnost a kvalita v anesteziologii a intenzivní medicíně 
Cvachovec K., Praha
10:30–11:00 Kávová přestávka
11:00–12:30 Anestézie I
Předsedající: Drábková J., Horáček M.
11:00–11:20 Anesthetic Interventions that Affect Outcomes 
Reich D., New York (USA)
11:20–11:40 Dlouhodobé následky celkové anestézie
Horáček M., Praha
11:40–12:00 Které novinky jiných oborů se osvědčí i v anesteziologii a intenzivní medicíně?
Drábková J., Praha
12:00–12:20 Urychlení psychomotorického zotavení po celkové anestézii
Hess L., Praha
12:20–12:30 Diskuse
15:00–16:30 Anestézie II
Předsedající: Škarvan K., Horáček M.
15:00–15:20 Pozor!! Nebezpečí číhá v předsíni!!
Škarvan K., Basel (CH)
15:20–15:40 Invasive hemodynamic monitoring: new trends and possibilities
Kirov M., (Russia)
15:40–16:00 Sny a celková anestézie
Svítek M., Praha
16:00–16:20 “Fast, because there is no slow” – zkušenosti z rozvojových zemí
Pařízková B., Cambridge (GB)
16:20–16:30 Diskuze

 

Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Virgo a Leo

11:00–12:30 Intenzivní medicína 1
Předsedající: Šrámek V., Trenkler Š.
11:00–11:20 Recentní studie v intenzivní medicíně – mají mít dopad na naší praxi?
Šrámek V., Brno
11:20–11:40 Nová guidelines v medicíně v roce 2011 – o kterých bychom měli vědět?
Novák I., Plzeň
11:40–12:00 Informační technologie na ICU
Trenkler Š., Košice (SK)
12:00–12:20 Vzdělávání v oboru Intenzivni medicína – aktuální otázky
Ševčík P., Brno
12:20–12:30 Diskuse
13:45–15:00 Sympozium společnosti ThermoFisher Scientific
Více informací je k dispozici zde.
15:00–16:30 Intenzivní medicína 2 – Kardiologická problematika
Předsedající: Solař M., Monhart Z.
15:00–15:20 Indikace akutní koronarografie u nemocných po úspěšné KPR – pohled z okresní nemocnice
Monhart Z., Znojmo
15:20–15:40 Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdečni zástavě
Solař M., Hradec Králové
15:40–16:00 Co by měl intenzivista vědět o ICD a biventrikulární kardiostimulaci?
Lefflerová K., Praha
16:00–16:20 ECMO update 2011. Existuje role ECMO u kardiopulmonální resuscitace?
Bělohlávek J., Praha
16:20–16:30 Diskuze

 

Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Tycho

11:00–12:30 ntenzivní medicína 3 – Pneumologická problematika
Předsedající: Sedlák V., Chlumský J.
11:00–11:20 Neinvazivní ventilační podpora – kdy a jak?
Chlumský J., Praha
11:20–11:40 Transplantace plic z pohledu pneumologa
Fila L., Praha
11:40–12:00 Obezní pacient před propuštěním z JIP – vše vyřešeno?
Sedlák V., Hradec Králové
12:00–12:20 Akutní intersticiální postižení plic
Koblížek V., Hradec Králové
12:20–12:30 DIskuse
12:30–13:45 Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o.
Pozvánka je k dispozici zde.
15:00–16:30 Intenzivní medicína 4 – Umělá plicní ventilace a souvisejicí problematika
Předsedající: Dostál P., Herold I.
15:00–15:20 Co přínášejí nové ventilační režimy a expertní systémy pro praxi?
Herold I., Mladá Boleslav
15:20–15:40 Jsme opravdu úspěšní ve snížení výskytu VAP?
Štětka P., Brno
15:40–16:00 Je skutečně významná kontrola eliminace CO2 při umělé plicní ventilaci?
Dostál P., Hradec Králové
16:00–16:20 Je UZ vyšetření hrudníku součásti denní vizity ventilovaných nemocných?
Balík M., Praha
16:20–16:30 Diskuse

 

Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Kepler

11:00–12:30 Kardiopulmonální resuscitace
Předsedající: Sýkora R., Pařízková R.
11:00–11:20 Postcardiac arrest syndrome
Beneš J., Plzeň
11:20–11:40 Terapeutická hypotermie a její komplikace na ICU
Sýkora R., Karlovy Vary
11:40–12:00 Podpora a náhrada orgánů u nemocných po srdeční zástavě
Chvojka J., Plzeň
12:00–12:20 Prognostikace a paliativní léčba po srdeční zástavě
Pařízková R., Hradec Králové
12:20–12:30 Diskuse
13:45–15:00 Sympozium společnosti Hoyer Praha s.r.o.
Pozvánka k dispozici symposium-hoyer.jpg.
15:00–16:30 Anestézie III – Varia
Předsedající: Cvachovec K., Silvay G.
15:00–15:20 Prevention of Postoperative Hypothermia
Sampson I., New York (USA)
15:20–15:40 Are anti-fibrinolytic drugs the magic bullets for perioperative hemostasis?
Filipescu D., Bukurešť (RO)
15:40–16:00 The use of BIS monitoring in the decision making process during anesthesia and sedation
Zamyatin M., (RUS)
16:00–16:20 Radio-frequency treatment in Chronic Pain Management
Abela C., Attard (M)
16:20–16:30 Diskuse

 

Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Taurus

11:00–12:30 Intenzivní medicína 5 – Pečujeme dobře o naše pacienty, ale musíme (hlavně) i o sebe!
Předsedající: Černý V., Šturma J.
11:00–11:20 Emoční zátěž, rizika a obraz syndromu burn-out v podmínkách ARO a JIP
Woleská J., Praha
11:20–11:40 Dlouhé cestování – máme začit u sebe profylaxi DVT?
Pařízková R., Hradec Králové
11:40–12:00 Výživa a stárnutí ve světle EBM
Zadák Z., Hradec Králové
12:00–12:20 Je (bude) nám 50 – máme začít užívat aspirin a statiny?
Štulc T., Praha
12:20–12:30 Diskuse
15:00–16:30 Anestézie IV – FP Varia
Předsedající: Hess L., Mixa V.
15:00–15:20 Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem
Toušek P., Praha
15:20–15:30 Zkušenosti s perioperativním kontinuálním monitoringem glykémie
Poljaková I. a kol., Olomouc
15:30–15:40 Nové možnosti neinvazivní monitorace v anestézii
Jindrová B., Praha
15:40–15:50 Pooperační kognitivní dysfunkce, chirurgický výkon a anestézie: můžeme jim předcházet?
Jindrová B., Praha
15:50–16:00 Potlačení kardiorespirační deprese navozené sufentanilem konjunktiválním podáním naltrexonu. Experiment na králíkovi
Hess L. a kol., Praha
16:00–16:30 Diskuse

 

Čtvrtek 6. 10. 2011 – Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky – Sál Nadir

11:00–12:30 Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky I
Předsedající: Čáp J.
11:00–11:10 Bolestivé onkologické onemocnění z pohledu matky – zdravotní sestry
Školudíková I., Brno
11:10–11:20 Problematika etiky úmrtí pacienta na JIP
Vach O., Brno
11:20–11:30 Ošetřovatelský proces u pacienta s ICP
Raabová R., Brno
11:30–11:40 Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní respirační insuficiencí
Uhlířová M., Hradec Králové
11:40–11:50 Kazuistika pacientky s extrémní kachexií
Dlouhá R., Hradec Králové
11:50–12:00 Zbytečné dětské úrazy
Lapčíková E., Ostrava
12:00–12:30 Diskuse
12:30–13:45 Sympozium společnosti B.Braun Medical s.r.o.
Více informací najdete symposium-bbraun.png.
15:00–16:30 Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky II
Předsedající: Kupečková I.
15:00–15:10 Ošetřovatelská dokumentace na oddělení urgentního příjmu KARIM FN Brno
Toufarová J., Brno
15:10–15:20 Není čas ztrácet čas
Keleman R., Praha
15:20–15:30 Řízená hypotermie- součást léčby akutního infarktu myokardu
Hetclová D.,Olomouc
15:30–15:40 Intraaortální balonková kontrapulzace
Hrůzová Š.,Brno
15:40–15:50 Transkatétrová implantace aortální chlopně – TAVI
Plecitá I. Praha
15:50–16:00 Tromboelastografie v kardiochirurgii
Zuščich O., Olomouc
16:00–16:30 Diskuse

 

Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Zenit

08:30–10:00 Anestézie V – Regionální anestézie
Předsedající: Nalos D., Křikava I.
Odlišnost RA pro geriatrickou populaci
Křikava I., Brno
Fasciální koncept předních kořenů krčních nervů
Nalos D., Ústí n/L
Využití FICB v perioperačním managementu operací kyčelního a kolenního kloubu
Doležal D., Hradec Králové
Nové metody regionální anestézie horní končetiny
Prášil P., Olomouc
Sakrální blok – dobrý sluha
Bejšovec D., Ústi n/L
Bezpečnost v regionální anestézii
Čumlivski R. a kol., Wien (A)
Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Anestézie VI – Regionální anestézie – UZ
Předsedající: Michálek P., Mach D.
Ultrazvuk na anesteziologickém stolku
Mach D., Nové Město na Moravě
Kontinuální jednostranný subkostální TAP blok pro pooperační analgezii – case serie
Michálek P., Praha
Kombinace povrchního a hlubokého cervikálního bloku versus mediální blok pro karotickou endarterektomii
Nalos D., Ústí n/L
Využití UGRA v léčbě bolesti – přehled tématiky a vlastní zkušenosti
Michálek P., Praha
Optimalizace objemu aplikovaného anestetika s UZ asistencí
Beňo L., Ústí n/L
Jak změnil ultrazvuk RA
Jelínek M., Brno
Diskuse
14:30–16:00 Anestézie VII – Svalová relaxace v roce 2011
Předsedající: Adamus M., Herold I.
Nervosvalový přenos – úvod
Adamus M., Olomouc
Suxamethonium, rapid sequence induction (RSI)
Herold I., Mladá Boleslav
Svalová relaxace v intenzivní péči
Černý V., Hradec Králové
Svalová relaxace u dětí
Mixa V., Praha
Svalová relaxace u seniorů
Adamus M., Olomouc
Diskuse, doporučení

 

Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Virgo a Leo

08:30–10:00 Intenzivní medicína 6 – Akutní nefrologie a související problematika
Předsedající: Matějovič M., Kroužecký A.
08:30–08:50 Netradiční příčiny AKI na JIP
Matějovič M., Plzeň
08:50–09:10 Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných – co často opomíjíme
Kroužecký A., Plzeň
09:10–09:30 Praktický návod k dávkovaní léků u pacientů léčených CRRT
Dostál P., Hradec Králové
09:30–09:50 Tekutiny a kritický stav: dobrý sluha, zlý pán
Šrámek V., Brno
09:50–10:00 Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Intenzivní medicína 7 – Metabolická podpora a souvisejici problematika
Předsedající: Maňák P., Kula R.
10:30–10:50 Perioperační výživa
Havel E., Hradec Králové
10:50–11:10 Intolerance enterální výživy
Mottl R., Hradec Králové
11:10–11:30 Současná role parenterální výživy u kriticky nemocných
Novák F., Praha
11:30–11:50 Variabilita glykemie a jeji konsekvence u kriticky nemocných
Kula R., Ostrava
11:50–12:00 Tuky v parenterální výživě na multioborové JIP
Ehrenberger J., Ostrava
Diskuse
14:30–16:00 Intenzivní medicína 8 – Neurointenzivní péče
Předsedající: Gál R., Pařízková R.
14:30–14:50 Delirantní stavy na ICU – up to date 2011
Pařízková R., Hradec Králové
14:50–15:10 Hypotermie u TBI – up to date 2011
Gál R., Brno
15:10–15:30 Jak hodnotit prognózu po TBI
Špatenková V., Liberec
15:30–15:50 SAK – up to date 2011
Stašek J., Brno
15:50–16:00 Diskuse

 

Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Tycho

08:30–10:00 Intenzivni medicina 9 – Hemodynamika
Předsedající: Šrámek V., Maláska J.
Má plicnicový katetr ještě své místo na ICU?
Štětka P., Brno
Spolehlivost méně invazivních systémů měření hemodynamiky v krajních situacích
Šrámek V., Brno
Naše první zkušenosti s EV 1000 (VolumeView®)
Maláska J., Brno
PLR – varianty provedení, sledování účinnosti
Suk P., Brno
Hodnocení mikrocirkulace – pod jazykem? na kůži? nehtové lůžko?
Černý V., Hradec Králové
09:50–10:00 Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Intenzivní medicína 13 – Pediatrická problematika
Předsedající: Vobruba V., Fedora M.
10:30–10:50 Genetické arytmické syndromy: Symptomy, mechanismy a léčba
Janoušek J., Praha
10:50–11:10 Co by měl pediatrický intenzivista vědět o pravé komoře
Fedora M., Brno
11:10–11:30 ECMO jako jedna z možností mechanické podpory v léčbě oběhového a ventilačního selhání v dětském věku
Vobruba V., Praha
11:30–11:50 Polyneuropatie kriticky nemocných – týká se i dětí?
Černá O., Praha
11:50–12:00 Diskuse
13:15–14:30 Sympozium společnosti Astellas Pharma, s.r.o.
Pozvánka je k dispozici zde.
14:30–16:00 Intenzivní medicína 11 – ČSARIM + ČTS
Předsedající: Ševčík P., Pokorná E.
14:30–14:50 Co se lze dozvědět o polytraumatech dospělých z Úrazového registru ČR
Ševčík P. a kol., Brno
14:50–15:00 Diagnóza kontuze srdce u polytraumatu
Sviták R. a kol., Plzeň
15:00–15:20 Problematika zemřelých dárců orgánů – up to date
Pokorná E., Praha
15:20–15:40 Přístrojová podpora akutně selhávajích jater – současnost a budoucnost
Kieslichová E., Praha
15:40–15:50 Srovnání minimálně invazivních systémů mechanické oběhové podpory
Ošťádal P. a kol., Praha
15:50–16:00 Diskuse

Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Kepler

08:30–10:00 Anestézie VIII – Gynekologicko-porodnická anestézie I – Anestézie v porodnictví
Předsednictví: Bláha J., Seidlová D.
Kam směřuje česká porodnická anestézie (10 min)
Bláha J., Praha
Co je nového u císařského řezu v roce 2011
Bláha J., Praha
Postpunkční cefalea
Nosková P., Praha
PŽOK 2011 – nová guidelines
Seidlová D., Brno, Pařízek A., Praha
Projekt OBAAMA
Štourač P., Brno
Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Anestézie IX – Gynekologicko-porodnická anestézie II – Kontroverze v porodnické anestézii
Předsedající: Štourač P., Bláha J.
Porodnická anestézie není jen epidurál…
Štourač P., Brno
Jaká vyšetření potřebujeme k neuroaxiální punkci v porodnictví
Nosková P., Praha
LMWH versus porodnická regionální anestézie
Bláha J., Praha
Epidurální versus spinální anestézie k císařskému řezu
Seidlová D., Brno
Rodičkou řízená porodní analgézie remifentanilem jako alternativa epidurální analgézie
Suchomelová H. a kol., Brno
Diskuse
12:00–13:15 Sympozium společnosti MSD, spol. s r.o.
Pozvánka je k dispozici zde.
14:30–16:00 Anestézie X – Historie oboru
Předsedající: Pokorný J., Drábková J.
14:30–14:50 Od záchrany tonoucích až k soudobé resuscitační medicíně – i z historie se lze poučit
Drábková J., Praha
14:50–15:10 Vývoj premedikace
Pokorný J. (sen.), Praha
15:10–15:20 Doc. MUDr. Jitka Varmužková-Dostálová, CSc. – nejen první anestezioložka ve spinální chirurgii
Čundrle I., Brno
15:20–15:30 Profesor František Piťha a začátky inhalačních anestézií
Vetešník J., Praha
15:30–15:40 Historie centrálních operačních sálů
Klíma K., Praha
15:40–16:00 Diskuse

 

Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Stella

08:30–10:00 Intenzivní medicína 15 – …poučme se u těch druhých…(nemusí se vždy jednat o chyby!) I
Předsedající: Novák I., Nalos D.
08:30–08:50 Intersticiální plicní proces u nemocné po Tx ledviny
Kľúčovský P., Brno
08:50–09:10 Systémové onemocnění nejasné etiologie s fatálním průběhem MODS
Ledvinková L., Plzeň
09:10–09:30 CSWS (Cerebral Salt Wasting Syndrome) – myslíme na riziko kritické hyponatrémie v souvislosti s komoci mozku?
Uvízl R., Olomouc
09:30–09:50 Vzácná příčina hypoxémie na operačním sále
Syrovátka P., Praha
09:50–10:00 Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
11:00–13:00 EPOSS projekt
13:15–14:30 Sympozium společnosti Linde Gas a.s.
Pozvánka je k dispozici zde.
14:30–16:00 Intenzivní medicína 16 – Pediatrická problematika II.
Předsedající: Klimovič M., Blažek D.
14:30–14:50 Traumatické versus hypoxemicko-ischemické postižení CNS z pohledu intenzivisty
Blažek D., Praha
14:50–15:00 MARS v detskom veku
Topol´ský I., Bratislava (SK)
15:00–15:10 Zkušenosti s citrátovou antikoagulací u dětí u kontinuálních eliminačních metod (CRRT)
Zaoral T., Ostrava
15:10–16:00 Diskuse

 

Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Taurus

08:30–10:00 Organizace, zdravotní pojišťovny, legislativa
Předsedající: Šturma J., Mrozek Z.
08:30–08:50 Lékař se sestrou, sestra bez lékaře nebo lékař bez sestry?
Šturma J., Praha
08:50–09:10 Anesteziolog v džungli zákonů a předpisů
Mrozek Z., Olomouc
09:10–09:30 Podmínky pro nasmlouvání a úhradu chronické resuscitační péče – DIP, DIOP
Macháček V., Praha
09:30–09:50 Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic
Rusnoková I., Brno, Vyhnal V., Praha
část 1část 2
09:50–10:00 Anesteziolog a súdné spory (skúsenosti súdného znalca)
Masár O., Bratislava (SK), Fedorová K., Brno
Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Bezkrevní medicína
Předsedající: Čundrle I., Stibor B.
Patient Blood management – a new perioperative transfusion concept
Gombotz H., Wien (A)
Transfúzní triger na ICU v roce 2011
Stibor B., Baden (A)
Novoseven 10 let po, co dál?
Seidlová D., Brno
Kyselina tranexamová u 20 000 krvácejících pacientů po úrazech (studie CRASG 2) z pohledu center v ČR a na Slovensku
Svoboda P. a kol., Brno
Rekuperace krve pomocí systému ORTHO P.A.S. po TEP
Daněk P. a kol., Boskovice
TEG u ATC
Ondrášková H., Brno
Diskuse
12:00–13:15 Sympozium společnosti PURO-KLIMA, a. s.
Pozvánka je k dispozici zde.
13:15–14:30 Sympozium společnosti MSM, spol. s r.o.
Více informací je k dispozici zde .
14:30–16:00 Anestézie XI – Varia
Hess L., Gimunová O.
14:30–14:50 Hyperbaroxie – současný stav, indikace, výsledky
Hájek M., Ostrava
14:50–15:10 Elektivní chirurgie, celková anestézie a kombinovaná hormonální antikoncepce
Gimunová O., Brno
15:10–15:30 Office based anaesthesia for dentistry in disabled patients. The Rotterdam approach
Rupreht J., Bouvy-Berends E.M.C. (NL)
15:30–15:40 Perorální premedikace mentálně hanicapovaných pacientů – srovnání dvou režimů
Hess L., Málek J., Praha
15:40–15:50 Vliv různých druhů premedikace před celkovou anestézií na perioperační komfort pacientů
Křivková M. a kol., Praha
15:50–16:00 Diskuse

 

Pátek 7. 10. 2011 – Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky – Sál Nadir

08:30–10:00 Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky III
Předsedající: Flajšingrová J.
08:30–08:40 Následky 2.světové války v roce 2011
Spanelová Z., Brno
08:40–08:50 Odlišnosti ošetřovatelské péče a celkového přístupu k pacientům s míšním poraněním v intenzivní medicíně
Kolařík O., Brno
08:50–09:00 Kazuistika rehabilitační ošetřovatelství u pacienta se spinálnám traumatem
Beníčková V., Brno
09:00–09:10 Fast a invaze pomocí minisonografie
Novák C., Praha
09:10–09:20 Využití přístroje MOTOMED LETTO 2 na oddělení ARO
Sokolová B., Brno
09:20–09:30 Práce výzkumné sestry na KARIM
Smékalová V., Brno
09:30–10:00 Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky IV
Předsedající: Čáp J.
10:30–10:40 Self-extubace jako jeden z indikátorů kvality na JIP
Večeřová J., Brno
10:40–10:50 První certifikát NIAHO v Evropě
Flajšingrová J., Brno
10:50–11:00 Strach a diskomfort pacientů před celkovou anestézii. Rizikové skupiny
Blahnová M., Praha
11:00–11:10 Využití MET CALL systému ve FN u Sv.Anny v Brně
Bekr J., Brno
11:10–11:20 Informovanost všeobecných sester o aktivaci METcall systému a postupech KPR ve FN u Sv. Anny v Brně
Hermanová I., Brno
11:20–12:00 Diskuse
13:15–14:30 WORKSHOP Ošetřovatelská dokumentace na ICU – návrh na praktické využití
J. Dresslerová, Brno
14:30–16:00 Lékaři sestrám
Předsedající: Horáček M., Otáhal M.
Základy anestézie novorozence
Mixa V., Praha
Co je to vlastně anestézie?
Horáček M., Praha
UPV – základy ventilačních režimů, jak a proč nastavit ventilátor, nové trendy UPV
Otáhal M., Praha
Náhrada funkce ledvin
Čáp J., Praha
Monitorace hemodynamiky
Waldauf P., Praha

Sobota 8. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Zenit

08:30–10:00 Anestézie XII – Dětská anestézie
Předsedající: Mixa V., Čumlivski R.
08:30–08:50 Dětský mozek, anestetika a sedativa
Čumlivski R., Oberndorfer U., Redl G., Wien (A)
08:50–09:10 Otázky a odpovědi v anestézii dětí
Mixa V., Praha
09:10–09:30 Chceš natáhnout atropin?
Jurečková L., Amanatidu A., Olomouc
09:30–09:40 Nalbuphin k anestézii k malým výkonům u dětí
Mixa V., Praha
09:40–09:50 Anestézie u dětí mimo operační trakt
Trávníček M., Praha
09:50–10:00 Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Intenzivní medicína 10 – Krvácivé stavy a související problematika
Předsedající: Blatný J., Černý V.
10:30–10:50 Získaná hemofílie – nezapomínáme na ni?
Bulíková A., Brno
10:50–11:10 PPH – je čas na změnu našich paradigmat?
Blatný J., Brno
11:10–11:30 Monitorace krvácení na operačním sále – co máme k dispozici?
Bláha J., Praha
11:30–11:50 Nova antitrombotika pro nehematology
Kvasnička J., Praha
11:50–12:00 Diskuse
12:00–12:30 Zakončení kongresu

 

Sobota 8. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Virgo a Leo

08:30–10:00 Intenzivní medicína 12 – … poučme se u těch druhých… (nemusí se vždy jednat o chyby!) II.
Předsedající: Ševčík P., Kasal E.
08:30–08:50 Spontánní ruptura jater u pacientky s podezřením na Ehlers-Danlos syndrom
Bakalík P. a kol., Brno
08:50–09:10 CT diagnostika u břišních infekcí – 3 kasuistiky
Kasal E., Plzeň
09:10–09:30 MODS po návratu z termálních lázní
Polák J., Hradec Králové
09:30–09:50 Sheehanův syndrom
Pertuška J., Pelichovská M., Praha
09:50–10:00 Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Intenzivní medicína 14 – Kasuistiky – FP
Předsedající:
Kozlík P., Chytra I.
10:30–10:40 Předávkování fenobarbitalem – kasuistika
Albrechtová M. a kol., Rakovník
10:40–10:50 Těžká akutní otrava organofosfáty
Zatloukal J., Plzeň
10:50–11:00 Kasuistika pacientky se získanou hemofilí
Chobola M., Brno
11:00–11:10 Syndrom zlomeného srdce aneb – může se to stát i Vám!
Kolář M., Praha
11:10–11:20 Tři týdny trvající křeče po KPR
Žihlová R., Liberec
11:20–11:30 Antibiotická léčba těžké akutní pankreatitidy
Ehrenberger J., Holéczy P., Ostrava
11:30–12:00 Diskuse

 

Sobota 8. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Tycho

08:30–10:00 Anestézie XIII
Předsedající: Březina A., Křikava I.
08:30–08:50 ESA Publication Course 2010 aneb jak publikovat v zahraničních titulech – náměty, postřehy, inspirace
Štourač P., Brno
08:50–09:10 Peroperační blokáda sympatiku
Březina A. a kol., Praha
09:10–09:20 Dynamické parametry preloadu, přínos a limity jejich použití
Pavlík P. a kol., Brno
09:20–09:30 Perioperační oběhová optimalizace u operací aneuryzmat břišní aorty
Zadražilová K., Brno
09:30–09:40 Infuzní terapie při Sectio Caesarea – vliv na matku a novorozence
Kirchnerová M., Olomouc
09:40–09:50 Kardiotoxicita bupivakainu v experimentu na izolovaném srdci
Křikava I., Brno
09:50–10:00 Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:00 Anestézie XIV
Předsedající: Cvachovec K., Török P.
10:30–10:50 Esmolol z pohledu anesteziologa a intenzivisty
Cvachovec K., Praha
10:50–11:10 Monitorace mozkových funkcí během operace karotid
Lukeš M., Brno
11:10–11:30 Recruitment manever vykonaný viac-hladinovou ventiláciou u pacientov po mimotelovom obehu
Török P., Košice (SK)
11:30–11:40 Interakce oběhu a ventilace u základních variant recruitment manévru – první zkušenosti z animálního modelu
Otáhal M., Mlček M., Praha
11:40–12:00 Diskuse

 

Sobota 8. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Kepler

08:30–10:00 Anestézie XV
Předsedající: Adamus M., Silvay G.
08:30–08:50 Jak může anesteziolog napomoci snižovat morbiditu operovaných – UK National Enhanced Recovery Partnership Programme
Mythen M., Londýn (GB)
08:50–09:10 Day admission surgery – how to decrease hospital expenses
Silvay G., New York (USA)
09:10–09:30 Sellickův hmat – up to date
Adamus M., Olomouc
09:30–09:40 Můžeme snadno a rychle předpovědět obtížnou intubaci?
Fritscherová Š., Olomouc
09:40–09:50 Urgentní infraglotické zajištění dýchacích cest: koniopunkce, koniotomie, BACT – zkušenosti 5 let
Otáhal M., Praha
09:50–10:00 Diskuse
10:00–10:30 Kávová přestávka
10:00–12:00 Hypotermie + KPR
Předsedající: Škulec R., Truhlář A.
10:30–10:40 Mírná terapeutická endovaskulární hypotermie u pacientů po oběhové zástavě
Krüger A., Praha
10:40–10:50 Pre-COOL 4: vliv masivní volumexpanze chladným krystaloidním roztokem na funkci obou srdečních komor po experimentální srdeční zástavě
Škulec R., Truhlář A. a kol., Beroun, Hradec Králové
10:50–11:00 Pre-COOL 4: Srovnání ochlazovací účinnosti chladného krystaloidního a koloidního roztoku n s prasečím modelu srdeční zástavy
Truhlář A., Škulec R., a kol., Beroun, Hradec Králové
11:00–11:10 Pre-COOL 5: průzkum používání terapeutické hypotermie v přednemocniční neodkladné péči v České republice v r. 2010
Škulec R., Truhlář A. a kol., Beroun, Kladno, Hradec Králové, UL, UP FNO
11:10–11:20 Jakých chyb se dopouštějí laici při provádění KPR na modelu při simulaci zástavy oběhu?
Ponikelský M., Liberec, Třebíč
11:20–12:00 Diskuse

 

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA