XXI. kongres ČSARIM

9:00 – 10:30 Anestezie a perioperační medicína 1 Sál Foliant
Předsedající: R. Čumlivski, J. Hanousek
Emergentní laparotomie – na co vše myslet? J. Hanousek (Velká Británie)
Anestetika a mozek – měníme naše paradigmata? R. Čumlivski (Rakousko)
Svalová relaxace v anestezii – up to date 2014 M. Adamus (Olomouc)
Co bychom měli vědět o drénech (břišních, hrudních a jiných)? Č. Neoral (Olomouc)
Diskuze
9:00 – 10:30 Intenzivní medicína 1 Sál Scriptum
Předsedající: R. Hájek, R. Černá Pařízková
EGDT u pacientů v těžké sepsi – máme dělat u všech? J. Beneš (Plzeň)
Profylaxe hluboké žilní trombózy v intenzivní péči – up to date 2014 J. Gumulec (Ostrava)
Kdy a jak léčit fibrilací síní v perioperační a intenzivní péči? R. Hájek (Olomouc)
Hyperaktivní „nezvládnutelné“ delirium – na co vše myslet a jak postupovat? I. Zyková (Liberec)
Diskuze
9:00 – 10:30 Edukační lekce 1 Sál Codex
Předsedající: E. Kieslichová, M. Horáček
Klinická fyziologie a farmakologie kardiovaskulárního systému J. Hruda (Brno)
Klinická fyziologie a farmakologie dýchacího systému J. Máca (Ostrava)
Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin E. Kieslichová (Praha)
Klinická fyziologie a farmakologie vegetativního systému J. Beneš (Plzeň)
Klinická fyziologie ABR M. Horáček (Praha)
Diskuze
10:30 – 10:45 Kávová přestávka
10:45 – 12:00 Slavnostní zahájení Sál Foliant
12:45 – 13:45 Sympozium společnosti 3M Česko, spol. s r.o. Sál Scriptum
14:00 – 15:00 Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o. Sál Scriptum
12:45 – 13:45 Sympozium společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o. Sál Codex
14:00 – 15:00 Sympozium společnosti Saegeling Medizintechnik s.r.o. Sál Codex
15:00 – 16:30 Anestezie a perioperační medicína 2 Sál Foliant
Předsedající: K. Cvachovec, V. Černý
Rizikový pacient v anestezii – kdo je to a máme se chovat jinak? D. Mach (Nové Město na Moravě)
Neuroprotekce v anesteziologii – máme dělat u každého pacienta? J. Kletečka (Plzeň)
PONV a PDNV – současná doporučení B. Jindrová (Praha)
Major bleeding during anesthesia – up to date 2014 D. Fries (Rakousko)
Diskuze
15:00 – 16:30 Intenzivní medicína 2 Sál Scriptum
Předsedající: V. Šrámek, R. Škulec
Febrilní pacient – u koho intervenovat a jak? P. Štětka (Brno)
Poruchy polykání kriticky nemocných – diagnostika a léčba V. Chrobok, M. Černý (Hradec Králové)
Podpora oběhu během a po KPR ve světle EBM R. Škulec (Beroun, Hradec Králové)
Kardiogenní šok – co dělat vždy a co jen u někoho? J. Bělohlávek (Praha)
Diskuze
15:00 – 16:30 Anestezie a perioperační medicína 3 Sál Codex
Předsedající: V. Mixa, T. Gabrhelík
NSAID v anesteziologické praxi – jak k nim přistupovat z pohledu EBM? T. Gabrhelík (Zlín)
Pooperační bolest u dětí – up to date 2014 V. Mixa (Praha)
Intervenční výkony v léčbě bolesti – co vše umí anesteziolog? P. Michálek (Praha)
Bolest – co víme nového za poslední rok? J. Lejčko (Plzeň)
Diskuze
16:15 – 16:45 Kávová přestávka

Pátek, 3. říjen 2014

8:30 – 10:00 Jaký volím postup 1 Sál Foliant
Předsedající: T. Vaněk, T. Kotulák
Jakých nálezů na předoperačním EKG se máme obávat? T. Kotulák (Praha)
Postpunkční bolest hlavy P. Štourač (Brno)
Známky perioperační ischemie myokardu v situaci „výkon nelze předčasně ukončit“ T. Vaněk (Praha)
Těžká stenóza obou karotid a plánovaný velký nitrobřišní výkon M. Ročeň (Praha)
Pacient s recidivující tříselnou kýlou I. Křikava (Brno)
Diskuze
8:30 – 10:00 Rok v přehledu Sál Scriptum
Předsedající: A. Truhlář, J. Máca
Anesteziologie M. Horáček (Praha)
Intenzivní péče I. Novák (Plzeň)
Kardiologie M. Táborský (Olomouc)
Pneumologie J. Máca (Ostrava)
Urgentní medicína a KPR A. Truhlář (Hradec Králové)
Diskuze
8:30 – 10:00 Edukační lekce 2 Sál Codex
Předsedající: V. Zvoníček, I. Herold
Jak dělat recruitment manévr? P. Dostál (Hradec Králové)
Jak dělat neinvazivní ventilaci? I. Herold (Mladá Boleslav)
Jak dělat hrudní punkci/drenáž? V. Zvoníček (Brno)
Kdy a jak iniciovat paliativní léčbu na ICU? R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
Léčba bolesti na ICU – nejenom opioidy? A. Židková (Plzeň), I. Chytra (Plzeň)
Diskuze
10:00 – 10:30 Kávová přestávka
10:30 – 12:00 Anestezie a perioperační medicína 4Expertní sekce porodnické anestezie a analgezieČSARIM Sál Foliant
Předsedající: J. Bláha, P. Štourač
Kam směřuje česká porodní anestezie ve srovnání s aktuálními celosvětovými trendy J. Bláha (Praha), P. Štourač (Brno)
Neuroprotekce v anesteziologii – máme dělat u každého pacienta? R. Klozová (Praha)
PONV a PDNV – současná doporučení D. Seidlová (Brno)
Major bleeding during anesthesia – up to date 2014 P. Nosková (Praha)
Diskuze
10:30 – 12:00 Anestezie a perioperační medicína 5Nové koncepty a směry v oboru Sál Scriptum
Předsedající: T. Vymazal, D. Doležal
Jak může anesteziolog ovlivnit výsledek operace? K. Cvachovec (Praha)
Perioperační optimalizace tekutin – máme již dělat rutinně? J. Hanousek (Velká Británie)
ERAS – veni, vidi, vici T. Vymazal (Praha)
Využití ultrazvuku v hodnocení dýchacích cest D. Doležal (Hradec Králové)
Diskuze
10:30 – 12:00 Zajímavé případy a komplikace 1 Sál Codex
Předsedající: H. Říha, D. Nalos
Neobvyklá příčina peroperační zástavy oběhu P. Vávrová (Hradec Králové)
Neobvyklá příčina kvadruparézy V. Kubricht (Příbram)
Dostatečná nebo nedostatečná svalová relaxace? H. Říha (Praha)
Obezita, dušnost a náhlá příhoda břišní P. Syrovátka (Praha)
Opioidy a stropový efekt V. Kubricht (Příbram)
Diskuze
12:15 – 13:15 Sympozium společnosti B. Braun Medical Sál Scriptum
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti CSL Behring s.r.o. Sál Codex
14:30 – 16:00 Výzkum v oboru – blok bude zahájen
prezentacemi 3nejlepších originálních prací
Sál Foliant
Předsedající: R. Škulec, V. Černý, J. Beneš
Vliv použité anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce J. Kletečka
Časné změny mozkové perfuze po subarachnoidálním krvácení M. Kolář
Pooperační analgezie morphinem negativně ovlivňuje minimální reziduální chorobu a přežívání pacientů po radikální resekci kolorektálního karcinomu P. Prášil
Workshop: Jak hledat a najít „dobré“ výzkumné téma R. Škulec (Beroun)
Jak psát protokol pro klinickou studii J. Beneš (Pzeň)
Co nejvíce vyžadují a kritizují recenzenti původní práce V. Černý (Hradec Králové)
14:30 – 16:00 Historie oboru Sál Scriptum
Předsedající: J. Málek, I. Čundrle
Leopold I. Berchtold, propagátor resuscitace dýcháním z úst do úst, lidumil a zakladatel nemocnice na svém panství O. Gimunová (Brno)
41 let IASP, 20 let od úmrtí jejího zakladatele J. Bonicy J. Málek (Praha)
Olomoucký historik medicíny Mauric Remeš J. Vetešník (Olomouc)
Prim. MUDr. Jiří Dostál – nový duch moravskoslezské anestezie I. Čundrle (Brno)
Smrt a resuscitace v pohledu na dávné i současné VIP J. Drábková (Praha)
14:30 – 16:00 Edukační lekce 3 Sál Codex
Předsedající: E. Kasal, Z. Turek
Centrální žilní tlak – má stále význam v klinické praxi? Z. Turek (Hradec Králové)
Transthorakální echokardiografi e a její využitívperioperační péči P. Syrovátka (Praha)
Monitorace svalové relaxace v anestezii M. Adamus (Olomouc)
Jak upravovat chronickou kardiovaskulární medikaci před plánovaným výkonem? H. Říha (Praha)
Podle čeho volit zajištění dýchacích cest v anestezii? E. Kasal (Plzeň)
16:00 – 16:30 Kávová přestávka 
16:30 – 18:00 Jaký volím postup 2 Sál Foliant
Předsedající: P. Sklienka, P. Dostál
Pacient s SpO2 80%, FIO2 0,75 a těžká nitrobřišní hypertenze P. Dostál (Hradec Králové)
Pacient je febrilní, má hypotenzi a netypické oboustranné infi ltráty na RTG plic J. Rulíšek (Praha)
Pacient má vysoký laktát, ale nemá klinické známky tkáňové hypoperfuze V. Šrámek (Brno)
Pacient vyžaduje trvale vasopresory, i když je jinak „klinicky dobrý“ M. Lukeš (Brno)
Pacient netoleruje enterální výživu – jak správně postupovat? P. Sklienka (Ostrava)
16:30 – 18:00 Vzdělávání, etika a právo Sál Scriptum
Předsedající: V. Černý, P. Ševčík
„Stárnoucí“ anesteziolog – více zkušenostínebovíce rizika? P. Ševčík (Ostrava), V. Černý (Hradec Králové)
Etické dilema: anesteziolog má jiný pohled na přínos operačního výkonu než chirurg… R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
Poučení ze soudních případů – děláme stále stejné chyby? V. Černý (Hradec Králové)
Navrhované změny systému postgraduálního vzdělávání lékařů Z. Mrozek (Olomouc)
16:30 – 18:00 Zajímavé případy a komplikace 2 Sál Codex
Předsedající: J. Cheníček, J. Drábková
Anesteziolog na operačním sále vnetradiční roli
Čeho se bát, v co doufat, oč bojovat? I. Herold (Mladá Boleslav)
ERAS na vlastní kůži – nezáleží jen na anestezii M. Horáček (Praha)
Pád do reálného věku D. Nalos (Ústí nad Labem)
Kazuistický retropohled z následné intenzivní péče J. Drábková (Praha)
Anesteziolog v extrémním prostředí
Překvapení v hloubce J. Cheníček (Tábor)
Záludnosti velkých výšek P. Ševčík (Ostrava), V. Bártová (Praha)

Sobota, 4. říjen 2014

8:30 – 10:00 Anestezie a perioperační medicína 6Regionálníanestezie Sál Foliant
Předsedající: D. Mach, L. Beňo
Pokračující neuroaxiální vs periferní blokády D. Mach (Nové Město na Moravě)
Ultrazvukem navigované pokračující blokády pro výkony na ramenním kloubu a proximálním humeru D. Doležal (Hradec Králové)
Ultrazvukem naváděné pokračující blokády u výkonů na trupu L. Beňo (Ustí nad Labem)
Ultrazvukem naváděné pokračující blokády u výkonů na dolní končetině M. Jelínek (Brno)
8:30 – 10:00 Intenzivní medicína 3 Sál Atlas
Předsedající: R. Kula, I. Chytra
Jaká je optimální srdeční frekvence u kriticky nemocných? R. Kula (Ostrava)
Role bránice v odpojování od umělé plicní ventilace? M. Balík (Praha)
U koho preemptivní antiinfekční léčba? V. Adámková (Praha)
Novinky v transplantační a „dárcovské“ medicíně E. Pokorná (Praha)
10:00 – 10:15 Přestávka
10:15 – 12:00 Horká témata Sál Foliant
Předsedající: B. Stibor, M. Balík
Special lecture“
Sedace při vědomí – up to date 2014 L. Hess (Praha)
Inteligentní technologie – jak ovlivní naši práci, vzdělání a směřování oboru? Š. Trenkler (Slovensko)
Mimotělní podpora plic – postup první volby u pacientů s plicní dysfunkcí? B. Stibor (Rakousko)
Nová mezinárodní guidelines s dopadem na náš obor J. Drábková (Praha)
Základní UZ kompetence pro všechny anesteziology v ČR do roku 2020 – fi kce nebo reálný cíl? M. Balík (Praha)
12:00 – 12:30 Závěr kongresu Sál Foliant

 

 

Sekce pro nelékařskézdravotnické pracovníky

Čtvrtek, 2. říjen 2014

9:00 – 10:30 Intenzivní péče v pediatrii Sál Atlas
Předsedající: M. Hmirák, M. Hubáčková
Tak jde čas aneb jak se změnil profi l dětských akutních stavů M. Hmirák (Praha)
Vznik unikátního projektu v ČR-OCHRIP proděti vnemocnici Hořovice P. Hesounová (Hořovice)
Transplantace srdce u dětí R. Bartůňková (Praha)
Dlouhodobá mechanická srdeční podpora u dítěte s vrozenou srdeční vadou D. Křivská (Praha)
Syndrom „Child Abuse and Neglect“ v pediatrické resuscitační péči E. Lapčíková (Ostrava)
Řízená hypotermie pomocí přístroje Arctic Sun 5000 S. Hoblová (Praha)
Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc S. Weinlichová (Olomouc)
10:30 – 10:45 Kávová přestávka
15:00 – 16:30 Intenzivní péče Sál Atlas
Předsedající: D. Streitová, S. Fišarová
Přednemocniční terapeutická hypotermie J. Callerová (Beroun)
Použití mírné terapeutické hypotermie v intenzivní péči R. Hejná (Praha)
Jak zahřát? J. Flajšingrová (Brno)
Nežádoucí účinky řízené hypotermie a jejich prevence z hlediska ošetřovatelské péče H. Dusíková (Brno)
Komplexní oš. péče u pacientů léčených ECMOnaresuscitačním oddělení J. Hocková (Praha)
Kazuistika u pacientky s nejasnou etiologií MODS s využitím ECMO Z. Smolková (Olomouc)
Spánek v prostředí intenzivní péče M. Pospíšil (Brno)
Kompartment v intenzivní péči dvakrát jinak A. Vilímková (Bohumín), K. Hašová (Ostrava)
Pohled odborníků zdravotnického systému na naplňování kompetencí NLZP S. Fišarová
16:30 – 17:00 Kávová přestávka 

Pátek, 3. říjen 2014

08:30 – 10:00 Anestezie a perioperační péče Sál Atlas
Předsedající: T. Glac, M. Šimáková
Pacient na operačním sále – pocity… V. Dodková (Krnov)
Komplikace a průběh anestezie P. Rusková (Praha)
Výskyt pooperační bolesti u pacientů J. Ondrušková (Praha)
Syndrom perzistující bolesti a role sestry v jeho prevenci I. Saleh Abdo (Hradec Králové)
Nalbuphin: tlumení bolesti v pooperačním období u pacientek po gynekologických operacích J. Bukovská (Brno)
Srovnání četnosti výskytu meningeomu a glioblastomu T. Herzigová (Olomouc)
Polohování nemocných během operace R. Klímová (Opava)
10:00 – 10:30 Kávová přestávka
10:30 – 12:00 Vzdělávání sester, novinky v ošetřovatelství Sál Atlas
Předsedající: M. Šamaj, D. Křivská
Pohled odborníků zdravotnického systému na naplňování kompetencí NLZP S. Fišarová (Olomouc)
Pracovní skupina MZ pro vzdělávání anesteziologických sester M. Pytel (Brno)
Psychosociální problematika zdravotnického pracovníka jako „mimořádná událost“ M. Gehrová (Olomouc)
Vedení elektronické zdravotnické dokumentace v podmínkách intenzivní péče I. Trnková (Praha)
Novinky v dárcovském programu v ČR N. Grufíková (Brno)
Odběr orgánů od zemřelých dárců na KAR FNKV K. Čáslavská (Praha)
14:30 – 16:00 Intenzivní péče Sál Atlas
Předsedající: J. Hocková, J. Boroňová
Přítomnost příbuzných při KPR J. Boroňová (Trnava)
„Přežít!!!“ L. Mašek (Ostrava)
24 hodin na oddělení urgentního příjmu S. Bauerová (Brno)
Ošetřovatelská péče o pacienta s devastujícím poraněním obličeje V. Tomášková (Plzeň)
Konzumace alkoholu u adolescentů v Ostravě E. Lapčíková (Ostrava)
Domácí umělá plicní ventilace: rodina jako zdravotník J. Šesták (Brno)
Využití konceptu bazální stimulace na kardiochirurgické JIP K. Talašová (Olomouc)
16:00 – 16:30 Kávová přestávka
16:30 – 18:00 Intenzivní péče Sál Atlas
Předsedající: I. Kupečková, M. Hubáčková
Efektivní prevence a kontrola infekcí E. Chárová (Hradec Králové)
Epidemiologie na KARIM FNOL Z. Czechová (Olomouc)
Statistika mykotických infekcí na KARIM FNOL J. Smolka (Olomouc)
Přehled nejčastějších a nejnebezpečnějších mikroorganismů na KARIM FNOL Š. Žaludková (Olomouc)
Prevence ventilátorové pneumonie – role sestry M. Bodzašová (Brno)
Subarachnoidální krvácení v těhotenství J. Součková (Praha)

 

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA