XXIV. kongres ČSARIM

ČSARIM program

Sál E1c – Čtvrtek 7. 9. 2017

09:00–10:30            Edukační lekce 1: „To se u nás nemůže stát“ aneb přístup k pacientovi se

závažným iatrogenním poškozením

Úvod
F. Duška (Praha)
Pohled soudního lékaře
P. Hejna, L. Zátopková (Hradec Králové)
Pohled právníka
L. Prudil (Brno)
Zásady komunikace závažného omylu s rodinou
K. Rusínová (Praha)

10:30–10:45                Kávová přestávka

10:45–12:00                Zahájení kongresu

Lemonova přednáška
J. Málek (Praha)
Přednáška „Osobnost oboru“
Předsedající: V. Černý, K. Cvachovec

12:10–13:10                  Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o.

14:30–15:05                  Kulatý stůl a diskuze s publikem 1:
Co bude v nejbližších letech ovlivňovat naši každodenní praxi?
Nové etické a medicínsko-právní situace a jak se k nim stavět?
Panelisté: R. Černá Pařízková, K. Cvachovec, J. Těšínová

Úvod – vymezení témat diskuze
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
Diskuze

15:15–16:45                 Anestezie 1: Aktuální otázky z klinické praxe
Předsedající: V. Mixa, J. Kunstýř

„Unexpected diffi culties facing in the last decade“
I. Bobek (Maďarsko)
Jak ventilovat během anestezie – up to date 2017
T. Tyll (Praha)
Pacient s dilatovanou levou komorou během anestezie
J. Roith (Praha)
Perioperační fi brilace síní – up to date 2017
J. Kunstýř (Praha)
Kdo má dělat dětskou anestezii
V. Mixa (Praha)

16:45–17:00                  Kávová přestávka

17:00–18:30                  Anestezie 3: Anestezie v gynekologii a porodnictví

Předsedající: D. Seidlová, A. Pařízek

Patient blood management v porodnictví a gynekologii
J. Mannová (Havlíčkův Brod)
Peripatílní krvácení – co by mělo být v nových guidelines?
A. Pařízek (Praha)
Peripartální kardiální selhání
J. Bláha (Praha)
Sepse v těhotenství
D. Seidlová (Brno)

Sál E1b – Čtvrtek 7. 9. 2017

09:00–10:30                  Edukační lekce 2: Témata z každodenní anesteziologické praxe

Předsedající: V. Dostálová, R. Pradl

Preoxygenace
T. Vymazal (Praha)
Polohování během anestezie
V. Dostálová (Hradec Králové)
Je infekce horních dýchacích cest důvodem odložení plánovaného výkonu
M. Chobola (Brno)
U koho měřit troponin po anestezii
Z. Turek (Hradec Králové)
Pacient s diabetem mellitus před anestezií
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Klinická pravidla monitorace NMB
M. Adamus (Olomouc)

10:30–10:45               Kávová přestávka

15:15–16:45                Anestezie 2: Zajímavé případy a komplikace

Předsedající: H. Říha, Z. Turek

Plegie horní končetiny u pacientky po TEP ramenního kloubu v regionální anestezii
A. Revinová (Praha)
Může poškození mozkové tkáně vyvolat ztluštění periferního nervu?
A. Sargsjan (Praha)
Trombolýza pro akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu časně po spontánním porodu
P. Oravec (Ústí nad Labem)
Maligní hypertermie u předškolního dítěte
M. Bílská (Ústí nad Labem)
Akutní perioperační plicní selhání a VV ECMO
M. Brabcová (Praha)
Pacient na VA ECMO – jakou anestezii zvolit?
H. Říha (Praha)

16:45–17:00                Kávová přestávka

17:00–18:30                Anestezie 4: Regionální anestezie

Předsedající: D. Doležal, D. Mach

Význam aplikačního tlaku při podání lokálního anestetika
R. Čumlivski (Rakousko)
Posunuly ultrazvukové techniky bezpečnost anesteziologické péče
D. Nalos (Ústí nad Labem)
Komunikace a dokumentace při provádění RA
M. Venglarčík (Slovensko)
Blokády distálně od tříselného vazu – bezpečnější forma analgezie u operací kolene
L. Beňo (Ústí nad Labem)

Sál E1a – Čtvrtek 7. 9. 2017

09:00–10:30                Workshop 2: „Point-of-Care“ ultrasonografi e u akutních stavů

Předsedající: R. Škulec

Diferenciální diagnostika dušnosti
D. Doležal (Hradec Králové)
Diferenciální diagnostika šoku
F. Mošna (Praha)
POCUS u pacienta se závažným úrazem
P. Vojtíšek (Ústí nad Labem)
POCUS během náhlé zástavy oběhu
R. Škulec (Ústí nad Labem)
POCUS v rukou NLZP
A. Kohlová, L. Mikšová (Ústí nad Labem)

10:30–10:45               Kávová přestávka

13:20–14:20               Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o.

Program sympozia naleznete na str. 52.

15:15–16:45               Intenzivní medicína 1: Perioperační medicína

Předsedající: J. Beneš, V. Černý

Perioperační medicína – obor budoucnosti
J. Beneš (Plzeň)
„Beyond ERAS…“
E. Berta (Olomouc)
Kdy (a kam) může můj pacient z dospávacího pokoje
J. Hruda (Brno)
„Už jste po operaci, dobrou chuť“, aneb je lačnění po velké operaci přežitá věc?
T. Vymazal (Praha)
Neopioidní pooperační analgezie – jak jí v praxi zařídit P. Michálek (Praha)
P. Michálek (Praha)
Potřebuje Česká republika „program kvality v perioperační medicíně“ a jsme na něj připraveni
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

16:45–17:00               Kávová přestávka

17:00–18:30               Intenzivní medicína 3: Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: P. Dostál, P. Sklienka

Je protektivní plicní ventilace pouze aplikovaná fyziologie?
P. Sklienka (Ostrava)
Inhalační terapie v intenzivní péči – kdy, co, jak a čím
P. Dostál (Hradec Králové)
Diagnostika pneumonie – zůstává RTG zlatým standardem
R. Škulec (Ústí nad Labem)
Časná rehabilitace v intezivní péči – proč a jak
F. Duška (Praha)
High flow nasal oxygen – kdy a proč je lepší než neinvazivní ventilace nebo tradiční oxygenoterapie
T. Tyll (Praha)

Sál E3 – Čtvrtek 7. 9. 2017

09:00–10:30                   Workshop 3: Zajištění dýchacích cest

Předsedající: P. Michálek Kapacita workshopu je omezena, vstup bude přednostně umožněn těm účastníkům, kteří se předem registrovali.

Fibrooptická intubace nosem, ústy
T. Brožek (Praha)
Biluminální kanyla Vivasight DL, blokátor bronchu
P. Michálek (Praha)
Videolaryngoskopie – King Vision, McGrath, Airtraq, Glidescope
A. Revinová (Praha)
Chirurgické přístupy do trachey – koniotomie, BACT
M. Otáhal (Praha)
Fibrooptická intubace skrz i-gel, AuraGain LM
E. Lichnovsky (Velká Británie)
Použití Total Track VLM
P. Acha (Španělsko)

10:30–10:45                     Kávová přestávka

13:20–14:20                     Sympozium Aesculap Akademie společnosti B. BRAUN Medical s. r. o.

Program sympozia naleznete na str. 53.

15:15–16:45                     Intenzivní medicína 2: Urgentní medicína

Předsedající: R. Škulec, K. Štěpánek

Má význam přednemocniční detekce sepse
K. Štěpánek (Ústí nad Labem / Praha)
Pro oběhovou podporu v přednemocniční neodkladné péči mi stačí noradrenalin: ano/ne
PRO: R. Škulec (Ústí nad Labem / Kladno), CON: R. Sviták (Hořovice)
Úraz krku – je vždy nutný krční límec
P. Mokrejš (Praha / Německo)
Tracheální intubace během kardiopulmonální resuscitace – up to date 2017
J. Škola (Ústí nad Labem)

16:45–17:00                     Kávová přestávka

17:00–18:30                     Anestezie 5: Historie oboru

Předsedající: J. Drábková, J. Málek

Proč zrovna éter
K. Cvachovec (Praha)
Historie umělé hypothermie
I. Čundrle (Brno)
Pearl Harbor a thiopental
J. Drábková (Praha)
Vzpomínka na doc. MUDr. Nekvasila, CSc.
O. Gimunová (Brno)
Z historie záchranných služeb
J. Vetešník (Olomouc)
Skopolamin v průběhu dějin anesteziologie
L. Hess (Praha)

Sál E2 – Čtvrtek 7. 9. 2017

09:00–10:30                     Workshop 1: Zajištění žilního přístupu

Předsedající: J. Charvát Kapacita workshopu je omezena, vstup bude přednostně umožněn těm účastníkům, kteří se předem registrovali.

Indikace PICC v intenzivní péči
J. Charvát (Praha)
Význam UZ a EKG navigace při zavádění centrálních žilních vstupů
V. Maňásek (Nový Jičín)
Zavedení PICC – UZ detekce žíly a optimální zavedení katétru
M. Polák (Příbram)
UZ při zavádění CŽK – v. axillaris, v. jugularis int., v. subclavia
V. Chovanec (Hradec Králové)
Správné umístění distálního konce katétru – EKG, UZ, skiaskopie
J. Dvorský (Brno)
Ošetřování žilních vstupů
K. Lisová, K. Pavelková (Praha)

10:30–10:45                    Kávová přestávka

Poster Area 1–3

14:30–16:00                   Postery 1: Lékařská posterová sekce

Sál E1c – Pátek 8. 9. 2017

08:30–10:00                   Anestezie 6: Svalová relaxace Předsedající: M. Adamus, I. Herold

Monitorování nervosvalového přenosu jako předpoklad bezpečné anestezie
M. Adamus (Olomouc)
Co dělat, když nelze použít obvyklou techniku monitorování stimulací n. ulnaris
M. Horáček (Praha)
Technika hluboké nervosvalové blokády
I. Herold (Mladá Boleslav
Jak postupovat u pacienta s myastenia gravis, který podstupuje jiný výkon, než je thymektomie
T. Vymazal (Praha)

10:00–10:30                   Kávová přestávka

10:30–11:00                   Prezentace nejlepších originálních prací

Předsedající: V. Černý, P. Štourač

Anestezie dexmedetomidinem-isofl uranem versus fentanylem-isofl uranem – v kolorektální chirurgii: efekt na perianastomoticku perfuzi a oxygenaci u prasat
M. Mynář, Z. Turek, Z. Šubrt, T. Dušek (Hradec Králové)
Mitochondriální patogeneze syndromu propofolové infuze v in vitro modelu lidského kosterního svalu
A. Krajčová, P. Waldauf, T. Urban, V. Džupa, F. Duška (Praha)
Screeningové vyšetření cévně chirurgických pacientů s použitím testu Clock-In-the-Box – pilotní studie
M. Horáček, J. Polášková (Praha)

11:00–11:30                    Kulatý stůl a diskuze s publikem 2: Profesionalismus v oboru – jakou má podobu?  Můžeme si jej dovolit? Má to být hlavní strategický cíl oboru?

Panelisté: V. Rogozov, D. Mach, K. Cvachovec

Úvod – vymezení témat diskuze
V. Rogozov (Ústí nad Labem)
Profesionalismus – není to zbytečný luxus, když po nás chtějí „jen“ uspávat
D. Mach (Nové Město na Moravě)
Profesionalismus jako strategický cíl oboru
K. Cvachovec (Praha)
Diskuze

11:30–12:00                   Kulatý stůl a diskuze s publikem 3: Chronická intenzivní péče – kde začíná a končí?  Jaký je indikátor její kvality? Co považovat za ukazatel dobrého klinického výsledku?

Panelisté: K. Cvachovec, R. Černá Pařízková, J. Drábková

Úvod – vymezení témat diskuze
K. Cvachovec (Praha)
Kde je hranice mezi chronickou intenzivní péčí a paliací? Co bychom měli považovat za ukazatel „dobrého“ výsledku chronické intenzivní péče?
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
Diskuze

12:10–13:10                  Sympozium společnosti AbbVie s. r. o.

Inhalační anestetika v klinické praxi – rutinní nebo stále překvapující téma oboru?
Karel Cvachovec (Praha)

Program sympozia naleznete na str. 53. Prosíme účastníky, aby si před konáním sympozia nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání sympozia, včetně možnosti kladení otázek a hlasování.

13:20–14:20                  Sympozium společnosti CSL Behring s. r. o.

Program sympozia naleznete na str. 55. Prosíme účastníky, aby si před konáním sympozia nainstalovali aplikaci „Poll Everywhere“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání sympozia, včetně možnosti kladení otázek.

14:30–16:00                  Anestezie 8: Hloubka anestezie Předsedající: M. Horáček, V. Rogozov

Hloubka anestezie jako „goal directed therapy“ pro anesteziology
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Metody hodnocení hloubky anestezie v praxi I
M. Horáček (Praha)
„National Audit Project on Accidental Awareness during General Anaesthesia“
V. Rogozov (Ústí nad Labem)
Metody hodnocení hloubky anestezie v praxi II
M. Horáček (Praha)

16:00–16:30                   Kávová přestávka

16:30–18:00                   Anestezie 10: Bezkrevní medicína

Předsedající: I. Čundrle, D. Seidlová

Novinky NATA 2017
H. Ondrášková (Brno)
Spolupráce transfuziologa a anesteziologa, intenzivisty – cesta k účelné hemoterapii
H. Lejdarová (Brno)
Substituce železem v předoperační přípravě
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
„Patient Blood Management“ – zkušenosti ze zahraničí
B. Stibor (Rakousko)
Máme usilovat o „Patient Blood Management“ v ČR
D. Seidlová (Brno)

Sál E1b – Pátek 8. 9. 2017

08:30–10:00                  Anestezie 7: Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: V. Šrámek, P. Michálek

Má být u pacienta s plánovanými obtížnými dýchacími cestami preferována regionální anestezie?
P. Michálek (Praha)
Pacient se spánkovou apnoí – má mít vždy speciální „clinical pathway“
I. Čundrle ml. (Brno)
Hormonální antikoncepce a anestezie
O. Gimunová (Brno)
Je pooperační epidurální analgezie vždy indikací k zavedení močového katétru
I. Křikava (Brno)
Co lze vyčíst z arteriální křivky na operačním sále
V. Šrámek (Brno)

10:00–10:30                  Kávová přestávka

14:30–16:00                  Intenzivní medicína 4:  Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: P. Dostál, F. Duška

Nutriční stav u kriticky nemocných – stanovení a vliv na taktiku nutriční podpory
J. Neiser (Ostrava)
Jaké je současné místo imunonutrice v perioperační a intenzivní péči
K. Bezděk (Nový Jičín)
Delirantní stavy v intenzivní péči – prevence a terapie
J. Kletečka (Plzeň)
Spánek u kriticky nemocných – vliv farmak
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
Jak s tekutinami v poresuscitační fázi
O. Klementová (Olomouc)

16:00–16:30                  Kávová přestávka

16:30–18:00                  Intenzivní medicína 6: Zajímavé případy a komplikace

Předsedající: P. Dostál, T. Henlín

10 000 m
D. Merta (Praha)
4,5 MHz
T. Henlin (Praha)
Náhlá porucha vědomí u nemocné s monoklonální gamapatií
J. Brujevič (Hradec Králové)
„Jde to dělat různě…“
P. Heinige (Praha)
„Total lung rest“ u nemocného s traumatem
J. Máca (Ostrava)

Sál E1a – Pátek 8. 9. 2017

08:30–10:00                 Workshop 4: Vzdělávání v oboru anestezie a intenzivní medicína (AIM) Předsedající: V. Černý, K. Cvachovec

Akreditační komise pro obor AIM – jakou má roli v systému
T. Vymazal (Praha)
Vzdělávací systém oboru AIM v ČR – je dobrý nebo špatný
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Jak vytvořit dobrý vzdělávací systém v oboru AIM
J. Škola (Ústí nad Labem)
Simulační výuka v oboru AIM – lze definovat minimální rozsah
M. Stern (Praha)

10:00–10:30               Kávová přestávka

12:10–13:10               Sympozium společnosti Fresenius Kabi s. r. o.

Program sympozia naleznete na str. 54.

13:20–14:20               Sympozium společnosti Medtronic Czechia s. r. o.

Program sympozia naleznete na str. 55.

14:30–16:00              Anestezie 9: Regionální anestezie a bolest

Předsedající: D. Mach, P. Michálek

Využití blokád trupu v klinické praxi
P. Michálek (Praha)
Spinální aplikace kortikoidů – PRO a CON
S. Machart (Plzeň)
UZ kontrolovaná kaudální blokáda v rukou anesteziologa
M. Pieran (Olomouc)
Nové postupy v intervenční léčbě bolesti
M. Matias (Praha)

16:00–16:30               Kávová přestávka

16:30–18:00               Rok v přehledu a novinky z jiných oborů

Předsedající: J. Drábková, R. Pradl

Pneumologie 2017
J. Máca (Ostrava)
Intenzivní medicína 2017 – studie typu „game changer“ – jak by měly ovlivnit naší praxi
B. Stibor (Rakousko)
Robotická chirurgie 2017
J. Schraml (Ústí nad Labem)
Co vše lze vyčíst z krevního obrazu
J. Blatný (Brno)
Preventivní kardiologie 2017
R. Pudil (Hradec Králové)
Včasná detekce rozpadu střevní anastomozy na JIP – je možné být 100% úspěšní?
A. Ferko (Hradec Králové / Slovensko)

Sál E3 – Pátek 8. 9. 2017

08:30–10:00                 Workshop 5: Aktuální otázky dárcovského programu v ČR

Předsedající: E. Pokorná, E. Kieslichová

Péče o zemřelého dárce orgánů – up to date 2017
E. Kieslichová (Praha)
Etika v komunikaci při odběrech orgánů
E. Pokorná (Praha)
Etika v komunikaci mediálních aktivit ve zdravotnictví
M. Šenkýřová (Praha)
Zdravotnická tematika a etika v médiích – pohled novináře
L. Drmotová, J. Šenkýř (Praha)

10:00–10:30                Kávová přestávka

13:20–14:20                Sympozium společnosti Thermo Fisher Scientific

Program sympozia naleznete na str. 54.

14:30–16:00                Intenzivní medicína 5: Pacient se závažným poraněním

Předsedající: P. Sklienka, R. Gál

Imunitní odpověď na trauma – jak ovlivňuje naší reálnou praxi?
P. Sklienka (Ostrava)
Poúrazové krvácení – jak postupovat u pacientů léčených antikogaulancii a, nebo protidestičkovými látkami
I. Zýková (Liberec)
„Damage Control Surgery“ nebo „Damage Control Intensive Care“
M. Frelich (Ostrava)
Antibiotická profylaxe u traumat – kdy ano a kdy ne
I. Sas (Brno)
Specifi ka sedace u pacientů s kraniotraumaty
R. Gál (Brno)

16:00–16:30               Kávová přestávka

16:30–18:00               Intenzivní medicína 7: Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: J. Beneš, F. Duška

Prosíme účastníky, aby si před konáním sekce Intenzivní medicína 7 nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání daného bloku, včetně možnosti kladení otázek a hlasování. RT/D

Panelisté: I. Zýková (Liberec) P. Sklienka (Ostrava) M. Pisár (Zlín) R. Janda (Karlovy Vary)

18:00–19:30              Působení českých lékařů na misích v neuralgických oblastech naší planety

Předsedající: P. Ševčík

Urgentní medicína jako pojítko mezioborové spolupráce v Súdánu v misích Lékařů bez hranic
T. Šebek (Praha)
Zkušenosti z humanitárních misí v mírových podmínkách (Ghana, Libye, Indie)
R. Čumlivski (Rakousko)
Afghánské zkušenosti českého anesteziologa ve městě Kunduz těsně před jeho vybombardováním
P. Roleček (Ústí nad Labem)
Humanitární mise Lékařů bez hranic v jižním Jemenu
D. Mach (Nové Město na Moravě)

Sál E1c – Sobota 9. 9. 2017

08:30–10:00                    Anestezie 11: Anestezie v gynekologii a porodnictví

Předsedající: J. Bláha, P. Štourač

O čem se letos mluví… – shrnující přehledová přednáška „hot topics“
J. Bláha (Praha)
Psychologické aspekty porodní bolesti
J. Raudenská (Praha)
Remifentanil v porodnické analgezii – up to date 2017
P. Štourač (Brno)
Hypertenze na porodním sále
P. Nosková (Praha)

10:00–10:30                    Kávová přestávka

10:30–11:30                    Anestezie 12: Co možná nevíte…

Předsedající: Š. Trenkler, P. Ševčík

Neobvyklé mechanismy účinků běžně používaných anestetik
L. Hess (Praha)
Ojedinělé/výjimečné operace o kterých čteme v novinách – jsou zvláštní i z pohledu anestezie?
E. Kieslichová (Praha)
Stárnoucí anesteziolog – výhoda nebo hendikep?
P. Ševčík (Ostrava)
Jak ne(ze)stárnout
M. Golková (Praha)
Umělá inteligence a anesteziologie
Š. Trenkler (Slovensko)

11:30–12:00                    Zakončení kongresu

Sál E1b – Sobota 9. 9. 2017

08:30–10:00                    Intenzivní medicína 8: Akutní kardiologie

Předsedající: J. Jakabčin, M. Solař

Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace
J. Bělohlávek (Praha)
Mechanická podpora oběhu u kardiogenního šoku
P. Ošťádal (Praha)
Jak poznat operační riziko vzniku závažných arytmií?
J. Jakabčin (Ústí nad Labem)
Novinky v akutní kardiologii
M. Solař (Hradec Králové)

10:00–10:30                    Kávová přestávka

Sál E1a – Sobota 9. 9. 2017

08:30–10:00                    Workshop 6: Neurointenzivní péče

Předsedající: J. Škola, D. Školoudík Prosíme účastníky, aby si před koná

Prosíme účastníky, aby si před konáním Workshopu 6 nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“,

která vytvoří interaktivní prostředí v době konání workshopu, včetně možnosti kladení otázek a hlasování.

Tkáňová oxymetrie v neurointenzivní péči
E. Provazníková (Ústí nad Labem)
Využití transkraniálního ultrazvukového vyšetření v intenzivní péči
D. Školoudík (Ostrava)
Optimální perfuzní tlak – jeden pro všechny?
J. Škola (Ústí nad Labem)

10:00–10:30                    Kávová přestávka

  • Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Sál E2 – Čtvrtek 7. 9. 2017

14:30–16:30                    Dlouhodobá IP

Předsedající: I. Kupečková, J. Flajšingrová

Osudy některých…
J. Dresslerová (Brno)
Které EBN 2017 novinky jsou v popředí?
J. Drábková (Praha)
Chvilky, které změní celý život…
S. Hájková, K. Moravcová (Praha)
Je čas se seznámit – nová lůžka NIP EI.
Wenzelová (Brno)
Úspěšný krok do neznáma, aneb první NIPový pacient
P. Ďásková (Brno)
Myslíme na zdravotnický personál v dlouhodobé intenzivní péči
J. Woleská (Praha)

16:45–17:00                    Kávová přestávka

17:00–18:30                    Dětský pacient v IP

Předsedající: M. Říhová, S. Poláčková

Zkušenosti s hospicovou péčí u dětí
A. Nehybková, K. Doležalová, R. Drápalová (Brno)  Cesta do neznáma…
Kazuistika dětského pacienta v dlouhodobé intenzivní a resuscitační péči
L. Škaroupková, M. Svobodová (Brno)
Bez dechu neznamená bez života
V. Nečasová, S. Poláčková (Brno)
Aortální stenóza – kazuistika pacientky od narození po transplantaci
L. Laciaková (Praha)
Dětský dárce orgánů
Z. Foralová (Brno)
Fulminantní myokarditida – kazuistika
N. Hanzlíková (Praha)

Sál E2 – Pátek 8. 9. 2017

08:30–10:00                   Bezpečnost v praxi

Předsedající: R. Vyhlídalová, J. Flajšingrová

Umíme pečovat o nemocné v delirantním stavu. Aneb od prevence k užití omezovacích prostředků
R. Vyhlídalová (Brno)
Bezpečnost personálu, škola versus praxe
T. Glac, T. Kovrzek (Ostrava)
Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči
J. Dvořáček, J. Flajšingrová (Brno)
Zkušenosti s psychosociální podporou ve FNKV
I. Trnková, L. Klimešová, M. Voráček (Praha)
Stopy
R. Berger (Brno)
Mobilní aplikace pomáhají zachraňovat životy
A. Havlová (Hradec Králové)

10:00–10:30                   Kávová přestávka

10:30–11:30                   Klinické postupy, Workshop teorie versus praxe

Předsedající: R. Zoubková, J. Nekudová, T. Kovrzek

Proces adaptace klinických doporučených postupů
J. Fendrychová, J. Nekudová (Brno)
Význam mobility protokolu na pracovišti intenzivní péče
R. Zoubková, I. Chwalková (Ostrava)
Je to správná cesta
V. Jarušek (Brno)
Problematika odborné praxe v oboru všeobecná sestra na pracovištích intenzivní péče – zkušenosti z 3. LF UK
M. Zvoníčková, J. Holubová (Praha)

11:30–12:00                   Workshop: Příprava a podávání léčiv v intenzivní péči, teorie versus praxe

14:30–16:00                   Pacient v IP

Předsedající: B. Moravčík, P. Bauer

Kazuistika septický šok
E. Hladíková, N. Beránková (Hradec Králové)
ECMO tým na cestě za pacientem
P. Bauer (Brno)
Problematika dárců s nebijícím srdcem
T. Glac, P. Švec, D. Streitová, M. Májek (Ostrava / Bratislava)
Ošetřovatelská péče o pacienta v septickém a kardiogenním šoku s nutností napojení na V-A ECMO
M. Čapková, P. Fujanová, P. Tůmová (Plzeň)
Screeningové provádění kompresní ultrasonografi e u kriticky nemocných všeobecnou sestrou
A. Kohlová, L. Mikšová, R. Škulec, V. Černý (Ústí nad Labem)
Srdeční tamponáda při léčbě NOAC
P. Fujanová, P. Tůmová (Plzeň)

16:00–16:30                   Kávová přestávka

16:30–18:00                   Pacient v IP

Předsedající: J. Flajšingrová, M. Huserová

Analgosedace a delirium na ICU
M. Bodzašová (Brno)
Péče o ženu v perzistentním vegetativním stavu v období těhotenství, porodu a šestinedělí – rok o té
M. Zemanová (Brno)
Kontinuální EEG v intenzivní péči
B. Moravčík (Brno)
Výskyt komplikací při odsávání z dýchacích cest
M. Plšková, O. Suková (Brno)
Ošetřovatelská péče o pacienta na AIRVO 2
H. Bieberlová, T. Bělehradová (Brno)
OMNI – nový systém pro akutní očistu krve
M. Kratochvílová, V. Hryzáková (Brno)

 

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA