XXIII. kongres ČSARIM

Čtvrtek 6.10.2016

Sál Zenit

09:00 – 10:30 Edukační lekce 1 
09:00 – 09:15 Jaký má být cílový krevní tlak během anestezie / operace?
V.Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
09:15 – 09:30 Poruchy acidobazické rovnováhy
F. Duška(Praha)
09:30 – 09:45 Hypertermie během anestezie – máme myslet jen na maligní hypertermii?
T.Vymazal (Praha)
09:45 – 10:00 Ischemie myokardu během anestezie
T. Kotulák (Praha)
10:00 – 10:15 Dysfunkce pravé komory během anestezie
J. Roith (Praha)
10:30 – 10:45 Kávová přestávka
10:45 – 12:00 Zahájení kongresu
Lemonovapřednáška 
K. Rusinová (Praha)
12:10 – 13:10 Sympozium společnosti B. Braun
13:20 – 14:20 Sympozium společnosti CSL BEHRING
14:30 – 15:00 Přednáška “Osobnost oboru”
Předsedající: V. Černý, K.Cvachovec
Osobnost oboru: Británie, Bohémie, Anestezie
V.Rogozov
15:00 – 16:30 Anestezie 1 “Meet theworld”
Předsedající: K. Cvachovec,V. Černý
15:00 – 15:15 Management of pulmonary hypertension due to heartfailure:
getting to be transplantable
R. Daly(USA)
15:15 – 15:30 Transfusion thresholds: do outcomes differ for critical careversus surgical
patients?
D. Cheng (Kanada)
15:30 – 15:45 Protective ventilation in the operating room: lessons learntfrom clinical studies
T. Koch (Německo)
15:45 – 16:00 Brain protection during arch surgery: out of the ice age
A.Stewart (USA) 
16:00 – 16:15 Update on normothermia – why and how
I. Sampson (USA) 
16:30 – 17:00 Kávová přestávka
17:00 – 18:30 Intenzivní medicína 1
Předsedající:P. Sklienka, F. Duška
17:00 – 17:20 Pooperační fibrilace síní
M. Balík (Praha)
17:20 – 17:40 Pooperační oxygenoterapie – u všech co mají SpO2 < 95%?
P.Sklienka (Ostrava)
17:40 – 18:00 Pooperační oligurie – tekutiny, diuretika, vše nebo jen čekat?
R.Pradl (Plzeň)
18:00 – 18:20 Humánní faktory v krizi – jaké jsou implikace v intenzívní péči?
F.Duška (Praha)

Sál Tycho

09:00 – 10:30 Edukační lekce 2
09:00 – 09:15 Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči
M. Solař(Hradec Králové)
09:15 – 09:30 Hrudní drenáž – existuje jediný správný způsob?
I.Hanke (Hradec Králové)
09:30 – 09:45 Pokles SpO2 během operace / anestezie
J. Neiser (Ostrava)
09:45 – 10:00 Totální spinální anestezie
D. Nalos (Ústí nad Labem)
10:00 – 10:15 “Neplánované” masivní krvácení během anestezie / operace
R.Pradl (Plzeň)
17:00 – 18:30 Anestezie 2 “Farmakologie up todate 2016”
Předsedající: E.Kieslichová, O. Klementová
17:00 – 17:20 Statiny
R.Češka, M. Šnejdrlová (Praha)
17:20 – 17:40 Antidiabetika
M.Kvapil (Praha)
17:40 – 18:00 Betablokátory
P.Janský (Praha)
18:00 – 18:20 Antiarytmika
J.Jakabčin (Ústí nad Labem)

Sál Kepler

09:00 – 12:15 Kurz “Ultrasonografie prozačátečníky”
R. Škulec (Ústí nadLabem / Kladno / Hradec Králové)
Více informací o kurzu je k dispozici zde.
17:00 – 18:30 Anestezie 3 “Bolest”
Předsedající:T. Gabrhelík, J. Lejčko
17:00 – 17:20 Viscerální bolest
J. Lejčko (Plzeň)
17:20 – 17:40 Pooperační bolest – nová doporučení
T. Gabrhelík(Olomouc)
17:40 – 18:00 Jak ovlivňuje typ operace volbu analgezie?
P.Michálek (Praha)
18:00 – 18:20 How to measure pain in sedated patients?
J. Baars(Německo) 

Sál Taurus

09:00 – 12:45 Kurz “Viskoelastometrie (ROTEM)pro začátečníky a mírně pokročilé”
IvanaZýková (Liberec)
Více informací o kurzu najdete zde
17:00 – 18:30 Anestezie 4 “Trendy a směry voboru”
Předsedající: M. Adamus, I.Herold
17:00 – 17:20 Netradiční způsoby aplikace remifentanilu
L. Hess (Praha)
17:20 – 17:40 Nervosvalová blokáda a její antagonizace – aktuální otázky
I.Herold (Mladá Boleslav)
17:40 – 18:00 Dětská anesteziologie – kam se ubírá?
V. Mixa (Praha)
18:00 – 18:20 Hledání nových farmak pro anestezi – dočkáme se rozšíření současného portfolia?
I. Herold (MladáBoleslav)

Sál Virgo a Leo

09:00 – 10:30 Kurz “EKG pro anesteziology”
J.Jakabčin (Ústí nad Labem) 
Více informací o kurzu je k dispozici zde.
17:00 – 18:30 Urgentní medicína
Předsedající:J. Škola, R. Škulec
17:00 – 17:20 Metabolizmus glukózy a inzulínu během náhlé zástavy oběhu
R.Škulec (Ústí nad Labem / Kladno / Hradec Králové)
17:20 – 17:40 Status epileptikus – je to jen podání diazepamu?
P.Vojtíšek (Ústí nad Labem)
17:40 – 18:00 Jak můžeme zlepšit přednemocniční léčbu závažnéhotraumatického krvácení?
J. Škola (Ústí nad Labem)
18:00 – 18:20 Alternativní metody rehydratace v urgentní medicíně
P. Mokrejš(Praha)

Pátek 7.10.2016

Sál Zenit

08:30 – 10:00 Anestezie 5 “Perioperační abezkrevní medicína”
Předsedající: I.Čundrle, R. Černá Pařízková
08:30 – 08:50 Role anesteziologa v indikačním procesu – máme nebo nemáme chtít být více angažovaní?
K. Cvachovec (Praha) 
08:50 – 09:05 Předoperační anemie z pohledu EBM
D. Seidlová (Brno) 
09:05 – 09:20 Odmítání krevní transfúze pacientem – hlavní zásady do klinické praxe
R. Černá Pařízková (Hradec Králové) 
09:20 – 09:30 Novinky v bezkrevní medicíně
H. Ondrášková (Brno) 
09:30 – 09:45 Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou ejekční frakcí – má mít speciální přípravu?
H. Říha (Praha)
10:00 – 10:30 Kávová přestávka
10:30 – 12:00 Komunikace v týmu – SPOLEČNÁSEKCE PRO LÉKAŘE I NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉPRACOVNÍKY
Předsedající: J. Drábková,I. Kupečková
10:30 – 10:50 Týmová a interdisciplinární komunikace a její hierarchie na ARO a JIP
J. Drábková (Praha)
10:50 – 11:10 Je bezpečná komunikace i zdravou komunikací? Aneb telefonické ordinace na ARO / JIP
E. Samšeňáková (HradecKrálové)
11:10 – 11:30 Rozumíme si?
J. Flajšingrová (Brno)
11:30 – 11:50 Komunikace sestra, pacient, lékař. Trojrozměrnost této komunikace a její specifika v jednotlivých rovinách
J. Woleská(Praha)
12:10 – 13:10 Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.
13:20 – 14:20 Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.
14:30 – 16:00 Anestezie 9 “Meet theworld”
Předsedající: P. Ševčík,G. Silvay
14:30 – 14:50 Age is not a contraindication for cardiac and aortic surgery
G.Silvay (USA)
14:50 – 15:10 Patient with coronary stents – perioperative management
Z.Zafirova (USA)
15:10 – 15:30 Preventing the preventable J. Szokol (USA)
J. Szokol (USA) 
15:30 – 15:50 Medication safety in the OR
A. Gelb (USA) 
16:00 – 16:30 Kávová přestávka
16:30 – 18:00 Anestezie 12 “Regionálníanestezie”
Předsedající: D. Mach,D. Doležal
16:30 – 16:50 Využití adjuvancií k lokálním anestetikům
M. Jelínek(Brno)
16:50 – 17:10 UZ naváděný Quadratus lumborum blok
D. Nalos(Ústí nad Labem)
17:10 – 17:30 Dětská regionální anestezie – up to date2016
D.Doležal (Hradec Králové)
17:30 – 17:50 Korekční ortopedický výkon u dítěte – dva periferní katétry místo kaudální blokády?
P. Čaka (Hradec Králové)

 

Sál Tycho

08:30 – 10:00 Intenzivní medicína 2 “Infekcev intenzivní péči”
Předsedající: V.Adámková, J. Haber
08:30 – 08:50 Mikrobiom a jeho význam pro klinickou medicínu
V. Adámková(Praha)
08:50 – 09:10 Plicní aspergiloza – up to date 2016
J. Haber (Praha)
09:10 – 09:30 Máme se nechat očkovat proti chřipce? – Mýty a fakta
E.Kasal (Plzeň)
09:30 – 09:50 Klostridiova kolitis v intenzivní péči – up to date 2016
S.Polívková (Praha)
10:00 – 10:30 Kávová přestávka
10:30 – 12:00 Anestezie 6 “Co bychom měli /mohli vědět z jiných oborů?”
Předsedající:P. Ševčík, R. Pradl
10:30 – 10:50 Kardiologie – up to date 2016
R. Rokyta jr.(Plzeň)
10:50 – 11:10 Nové radiodiagnostické metody
P. Krupa(Ostrava)
11:10 – 11:30 Současné možnosti fyzioterapie v intenzivní péči
F.Jevič (Praha)
11:30 – 11:50 Co všechno byste mohli vědět z onkologie, ale báli jste se zeptat
D. Feltl (Ostrava)
12:00 – 14:30 Polední pauza
14:30 – 16:00 Intenzivní medicína 4 “EBM vs.reálná praxe”
Předsedající: J.Beneš (Ústí nad Labem), V. Šrámek
14:30 – 14:50 Poresuscitační péče
P. Ošťádal (Praha)
14:50 – 15:10 Máme používat koncept EGDT?
V. Šrámek (Brno)
15:10 – 15:30 Nová antikoagulancia – mají místo v intenzivní péči?
J.Zatloukal (Plzeň) 
15:30 – 15:50 Hluboká žilní trombóza u kriticky nemocných
J. Beneš(Ústí nad Labem)
16:00 – 16:30 Kávová přestávka
16:30 – 18:00 Anestezie 13 “Inhalačníanestetika a zásady jejich správného podávání”
Předsedající:M. Stern, J. Málek
16:30 – 16:50 Low-flow/minimal-flow anestezie – rozdělení, výhody a nevýhody
K.Cvachovec (Praha)
16:50 – 17:10 Jak dělám low-flow/minimal-flow anestezii se sevofluranem?
M.Horáček (Praha)
17:10 – 17:30 ak dělám low-flow/minimal-flow anestezii s desfluranem?
M.Stern (Praha)
17:30 – 17:50 Má oxid dusný ještě místo v moderní anestezii?
J.Málek (Praha)
Sekce pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky
18:15 – 19:30 Obor AIM v mimořádných podmínkácha na misích 
Předsedající: P. Ševčík
S lékaři bez hranic – jak to chodí na intenzivní péčiv Iráku
A. Macková (Brno)
Intenzivní péče v polních podmínkách aneb Pármomentek ze Srí Lanky, Pákistánu, Haiti, Sumatry, Mongolska aUkrajiny
J. Dresslerová (Brno)
S lékaři bez hranic – působení anestezioložky vBurundi
S. Janvekar (Praha)

Sál Kepler

08:30 – 10:00 Edukační lekce 3
08:30 – 08:45 Postpunkční bolest hlavy
D. Mach (Nové Město na Moravě)
08:45 – 09:00 QT interval v anestezii – má smysl sledovat ho?
M.Horáček (Praha)
09:00 – 09:15 zduchová embolie
V. Dostálová (Hradec Králové)
09:15 – 09:30 Udržovaní teploty během anestezie u dětí V. Mixa (Praha)
V. Mixa (Praha)
09:30 – 09:45 Dýchací cesty v šedé zóně obtížnosti zajištění – jak uvažovat a jak postupovat?
P. Michálek (Praha)
10:00 – 10:30 Kávová přestávka
10:30 – 12:00 Anestezie 7 “Jak bezpečněpodávat anestetika”
Předsedající:M. Horáček, I. Křikava
10:30 – 10:50 Mechanismus účinku anestetik
M. Horáček (Praha)
10:50 – 11:10 Farmakokinetika inhalační anestezie
J. Štigler (Ostrava)
11:10 – 11:30 Farmakokinetika nitrožilní anestezie
M. Stern (Praha)
11:30 – 11:50 Farmakokinetika lokálních anestetik v různých typech blokád
I.Křikava (Brno)
14:30 – 16:00 Anestezie 10 “Kardio / hrudníanestezie” 
Předsedající: J.Kunstýř, V. Bicek
14:30 – 14:50 HIT II a alternativní antikoagulace pro vedení MO – mezinárodní doporučení a naše praxe
J. Kunstýř (Praha)
14:50 – 15:10 Zajištění dýchacích cest při resekcích trachey
M.Krečmerová (Praha)
15:10 – 15:30 Obtížné zajištění dýchacích cest v hrudní chirurgii
P.Michálek (Praha)
15:30 – 15:50 Transplantace plic z pohledu anesteziologa
V. Bicek (Praha)
16:30 – 18:00 Anestezie 14 “Kardio / hrudníanestezie”
Předsedající: Z. Turek,H. Říha
16:30 – 16:50 Koloidy v kardioanestezii – PRO
M. Lipš(Praha)
16:50 – 17:10 Koloidy v kardioanestezii – CON
T. Kotulák (Praha)
17:10 – 17:30 Levosimendan v kardioanestezii – PRO H. Říha (Praha)
H. Říha (Praha)
17:30 – 17:50 Levosimendan v kardioanestezii – CON
M. Pořízka (Praha)

Sál Taurus

10:30 – 12:00 Edukační lekce 4
10:30 – 10:50 Tipy a triky v popisu EKG
J. Jakabčin (Ústí nadLabem)
10:50 – 11:10 Perioperační tekutinová strategie
J. Beneš (Plzeň)
11:10 – 11:30 Tipy a triky pro CRRT
M. Balík (Praha) 
11:30 – 11:50 Perioperační nutrice
I. Satinský (Havířov /Opava)
13:20 – 14:20 Sympozium společnosti MSD
14:30 – 16:00 Anestezie 11 “Historie oboru”
Předsedající: O. Gimunová, R.Čumlivski
14:30 – 14:40 Anestezie v amerických filmových groteskách
L. Hess (Praha)
14:40 – 14:50 Marin Marais – operace převedená do hudby
J. Málek(Praha)
14:50 – 15:00 MUDr. Vlasta Kálalová
O. Gimunová (Brno)
15:00 – 15:10 Prof. Táborská – dáma české anesteziologie
I.Čundrle (Brno)
15:10 – 15:20 Prim. MUDr. Miroš Krumphanzl – ARO v Mostě v r. 1975
R.Čumlivski (Rakousko)
15:20 – 15:30 Historické “basics”
J. Drábková (Praha)
16:00 – 16:30 Kávová přestávka
16:30 – 18:00 Intenzivní medicína 4 “Jak nato …” 
Předsedající: J. Beneš(Plzeň), R. Kula
16:30 – 16:50 Kdy zahájit CRRT a jakou modalitu zvolit
J.Chvojka (Německo)
16:50 – 17:10 Kdy a jak zahájit výživu
R. Kula (Ostrava)
17:10 – 17:30 Má cenu se zabývat deliriem?
J. Kletečka (Plzeň)
17:30 – 17:50 Monitorace tekutinové bilance v IP
J. Beneš (Plzeň)

Sál Virgo a Leo

08:30 – 10:00 Intenzivní medicína 3 “Hottopics”
Předsedající: P. Dostál,J. Neiser
08:30 – 08:50 Má nová definice sepse reálný klinický dopad?
P.Sklienka (Ostrava)
08:50 – 09:10 Jak má vypadat protektivní ventilace v r. 2016
P.Dostál (Hradec Králové)
09:10 – 09:30  09:30 Fluids in anesthesia and ICU – are synthetic colloids still dead?
D.Fries (Rakousko) 
09:30 – 09:50 TTM 2016 aneb jakou teplotu má mít pacient v intenzivnípéči?
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
10:00 – 10:30 Kávová přestávka
10:30 – 12:00 Anestezie 8 – Diskuze na vyžádanátémata 
10:30 – 11:10 Termín “vitální indikace” – jak k němu přistupovat a máme jej i nadále používat? 
R. Černá Pařízková(Hradec Králové), K. Cvachovec (Praha)
11:10 – 11:15 Organizační přestávka
11:15 – 11:55 Jak organizovat provoz anestezie?
V. Černý(Ústí nad Labem / Hradec Králové), D. Mach (Nové Město naMoravě)
12:00 – 14:30 Polední pauza
14:30 – 16:00 Výzkum v oboru 
Efekt kontinuální infuze exenatidu na perioperační kontrolu glykémie, kardiální funkci a hemodynamické parametry u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon
P.Kopecký (Praha)
Vliv adrenalinu na hemodynamiku během experimentální srdeční zástavy
T. Pařízek (Ústí nad Labem)
činek noční směny / služby na repolarizaci srdce podle QT intervalu a ICEB u sester a lékařů
M. Horáček (Praha)
16:30 – 18:00 Anestezie 15 “Anestezie vgynekologii a porodnictví” (blok SPAA ČSARIM)
Předsedající:J. Bláha, D. Seidlová
16:30 – 16:50 Epidurální porodní analgezie. Nic lepšího nemáme…
J.Bláha (Praha)
16:50 – 17:10 Má epidurální analgezii své místo u přirozeného porodu?
A.Roztočil (Jihlava)
17:10 – 17:30 Systémová analgezie po císařském řezu
R. Klozová(Praha)
17:30 – 17:50 Možnosti lokální analgezie u císařského řezu v celkové anestezii
P.Nosková (Praha)

 

Sál Nadir

16:30 – 18:00 Anestezie 16 “Klinické případy/ komplikace”
Předsedající: V.Dostálová, T. Tyll
16:30 – 16:40 Fatální průběh “banální” kranioplastiky
P.Vojtíšek (Praha)
16:40 – 16:50 Proč pacientovi neříkat, za pár dní po operaci budete doma
Š.Fritscherová (Olomouc)
16:50 – 17:00 Peroperační krvácení do mozkového kmene během resekcemeningeomu
M. Grulich (Praha)
17:00 – 17:10 Jak nízké pH jste viděli?
V. Kubricht (Příbram)
17:10 – 17:20 Fatální průběh “banální” operace výhřezuploténky
A. Kurzová (Praha)
17:20 – 17:30 Příjem pacienta s respirační insuficiencí s přispěním ultrazvukové diagnostiky
M. Kocián (Olomouc / Burglengenfeld) 

Sobota 8.10.2016

Sál Zenit

08:30 – 10:00 Anestezie 17 “Anestezie vgynekologii a porodnictví” (blok SPAA ČSARIM)
Předsedající:
P. Štourač, P. Nosková
08:30 – 8:50 Aktuální praxe na porodním sále v České a Slovenské republice dle výsledků studie OBAAMA-INT
P.Štourač (Brno)
08:50 – 09:10 Zajištění dýchacích cest v porodnictví ve světle nových mezinárodních guidelines P. Nosková (Praha)
P.Nosková (Praha)
09:10 – 09:30 Hluboká žilní trombóza a trombofilie v těhotenství
J.Mannová (Havlíčkův Brod)
09:30 – 09:50 Úskalí dlouhodobé intenzivní péče u těhotné v kómatu
D.Seidlová (Brno)
10:00 – 10:30 Kávová přestávka
10:30 – 11:30 Speciální přednášky
Předsedající:K. Cvachovec, Š. Trenkler
10:30 – 10:45 Chyby v anestezii – jiný pohled
R. Čumlivski (Rakousko)
10:45 – 11:00 Škola hrou
Š. Trenkler (Slovensko)
11:00 – 11:15 První císařský řez, kdy přežila současně matka i dítě – mohl být v Praze?
A. Pařízek (Praha)
11:30- 11: 45 Zakončení kongresu

Sál Virgo a Leo

08:30 – 10:00 Intenzivní medicína 5 “Jak nato …”
Předsedající: V. Zvoníček,M. Balík
08:30 – 08:45 Hemodynamické “rescue” postupy
M. Pořízka (Praha) 
08:45 – 09:00 Ventilační rescue postupy aneb než nastoupí ECMO
V.Zvoníček (Brno)
09:00 – 09:15 ECMO – jaká je jeho role? 
M. Balík (Praha)
09:15 – 09:30 Jak postupovat když selhávají játra
E.Kieslichová (Praha)
09:30 – 09:45 Mozkové pO2 – u koho, jak s ním pracovat?
R. Gál(Brno)

 

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA