XXII. kongres ČSARIM

Lékařská sekce

Čtvrtek,25. září 2015

10:30 – 12:00 Slavnostní zahájení  BIG HALL
14:30 – 16:00 Úvodní klíčová sdělení „Keynote lectures” BIG HALL
Předsedající: V. Černý, K. Cvachovec
Česká anesteziologie – o co usilovat? K. Cvachovec (Praha)
Bezpečnost pacientů během anestezie – dosáhli jsme maxima? Š. Trenkler (Slovenská republika)
Dárcovství orgánů – mýty, fakta a lze dělat více? E. Pokorná (Praha)
Osobnost našeho oboru – čestná přednáška
Diskuze
16:30 – 18:00 Anestezie 1: Klinická praxe a EBM BIG HALL
Předsedající: E. Kasal, M. Adamus
Máme extubovat pacienta s TOF 0,9? M. Adamus (Olomouc)
Premedikace – kdy a jaká? E. Kasal (Plzeň)
Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? E. Kieslichová (Praha)
Křehký pacient – máme dělat něco jinak než obvykle? M. Horáček (Praha)
Diskuze
12:15 – 13:15 Sympozium společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o. BELLEVUE
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. BELLEVUE
16:30 – 18:00 Urgentní medicína BELLEVUE
Předsedající: R. Škulec (Beroun), J. Nový (Hradec Králové)
Inhalační aplikace furosemidu – nové podání, nové možnosti P. Vojtíšek (Ústí nad Labem)
Vztah reálné elektrické a mechanické aktivity myokardu během NZO – všechno je jinak? R. Škulec (Beroun)
Hypertenzní krize – state of the art J. Nový (Hradec Králové)
Regulace tělesné teploty u závažného úrazu – jaké jsou důkazy? J. Kočí (Hradec Králové)
Diskuze
8:30 – 10:00 Edukační lekce GOLDEN FISH EAST
Obtížné dýchací cesty a jejich zajištění M. Štěpán (Plzeň)
Extubace, její rizika a jak jim předcházet? A. Žídková (Plzeň)
Antibiotická terapie v intenzivní péči – jaké děláme nejčastější chyby? V. Adámková (Praha)
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. GOLDEN FISH EAST
16:30 – 18:00 Intenzivní medicína 1: Klinická praxe a EBM GOLDEN FISH EAST
Sepsis bundles – co dělat vždy a co jen někdy? J. Beneš (Plzeň)
Profylaxe hluboké žilní trombozy – up to date 2015 R. Kula (Ostrava)
Profylaxe stresových vředů – je nutná? J. Beneš (Ústí nad Labem)
Albumin u kriticky nemocných – up to date 2015 P. Sklienka (Ostrava)
18:15 – 19:15 Naši anesteziologové a humanitární aktivity GOLDEN FISH EAST
Předsedající: P. Ševčík (Ostrava)
Anestézie – zkušenosti z Papuy – Nové Guineje. Část 1 M. Durila (Praha, Lékaři bez hranic)
Anestézie – zkušenosti z Papuy – Nové Guineje. Část 2
Porodnická anestézie a analgezie v mimořádných podmínkách:Afghánistán. Část 1 A. Macková (Brno, Lékaři bez hranic)
Porodnická anestézie a analgezie v mimořádných podmínkách:Afghánistán. Část 2
Zkušenosti z mise Traumateamu v Nepálu – jaro 2015. Část 1 A. Květoňová (Brno, Traumateam ČR)
Zkušenosti z mise Traumateamu v Nepálu – jaro 2015. Část 2
Zkušenosti z mise Traumateamu v Nepálu – jaro 2015. Část 3
8:30 – 10:00 Edukační lekce GOLDEN FISH WEST
Nová antikoagulancia – co bychom o nich měli do klinické praxe vědět? Z. Turek (Hradec Králové)
Chlopenní vady v dospělosti H. Říha (Praha)
Jaká kalemie před anestezií je (ne)bezpečná? M. Horáček (Praha)
16:30 – 18:00 Worskhop Sál Codex
ROTEM pro začátečníky I. Zyková (Liberec)
EKG – tipy a triky J. Jakabčin (Ústí nad Labem)

Pátek,25. září 2015

8:30 – 10:00 Anestezie 2: Klinická praxe a EBM BIG HALL
Předsedající: K. Cvachovec (Praha), P. Ševčík (Ostrava)
Perioperative blood management H. Gombotz (Rakousko)
Oxygenoterapie v perioperačním období Část 1 J. Chvojka (Plzeň)
Oxygenoterapie v perioperačním období Část 2
Quality in anesthesia – what to measure and what to do with it? R. George (Kanada)
Optimizing the administration of analgesic agents using ANI: a next step towards personalized anesthesia E. Boselli (Francie)
Diskuze
10:30 – 12:00 Anestezie 3: Regionální anestezie BIG HALL
Předsedající: D. Mach (Nové Město na Moravě), D. Nalos(Ústí nad Labem)
Vliv volby typu anestézie na prognózu onkologicky nemocných – up to date D. Mach (Nové Město na Moravě)
Regionální anestézie v onkochirurgii prsu D. Bejšovec (Ústí nad Labem)
Léky ovlivňující hemokoagulaci a regionální anestezie – up to date 2015 M. Jelínek (Brno)
Nový pohled na přední přístup k blokádě n. ischiadicus D. Doležal (Hradec Králové)
Diskuze
12:15 – 13:15 Sympozium společnosti CSL Behring s.r.o. BIG HALL
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti B.Braun Medical s.r.o. BIG HALL
14:30 – 16:00 Anestezie 4: Klinická praxe a EBM BIG HALL
Předsedající: T. Vymazal (Praha), R. Pradl (Plzeň)
Anemický pacient před plánovaným výkonem – jak postupovat? M. Stern (Praha)
Jak hodnotit „fittness“ před plánovaným výkonem? R. Pradl (Plzeň)
Pacient má po operaci bolest na prsou – jak postupovat? R. Hájek (Olomouc)
Operace na karotidách – může anestezie nebo anesteziolog ovlivnit dlouhodobý klinický výsledek? T. Vymazal (Praha)
Diskuze
16:30 – 18:00 Anestezie 5: Nové směry a koncepty v oboru BIG HALL
Předsedající: P. Štourač (Brno), L. Hess (Praha)
Hluboká nervosvalová blokáda – nový koncept nebo jen hledání důvodu pro sugamadex? K. Cvachovec (Praha)

Protektivní ventilace během anestezie – máme adoptovat stejně jako v intenzivn péči? Část 1

Protektivní ventilace během anestezie – máme adoptovat stejně jako v intenzivn péči? Část 2

T. Tyll (Praha)
New epidural delivery techniques in obstetrics R. George (Kanada)
Anesteziologie ve službách zločinu L. Hess (Praha)
Diskuze
8:30 – 10:00 Zajímavé případy a komplikace BELLEVUE
Předsedající: M. Ročeň (Praha), T. Tyll (Praha)
Barotrauma po nekomplikované intubaci T. Tyll (Praha)
POCD po kardiochirurgické operaci H. Říha (Praha)
Ruptura aneuryzmatu aneb co chirurg nečekal Š. Fritscherová (Olomouc)
Emfyzém po endoskopické myotomii jicnu M. Ročeň (Praha)
Neurologické postižení při epidurální anestezii M. Horáček (Praha)
Akutní plicní selhání v graviditě Z. Řeháčková (Hradec Králové)
Diskuze
10:30 – 12:00 Anestezie 6: Klinická praxe a EBM BELLEVUE
Předsedající: I. Křikava (Brno), V. Dostálová (HradecKrálové)
Poloha vsedě a implikace pro anesteziologa V. Dostálová (Hradec Králové)
Poloha na boku a implikace pro anesteziologa J. Škola (Ústí nad Labem)
Poloha na břiše a implikace pro anesteziologa I. Křikava (Brno)
Robotické výkony a anestezie – máme něco dělat jinak? K. Dostálová (Olomouc)
Diskuze
12:15 – 13:15 Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o. BELLEVUE
13:30 – 14:30 Sympozium společnosti MedSol s.r.o. BELLEVUE
14:30 – 16:00 Anestezie 7: Historie oboru BELLEVUE
Předsedající: J. Málek (Praha), I. Čundrle (Brno)
MUDr. Pavel Gailly: neobyčejný muž I. Čundrle (Brno)
Naši historičtí guru na výsluní i ve stínu J. Drábková (Praha)
Jaromír Mundy O. Gimunová (Brno)
„Reinhardův syndrom“ aneb záhada smrti protektora M. Ponikelský (Liberec)
Anestézie v britské armádě během Krymské války (1853 -1856) V. Rogozov (UK)
Historie plicních operací J. Málek (Praha)
16:30 – 18:00 Akademická anesteziologie, výzkum v oboru, vzdělávání BELLEVUE
Předsedající: V. Černý (Ústí nad Labem / HradecKrálové), P. Michálek (Praha)
Změny kožního odporu po podání midazolamu a během probouzení z anestezie A. Kurzová (Praha)
Postgraduální studium v oboru – jaké jsou možnosti? P. Michálek, (Praha)
Co rozhoduje o úspěchu při získávání grantové podpory? O. Hrušák (Praha)
Jak (vy)budovat vzdělávací systém pro rezidenty? V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
FOAMed S. I. Abdo (Hradec Králové)
8:30 – 10:00 Intenzivní medicína 2 GOLDEN FISH EAST
Předsedající: V. Šrámek (Brno), P. Dostál (HradecKrálové)
Hyperbarická oxygenoterapie – kde má místo podle EBM? M. Hájek (Ostrava)
ARDS a umělá plicní ventilace – rok v přehledu V. Zvoníček (Brno)
Bakteriostatická antibiotika u těžké sepse – měníme paradigma? V. Šrámek (Brno)
Virové pneumonie v intenzivní péči – kdy na ně myslet, jak je diagnostikovat? P. Dostál (Hradec Králové)
10:30 – 12:00 Intenzivní medicína 3 GOLDEN FISH EAST
Předsedající: M. Balík (Praha), L. Večeřa (Zlín)
Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření? L. Večeřa (Zlín)
Plicní embolie – up to date 2015 M. Balík (Praha)
Koronární syndrom a IM – up to date 2015 R. Rokyta (Plzeň)
Srdeční selhání – up to date 2015 P. Ošťádal (Praha)
14:30 – 16:00 Společnost pro bezkrevní medicínu GOLDEN FISH EAST
Předsedající: D. Seidlová (Brno), R. Černá Pařízková(Hradec Králové)
Transfuzní strategie v intenzivní péči – up to date 2015 B. Stibor (Rakousko)
Faktor XIII – když vše ostatní selže? I. Čundrle (Brno)
TACO vs. TRALI H. Ondrášková (Brno)
Transfuze a HELLP D. Seidlová (Brno)
Jehovisti – jak postupovat? R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
16:30 – 18:00 Anestezie 8 – Bolest GOLDEN FISH EAST
Předsedající: J. Cheníček, J. Drábková
Chronická bolest po operaci – je možná prevence? S. I. Abdo (Hradec Králové)
Jak (vy)budovat „acute pain service“? M. Hakl (Brno)
Gabapentin a jeho možnosti využití J. Lejčko (Plzeň)
Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti T. Gabrhelík (Zlín)
8:30 – 10:00 Workshop GOLDEN FISH WEST
Jak dávkovat antibiotika u CRRT? I. Chytra (Plzeň)
Jak dělám centrální blokády? P. Neumann (Ústí nad Labem)
Jak sděluji nepříznivé zprávy? R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
10:30 – 12:00 Edukační lekce GOLDEN FISH WEST
Jak postupovat u zástavy oběhu na sále? Část 1 T. Kotulák (Praha)
Jak postupovat u zástavy oběhu na sále? Část 2
Jak postupovat u zástavy oběhu na sále? Část 3
Jak dělat předanestetickou vizitu? V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Jak se orientovat v EEG? P. Aulický (Brno)
14:30 – 16:00 Workshop GOLDEN FISH WEST
Jak dělám CRRT I. Novák (Plzeň)
Pacient, který potřebuje dlouhodobý žilní přístup – co s ním? P. Michálek (Praha)
Interakce plíce-oběh: implikace do klinické praxe J. Beneš (Plzeň)
16:30 – 18:00 Edukační lekce
Rychlokurz plicní mechaniky pro praxi P. Dostál (Hradec Králové)
Jak analyzovat poruchy acidobazické rovnováhy P. Suk (Brno)
Rychlokurz kardiostimulace pro anesteziology K. Sedláček (Praha)

Sobota,26. září 2015

8:30 – 10:00 Anestezie 9: Porodní anestezie a analgezie BIG HALL
Předsedající: J. Bláha (Praha), P. Štourač (Brno)
Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka P. Janků (Brno)
Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu anesteziologa P. Štourač (Brno)
Peripartální život ohrožující krvácení z pohledu hematologa M. Penka (Praha)
Peripartální život ohrožující krvácení z pohledu intenzivisty. Část 1 J. Bláha (Praha)
Peripartální život ohrožující krvácení z pohledu intenzivisty. Část 2
OBAAMA-INT vs. OBAAMA-CZ J. Bláha (Praha), P. Štourač (Brno)
10:30 – 12:00 Horká témata BIG HALL
Předsedající: B. Stibor (Rakousko), J. Drábková (Praha)
Pooperační kognitivní dysfunkce – je prevence možná? J. Kletečka (Plzeň)
Mimotělní podpora u respiračního selhání – měli bychom dělat všichni, když by nebylo tak nákladné? B. Stibor (Rakousko)
Máme se vyvarovat anestezie u dětí do 4 let? V. Mixa (Praha)
Co by nám z celé medicíny za minulý rok nemělo uniknout? J. Drábková (Praha)
12:00 – 12:30 Ukončení kongresu Sál Foliant

 

Sekce pro nelékařskézdravotnické pracovníky

Čtvrtek,24. září 2015

12:20 – 12:30 Zahájení nelékařské sekce kongresu, přivítáníhostí, informace SÁL EMPORIO
12:30 – 13:30 I. blok přednášek SÁL EMPORIO
Předsedající: J. Baxa (Plzeň), D. Křivská (Praha)
Analýza kontextu ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku A. Botíková (Trnava)
Národní strategie v prevenci dekubitů N. Mullerová (Plzeň)
Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století A. Pistulková (Plzeň)
Zákon 96/2004 a jeho budoucnost M. Šamaj (Olomouc)
15:00 – 16:30 II. blok přednášek SÁL EMPORIO
Předsedající: M. Hmirák (Praha), M. Hubáčková (Olomouc)
iLA – membránová oxygenace u pacientky s choriokarcinomem J. Hocková (Praha)
Pozdní resp. selhání u pacienta po pneumonektomii řešené pomocí VV ECMO O. Zuščich (Olomouc)
ARCTIC SUN 5000 – aneb řízená hypotermie bez invazivního vstupu L. Kadlecová (Plzeň)
Kadaverózní dárci orgánů A. Matoušová (Hradec Králové)
Léčebně – ošetřovatelská péče a výživa u termických úrazů M. Zemanová (Praha)
Ošetřovatelská péče o pacienty s kraniocerebrálním poraněním R. Hejná (Praha)
16:45 – 18:00 III. blok přednášek
Předsedající: I. Kupečková (Kradec Králové), M. Pytel(Brno)
Ambulantní anestézie v 1 Proton Therapy Center L. Šrajerová (Praha)
Intervence anesteziologické sestry v neurochirurgii u operace gliomu E. Blažková (Plzeň)
Anestézie v experimentální kardiochirurgii na zvířecím modelu M. Hmirák (Praha)
Ošetřovatelská péče na dospávacím pokoji v nemocnici Most K. Toronicová (Most)
Suicidia na resuscitačním oddělení FN Královské Vinohrady J. Součková (Praha)

Pátek,25. září 2015

11:30 – 13:00 I. blok přednášek SÁL EMPORIO
Předsedající: J. Kašpárková (Plzeň), Y. Hodanová(Plzeň)
Neviditelný zabiják L. Mašek (Ostrava)
Rychle a bezpečně J. Flajšingrová (Brno)
Přítomnost rodinných příslušníků u KPR pacienta E. Nečasová (Brno)
Využití ROTEM z pohledu sestry S. Matlochová (Praha)
Péče o CŽK pomocí krytí s chlorhexidinem – naše zkušenosti H. Dusíková (Brno)
Aplikace přípravku QUTENZA V. Zapletalová (Plzeň)
14:30 – 16:00 II. blok přednášek SÁL EMPORIO
Předsedající: S. Chabrová (Plzeň), P. Třísková (Plzeň)
Pohled sestry na paliativní péči v intenzivní medicíně M. Metznerová (Brno)
Následná péče o pacienty po cerebrálním poranění v domácích podmínkách. Část 1 J. Dresslerová (Brno)
Následná péče o pacienty po cerebrálním poranění v domácích podmínkách. Část 2
Prevence a léčba dekubitů, aneb jak to děláme u nás J. Kašparová (Plzeň)
Problematika časné rehabilitace v intenzivní péči. Část 1 P. Lejsková (Plzeň)
Problematika časné rehabilitace v intenzivní péči. Část 2
Pankreatitida a její úskalí z pohledu ARO sestry V. Hrdličková (Plzeň)
Tři roky poté … L. Nováková (Plzeň)
16:00 – 16:10 Ukončení sekce nelékařů a vyhodnocení SÁL EMPORIO
Předsedající: S. Chabrová (Plzeň), M. Baxa (Plzeň)

 

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA