XX. kongres ČSARIM

Lékařská sekce

Čtvrtek,19. září 2013

9:00 – 10:30 Anestezie 1
Název prezentace Přednášející
Osobnost anesteziologa jako klíčový faktor v anesteziologické praxi Čumlivski Radomír (Rakousko)
Koncept “Early goal directed therapy” i pro anestezii? Šrámek Vladimír (Brno)
Correct insertion depth of central venous devices: where really is, where should be and how to control the tip position? Bubenek Serban (Rumunsko)
Koncept “Enhanced recovery after anesthesia” – jaká je role anesteziologa? Vymazal Tomáš (Praha)
Diskuze

9:00 – 10:30
Anestezie 2 Moravská galerie – Sál 1
Předsedající: Silvay George, Turek Zdeněk
Předanestetické vyšetření u pacienta s onemocněním srdce – co je opravdu důležité pro praxi? Kotulák Tomáš (Praha)
Age is not a contraindication for major cardiac surgery Silvay George (USA)
Anesteziologické zvláštnosti miniinvazivních výkonů nasrdci s ohledem na možné komplikace Turek Zdeněk (Hradec Králové)
Oxid dusný – má ještě své místo v současné anesteziologii? Šturma Jan (Praha)
Diskuze

9:00 – 10:30
Bolest Moravská galerie – Sál 2
Předsedající: Hakl Marek, Michálek Pavel
Pooperační bolest – up to date 2013 Hakl Marek (Brno)
Invazivní techniky – jen pro léčbu bolesti nebo i pro jiné stavy? Michálek Pavel (Praha)
Hyperalgesie – co o ní máme vědět? Lejčko Jan (Plzeň)
Perzistující pooperační bolest – výskyt, prevence, léčba Abdo Islam (Hradec Králové)
Diskuze
10:30 – 10:45 Kávová přestávka

10:45 – 12:00
Slavnostní zahájení Kongresový sál
Předsedajací: Černý Vladimír, Cvachovec Karel
Čtyři pilíře oboru Táborská Danuše (Brno)
Lemonova přednáška Cvachovec Karel (Praha)

12:15 – 13:10
Volná sdělení – ústní prezentace Sál Lucullus
Sedativní a anxiolytické účinky flumazenilu. Experiment na potkanech a králících L. Hess, M.Votava, J. Slíva, J. Málek, A. Kurzová (Praha)
Kombinace nasálního remifentanilu s i.v. midazolamem pro analgosedaci při extrakci 3. molárů L. Hess, J. Málek, Z. Hrubý, A. Kurzová, K. Stein (Praha)
Porovnání vlivu použití rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence –  randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie M. Kosinová, P. Štourač, M. Adamus, D. Seidlová, I.Křikava, I. Bártíková, J. Klučka, R. Štoudek, P. Janků,K. Hejduk, T. Pavlík, R. Gál, RocSuGIO výzkumná skupina -rocsugio.registry.cz (Brno, Olomouc)
Vaskulárně poziční systém (VasoNova) – nová metoda pro přesné umístění centrálního žilního katétru R. Wagner, J. Černošek, P. Pokorný, V. Vašek (Brno)
NIRS u endarterektomií karotid – první zkušenosti M. Horáček, K. Novotný, F. Mošna, T. Vymazal (Praha)
12:15 – 13:15 Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o. Sál Kaskáda
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti VUAB Pharma, a.s. Kongresový sál
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o. Sál Kaskáda
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. Sál Lucullus

14:45 – 16:15
Anestezie 3 Kongresový sál
Předsedající: Mixa Vladimír, Gabrhelík Tomáš
Farmakologická premedikace – je nutnou součástí předanestetické přípravy? Gabrhelík Tomáš (Olomouc)
Emergentní delirium v anestezii dětí Mixa Vladimír (Praha)
ESA guidelines on management of severe perioperative bleeding Filipescu Daniela (Rumunsko)
Auto-PEEP – How to recognize and how to treat during anesthesia/surgery Venugopal Reddy (USA)
Diskuze

14:45 – 16:15
Intenzivni medicína 1 Sál Kaskáda
Předsedající: Zahorec Roman, Štěrba Martin
Analgosedace v intenzivní péči – up to date 2013 Černý Vladimír (Hradec Králové)
Prokinetika v intenzivní péči z pohledu EBM Štěrba Martin (Austrálie)
Protokol masivní transfuze – does one size fit all? Bláha Jan (Praha)
Sepse – up to date 2013 Zahorec Roman (Slovenská republika)
Diskuze

14:45 – 16:15
Výukový kurz 1 – Radiodiagnostika pro anesteziology Moravská galerie – Sál 1
Předsedající: Krupa Petr, Kula Roman
Možnosti zobrazovacích metod 1. část Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)
Možnosti zobrazovacích metod 2. část Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)
Možnosti zobrazovacích metod 3. část Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)
Možnosti zobrazovacích metod 4. část Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)
Možnosti zobrazovacích metod 5. část Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)
Možnosti zobrazovacích metod 6. část Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)
Možnosti zobrazovacích metod 7. část Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)
Hrudník Czerny Daniel (Ostrava)
Břicho 1. část Jonszta Tomáš (Ostrava)
Břicho 2. část Jonszta Tomáš (Ostrava)
Břicho 3. část Jonszta Tomáš (Ostrava)
Břicho 4. část Jonszta Tomáš (Ostrava)

14:45 – 16:15
Zajímavé případy a komplikace 1 – Anestezie Moravská galerie – Sál 2
Předsedající: Klimovič Michal, Horáček Michal
Použití CVVHD u batolete onkologickou diagnozou Klimovič Michal, Žurek Jiří (Brno)
Oboustranná plicní laváž s ECMO u pacientky s plicní alveolární proteinózou Krečmerová Martina, Vymazal Tomáš (Praha)
Meze regionální anestezie v cévní chirurgii Horáček Michal, Mošna František  (Praha)
Airway katastrofa u pacienta s hemofilií a krvácením do dutiny ústní Michálek Pavel, Rusinová Kateřina (Praha)
Kontinuální kaudální blokáda u extrémně nedonošeného dítěte Mixa Vladimír, Berka Ivan (Praha)
Diskuze
16:15 – 16:45 Kávová přestávka

16:45 – 18:15
Společný blok lékaři a NLP “Kompetence v anesteziianeb diskuze pokračuje …” Kongresový sál
Předsedající: Cvachovec Karel, Pytel Mario, Streitová Dana,Černý Vladimír
40 let partnerské spolupráce sester a lékařů v anesteziologii ve Švýcarsku část 1 Skarvan Karel (Švýcarsko)
40 let partnerské spolupráce sester a lékařů v anesteziologii ve Švýcarsku část 2 Skarvan Karel (Švýcarsko)
Využijme potenciál anesteziologických sester Pytel Mario (Brno), Dohnalová K. (Olomouc)
Legislativní příprava novely zákona 96/2004 Šamaj Martin (Olomouc)
Kompetence z pohledu lékaře Cvachovec Karel (Praha)

 

Pátek,20. září 2013


8:30 – 10:00
Anestezie 4 – Anestezie v gynekologii a porodnictví Kongresový sál
Předsedající: Štourač Petr, Bláha Jan
Největší problémy české porodnické anestezie a analgezie Bláha Jan (Praha)
Postpunkční cefalea – mýty a realita Nosková Pavlína (Praha)
Nové molekuly v porodnické anestezii a analgezii Štourač Petr (Brno)
Úskalí týmové spolupráce v peripartálním období Pařízek Antonín  (Praha), Štourač Petr (Brno)
Diskuze

8:30 – 10:00
Intenzivní medicína 2 – Program ve spolupráci s Českoutransplantační společností Sál Kaskáda
Předsedající: Pokorná Eva, Černý Vladimír
Dárci s nebijícím srdcem – liší se kvalita odebraných orgánů a dlouhodobé výsledky? Pokorná Eva (Praha)
Dárci s nebijícím srdcem na oddělených typu ARO/JIP v ČR – nová role našeho oboru? Černý Vladimír (Hradec Králové)
Program odběru orgánů od zemřelých dárců po nevratné zástavě oběhu v rutinní praxi – zkušenosti z Velké Británie z pohledu intenzivisty Duška František (Velká Británie)
Odběr orgánů od zemřelých dárců po nevratné zástavě oběhu v rutinní praxi – zkušenosti z Velké Británie z pohledu odběrového chirurga Mergentál Hynek (Velká Británie)
Panelová diskuze

8:30 – 10:00
Výukový kurz 2 – Neurologie Moravská galerie – Sál 1
Předsedající: Vališ Martin, Pařízková Renata
Vegetativní stavy – up to date 2013 Drábková Jarmila (Praha)
Status epileptikus Marusič Petr (Praha)
Transkraniální doppler – kam až sahá potenciál metody? Školoudík David (Ostrava)
Nová doporučení pro cévní mozkové příhody Krajíčková Dagmar (Hradec Králové)
SAH – up to date 2013 Vališ Martin (Hradec Králové)

8:30 – 10:00
Zajímavé případy a komplikace 2 – Intenzivní medicína Moravská galerie – Sál 2
Předsedající: Fedora Michal, Polák Josef
Kraniocerebrální poranění u mladého muže Polák Josef (Hradec Králové)
Co dělat, když přivezou intoxikaci Stilnoxem s extrémní laktátovou acidózou? Spálený Antonín, Dvořák Martin (Praha)
Intoxikace metforminem Řezáč Tomáš (Praha)
Nebakteriální trombotická endokarditida Stříteská Jana, Turek Zdenek (Hradec Králové)
Příběh devětkrát probodnutého srdce Divák Jan (Ostrava)
Diskuze
10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00
Anestezie 5 – Regionální anestezie a analgezie Kongresový sál
Předsedající: Mach Dušan, Michalek Pavel
Epidural postoperative anesthesia – gold standard no more Rawal Narinder (Švédsko)
Kompartmentové bloky v pooperační analgezii Michálek Pavel (Praha)
Možnosti ultrazvukem naváděných blokád brachiálního plexu v supraklavikulární oblasti Jelínek Milan (Brno)
Blokáda n. suprascapularis Doležal David (Hradec Králové)
Lipozomální bupivakain – starý známý v novém kabátě Křikava Ivo (Brno)
Diskuze

10:30 – 12:00
Intenzivní medicína 3 – Umělá plicní ventilace Sál Kaskáda
Předsedající: Dostál Pavel, Herold Ivan
Důležitá je znalost transpulmonálního tlaku Zvoníček Václav (Brno)
Významná je znalost endexspiračního plicního objemu Mach Dušan (Nové město na Moravě)
Přínosná je vizualizace regionální ventilace Dostál Pavel (Hradec Králové)
Použití vysokofrekvenční oscilační ventilace má nadálesvé místo Tyll Tomáš (Praha)
ARDS, RCTs a medicína založená na důkazech: jak interpretovat závěry v klinické praxi? Herold Ivan (Mladá Boleslav)
Diskuze

10:30 – 12:00
Historie a osobnosti oboru Moravská galerie – Sál 1
Předsedající: Málek Jiří, Čundrle Ivan
Friedrich Sertürner – objev morphinu Vetešník Jakub (Olomouc )
Československá nemocnice v Afganistánu v letech 1967 – 1972 Hasáková Katarina (Slovenská republika)
Olympijské hry z pohledu medicíny velkých akcí a událostí ve starověkém Řecku a v současnosti Drábková Jarmila (Praha)
Prim. MUDr. František Zeman, CSc. Čundrle Ivan (Brno)
Christian Andreas Doppler Gimunová Olga (Brno)
Diskuze

10:30 – 12:00
Ekonomika, vzdělávání, organizace Moravská galerie – Sál 2
Předsedající: Doležal David, Stibor Bronislav
Medicína bez finančních limitů – je vždy přínos pro pacienty? Stibor Bronislav (Rakousko)
Ultrazvuk jako povinná kompetence pro anesteziology – missionpossible? Doležal David (Hradec Králové)
Health System Implications of Senior Care Galati Maria (USA)
Atestace – jak náročné mají být? Cvachovec Karel (Praha)
Diskuze
12:15 – 13:15 Sympozium společnosti B. Braun Medical s.r.o. Kongresový sál
12:15 – 13:15 Sympozium společnosti AstraZeneca Czech
Republics. r. o.
Sál Lucullus
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti MSD Kongresový sál
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti M�lnlycke Health Care, s.r.o. Sál Kaskáda
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti CSL Behring s.r.o. Sál Lucullus

14:45 – 16:15
Právní a etické aspekty oboru Kongresový sál
Předsedající: Ševčík Pavel, Černý Vladimír
Intimita, soukromí, důstojnost pacientů a empatiev intenzivní medicíně Vácha Marek (Praha)
Urgentní medicína a informovaný svobodný souhlasv evropském srovnání práva a jejich sbližování Křepelka Filip (Brno)
Jaké změny přinese nový občanský zákoník pro prácizdravotnických pracovníků? Policar Radek (Brno)
Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb – minulost, současnost, budoucnost Prudil Lukáš (Brno)
Diskuze

14:45 – 16:15
Kardiopulmonální resuscitace – Blok ve splupráci s Českouresuscitační radou Sál Kaskáda
Předsedající: Truhlář Anatolij, Škulec Roman
Adrenalin – více otázek než odpovědí Truhlář Anatolij (Hradec Králové)
Ultrazvuk během srdeční zástavy – luxus nebo nezbytnost? Škulec Roman (Beroun/Hradec Králové)
Kardiopulmonální resuscitace a specifický myokard Drábková Jarmila (Praha)
Kdy bude defibrilátor v mobilním telefonu? Trenkler Štefan (Slovenská republika)
Diskuze

14:45 – 16:15
Výukový kurz 3 – Pneumologie Moravská galerie – Sál 1
Předsedající: Máca Jan, Balík Martin
Pleurální výpotek – jak správně a komplexně postupovat? část 1 Balík Martin (Praha)
Pleurální výpotek – jak správně a komplexně postupovat? část 2 Balík Martin (Praha)
Komunitní pneumonie – up to date 2013 Votruba Jiří (Praha)
Chřipka – up to date 2013 část 1 Máca Jan (Ostrava)
Chřipka – up to date 2013 část 2 Máca Jan (Ostrava)
Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům – jaká má být role anesteziologa? Pařízková Renata (Hradec Králové)
Pneumologie – rok 2013 v přehledu Votruba Jiří (Praha)

14:45 – 16:15
Intenzivní medicína 4 Moravská galerie – Sál 2
Předsedající: Sklienka Petr, Hájek Michal
Hyperbaroxie – up to date 2013 část 1 Hájek Michal (Ostrava)
Hyperbaroxie – up to date 2013 část 2 Hájek Michal (Ostrava)
Intoxikace oxidem uhelnatým – up to date 2013 Hyánek Tomáš (Praha)
Dekompresní stavy – co bychom o nich měli vědět, i když nejsme potápěči Novotný Štěpán (Kladno)
Oxygenoterapie v intenzivní péči – méně je někdy více? Sklienka Petr (Ostrava)
Diskuze
16:15 – 16:45 Kávová přestávka

16:45 – 18:15
Anestezie 6 – “Softskills and well-being” Kongresový sál
Předsedající: Ševčík Pavel, Černý Vladimír
Antiaging medicína pro anesteziology Golková Monika (Praha)
Punished by rewards Sandesc Dorel (Rumunsko)
Kým a čím je ovlivňována spokojenost anesteziologů? Ševčík Pavel (Ostrava)
Anestezie má být profesionální servis ne “služka”- jak toho dosáhnout? Černý Vladimír (Hradec Králové)
Diskuze

16:45 – 18:15
Intenzivní medicína 5 Moravská galerie – Sál 1
Předsedající: Kieslichová Eva, Novák Ivan
Nutriční intervence před operací z pohledu EBM Těšínský Pavel (Praha)
Nutriční podpora v intenzivní péči – up to date 2013 Novák Ivan (Plzeň)
Glykemie v perioperační a intenzivní péči – does one size fit all? Kula Roman (Ostrava)
Jaterní selhání – up to date 2013 Kieslichová Eva (Praha)
Diskuze

16:45 – 18:15
Výukový kurz 4 – Kardiologie Moravská galerie – Sál 2
Předsedající: Janota Tomáš, Kotulák Tomáš
Nemocný s kardiostimulací nebo ICD podstupující nekardiální operaci Pšenička Miroslav (Praha)
Nová antikoagulancia a perioperační péče Janský Petr (Praha)
Nová antiagregancia a perioperační péče Bělohlávek Jan (Praha)
Perioperační infarkt myokardu, diagnostika a léčba ve světle definice 2012 Janota Tomáš (Praha)
Nemocný s koronární nemocí podstupující nekardiálníoperaci Kala Petr (Brno)

 

Sobota,21. září 2013


8:30 -10:00 
Anestezie 7 Kongresový sál      
Předsedající: Adamus Milan, Hess Ladislav
Obtížná intubace – tipy a triky                                                                         Křikava Ivo (Brno)
Flumazenil a oxytocin – co o nich nevíme? část 1 Hess Ladislav (Praha)
Flumazenil a oxytocin – co o nich nevíme? část 2 Hess Ladislav (Praha)
Flumazenil a oxytocin – co o nich nevíme? část 3 Hess Ladislav (Praha)
Svalová relaxace – up to date 2013 Adamus Milan (Olomouc)
Studie v roce 2013 – které a jak ovlivňují směrování našeho oboru? Horáček Michal (Praha)
Diskuze

8:30 – 10:00
Intenzivní medicína 6 Sál Kaskáda
Předsedající: Gál Roman, Pařízková Renata
Hypotermie v intenzivní péči – up to date 2013 Gál Roman (Brno)
Critical appraisal of new colloid studies in different patient groups Kozek-Langenecker Sibylle

(Rakousko)
Určování prognozy po hypoxickém poškození mozku – up to date 2013 Pařízková Renata (Hradec Králové)
Bezkrevní medicína – up to date 2013 Čundrle Ivan (Brno)
Diskuze
10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00
Horká témata … Kongresový sál
Předsedající: Cvachovec Karel, Ševčík Pavel
Objemový efekt koloidů a krystaloidů – jsou opravdu rozdíly? Beneš Jan (Plzeň)
Je lepší být mužem nebo ženou pro přežití kritického stavu? Pařízková Renata (Hradec Králové)
Co je nového ve světové medicíně se vztahem k našemu oboru Drábková Jarmila (Praha)

12:00 – 12:30
Zakončení kongresu Kongresový sál

 

 

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Čtvrtek,19. září 2013


9:00 – 10:30
Urgentní neodkladnápéče Sál Lucullus
Předsedající: J.Flajsingerová, D. Streitová, R. Vyhlídalová
Lukas na KARIM FNOL V. Severinová, Z.Czechová (Olomouc)
Mechanická srdeční masáž přístrojem Autopuls – naše zkušenosti P. Štěpánová, L.Vařeková, L. Sznapková, J. Bílek (Ostrava)
TERMOGARD – zkušenosti z praxe Y. Grunwaldová, E.Fedorková, A. Polanská (Brno)
KPR z pohledu OUP K. Bauerová, S.Juráková (Brno)
Traumateam České republiky S. Koloušková, G.Gottwaldová, M. Vodička (Brno)
Zkušenosti ze zahraniční misí část 1 J. Dresslerová (Brno)
Zkušenosti ze zahraničních misí část 2 J. Dresslerová (Brno)
Zkušenosti ze zahraničních misí část 3 J. Dresslerová (Brno)
10:30 – 10:45 Kávová přestávka

14:45 – 16:15
Kompetence sesterv intenzivní péči – přednášková sekce Sál Lucullus
Předsedající: H.Gondárová, M. Šamaj, D. Streitová, Z. Mrozek
Kompetence sestry veVelké Británii L. Adamcová (VelkáBritánie)
Novinky ve specializačním vzdělávání intenzivní péče J. Nekudová (Brno)
Kompetence sester z pohledu lékaře Z. Mrozek (Olomouc)
Kompetencie sester špecialistiek v Slovenskej republike A. Brátová, M. Laurinc(Slovenská republika)
Úloha nelékařů při poskytování anesteziologické péče v Anglii V. Rogozov (VelkáBritánie)

 

Pátek,20. září 2013


8:30 – 10:00
Dlouhodová UPV,bolest v intenzivní péči Sál Lucullus
Předsedající: J.Drábková, L. Mlátečková, E. Mičudová
DUPV – zkušenosti a širší perspektivy – část 1 J. Drábková, S.Hájková (Praha)
DUPV – zkušenosti a širší perspektivy – část 2 J. Drábková, S.Hájková (Praha)
Domácí plícníventilace – alternativa pobytu ve zdravotnickém

zařízení
E. Mičudová (Brno)
Ending critical care: Life or death? K. Chyc (VelkáBritánie)
Role sestry v týmu APS (Management akutní bolesti) – zkušenosti z Kanady I. Saleh Abdo (HradecKrálové)
PCA u pacientů v pooperační péči R. Zoubková (Ostrava)
10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00
Prevence sepsev intenzivní péči Sál Lucullus
Předsedající: M.Hubáčková, R. Zoubková, R. Vyhlídalová
Surviving sepsis P.J. McLoughlin (VelkáBritánie)
Pneumokoková infekce – kazuistika H. Davidová, L.Přibylová, V. Svobodová (Praha)
Jak sladké to smí být V. Jakoubková, I.Holubová, L. Kosková (Brno)
Prevence VAP – provádíme ji správně? R. Vyhlídalová (Brno)
Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci intravaskulárních katétrových infekcí Žitníková, D.Jarošová (Krnov)
Využití účinné látky chlorhexidinu v prevenci sepse T. Glac, R. Zoubková,D. Streitová (Ostrava)
Katétrové a močové infekce na pracovišti intenzivní péče R. Hejná, N. Nouzová,J. Hocková (Praha)

14:45 – 16:15
Intenzivní medicína 21.století Sál Lucullus
Předsedající: D.Streitová, R. Vyhlídalová, M. Hmirák
Critical care without walls J. Morgan (VelkáBritánie)
Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestezii I. Gaherová, Z.Gybasová (Ostrava)
Tonutí z pohledu dětské resuscitační jednotky E. Lapčíková, M.Koutná, J. Vavrošová (Ostrava)
Jak závažná komplikace je anafylaktická reakce v průběhu celkové anestezie? O. Valičková, P.Rusková (Praha)
Intoxikace veřejnosti metanolem v ČR 2012 – 2013 V. Sklenářová, I.Hermanová (Brno)
Ošetřovatelská péčeu pacientek s diagnozou embolie plodovou vodou J. Bukovská, V.Hubáčková, A. Grombířová (Brno)
16:15 – 16:45 Kávová přestávka

16:45 – 18:15
Transplantace orgánů Sál Lucullus
Předsedající: D.Streitová, T. Glac, J. Rutarová
Změny v legislativě u kadaverozních dárců po novele transplantačního zákona P. Frýda, J.Dědičová (Praha)
Je možné zvýšit počet orgánů k transplantacím I. Volfová (Ostrava)
Těhotenství po transplantaci orgánů část 1 J. Rutarová, E.Wagnerová (Brno)
Těhotenství po transplantaci orgánů část 2 J. Rutarová, E. Wagnerová (Brno)
Intoxikace methanolem – dárce orgánů T. Glac (Ostrava)
Ošetřovatelskáproblematika u dárce s nebíjícím srdcem Z.Vagnerová, D. Kusová(Praha)
Transplantace kmenovýchbuněk krvetvorby na resuscitačním oddělení H. Hubená, A.Pertlová, M. Hmirák (Praha)

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA