XXV. kongres ČSARIM

Program kongresu

Středa, 3. 10. 2018

Klub A
09:00-10:30
Edukační lekce 1
Předsedající: Vlasta Dostálová
09:00-09:15 Infuzní léčba během anestezie
Vlasta Dostálová (Hradec Králové)
09:15-09:30 NOAC před anestezií
Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
09:30-09:45 RSI – existuje jediný správný postup?
Petr Štourač (Brno)
09:45-10:00 Delirium po anestezii
Jakub Kletečka (Plzeň)
10:00-10:15 Extubace po obtížné intubaci
Tomáš Henlín (Praha)
10:15-10.30 Anesteziolog a perioperační “bridging” antikoagulace
Ivo Křikava (Brno)
Klub E
09:00-10:30
Edukační lekce 2
Předsedající: Jan Beneš (Ústí nad Labem)
09:00-09:15 Antiarytmika v klinické praxi
Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
09:15-09:30 Diagnostika a léčba klostridiové infekce
Václava Adámková (Praha)
09:30-09:45 Diagnostika a prevence hluboké žilní trombozy v intenzivní péči
Jan Beneš (Ústí nad Labem)
09:45-10:00 Plicní embolie
Martin Harazim (Plzeň)
10:00-10:15 Refrakterní septický šok
Martin Balík (Praha)
10:15-10.30 Kardiogenní šok
Hynek Říha (Praha)
Klub H
09:00-10:30 Edukační lekce 3
Předsedající: Tomáš Kotulák
09:00-09:15 Perioperační ischemie – jak postupovat v praxi
Tomáš Kotulák (Praha)
09:15-09:30 Anestezie u akutního polytraumatu – hlavní zásady
Kamil Vrbica (Brno)
09:30-09:45 Prognózování po kardiopulmonální resuscitaci
Ondřej Hrdý (Brno)
09:45-10:00 Pooperační analgezie když nechci podat opioidy
Alena Mátlová (Ostrava)
10:00-10:15 EEG v anestezii
Michal Horáček (Praha)
10:15-10:30 EKG – co hledat aktivně během “preanesthesia visit”?
Josef Jakabčin (Ústí nad Labem)
Klub D
09:00-10:30 WS 1: Ultrazvuk hrudníku a plic pro anesteziology
Koordinátor: Miroslav Durila (Praha)
Podrobné informace
10:30-10:45
Přestávka
sál Panorama
10:45-12:00
Zahájení kongresu
Zahájení kongresu
Karel Cvachovec
Lemonova přednáška
Ivan Herold (Mladá Boleslav)
12:00-14:30 Přestávka na oběd / Sympozia
sál Panorama
14:30-16:00 Porodnická anestezie a analgezie 1
Předsedající: Petr Štourač, Martina Kosinová
14:30-14:45 O čem se mluví v porodnické anestezii
Petr Štourač (Brno)
14:45-15:00 Rodička s hypotenzí – co dělat?
Jan Bláha (Praha)
15:00-15:15 Epidurální hematom v porodnictví 
Jitka Mannová (Havlíčkův Brod)
15:15-15:30 Anesteziologická péče a poporodní adaptace novorozence
Martina Kosinová (Brno)
Klub A
14:30-16:00
Intenzivní medicína 1
Předsedající: Pavel Dostál, Václav Zvoníček
14:30-14:50 Význam funkce bránice při odpojování a její hodnocení
Filip Burša (Ostrava)
14:50-15:10 Analgosedace v intenzivní péči 
Branislav Stibor (Baden, Rakousko)
15:10-15:30 Umělá plicní ventilace po studii EOLIA
Pavel Dostál (Hradec Králové)
15:30-15:50 Dyssynchronie – kosmetický problém nebo život ohrožující stav?
Václav Zvoníček (Brno)
Klub E
14:30-16:00 Anestezie 1
Předsedající: Karel Cvachovec, Vladimír Černý
14:30-14:45 The image of anesthesiologist
Zev Goldik (Izrael)
14:45-15:00 Jaká je role paliativní medicíny v našem oboru?
Kateřina Rusínová (Praha)
15:00-15:15 Global anaesthesia crisis
Jannicke Mellin-Olsen (Norsko)
15:15-15:30 Optimalní hloubka anestezie – reálný cíl nebo fikce?
Radomír Čumlivski (Rakousko)
15:30-15:45 Opioid free anesthesia – why, when and and how
Daniela Godoroja (Rumunsko)
Klub H
14:30-16:00 Klinické případy 1
Předsedající: Hynek Říha, Petr Waldauf
14:30-14:45 Hypotermická zástava oběhu
David Astapenko (Hradec Králové)
14:45-15:00 Hyperdynamický septický šok není kontraindikací ECMO
Martin Balík (Praha)
15:00-15:15 Neočekávaná plicní katastrofa – ECMO – transplantace plic u osmnáctileté dívky
Jaromír Vajter (Praha)
15:15-15:30 Akutní CNS toxicita kyslíku při hyperbarické oxygenoterapii (Paul Bertův jev)
Jan Bilík (Ústí nad Labem)
15:30-15:45 Nemocná s hyperkalcémií a protilátkami proti tubulárním buňkám ledvin
Lucie Blatecká (Brno)
15:45-16:00 Spontánní “re-dabigatranizace” po podání antidota
Jaroslav Pažout (Praha)
Klub D
14:30-16:00 WS 2: Techniky zajištění dýchacích cest
Koordinátor: Pavel Michálek (Praha)
Podrobné informace
16:00-16:30 Kávová přestávka
sál Panorama
16:30-18:00 Vzdělávaní a “soft skills”
Předsedající: Tomáš Vymazal, Hana Harazim
16:30-16:45 Vzdělávací program oboru – kam směrujeme?
Tomáš Vymazal (Praha)
16:45-17:00 Jak postupovat, když uděláme chybu v poskytování péče
Bohuslav Kuta (České Budějovice)
17:00-17:15 Simulační výuka – jak začít? Jsou centra podmínkou?
Pavel Neumann (Ústí nad Labem)
17:15-17:30 Virtuální pacient v interaktivním vzdělávání porodnických anesteziologů
Hana Harazim (Brno)
17:30-17:45 Zásady komunikace na operačním sále
Radomír Čumlivski (Rakousko)
Klub A
16:30-18:00 Perioperační medicína 1
Předsedající: František Duška, Jan Beneš (Plzeň)
16:30-16:45 Tekutinový “stewardship” a jeho implikace v praxi
Jan Beneš (Plzeň)
16:45-17:00 Infuzní terapie a glykolalyx
David Astapenko (Hradec Králové)
17:00-17:15 Chloridy a jejich význam
František Duška (Praha)
17:15-17:45 Syntetické koloidy v klinické medicíně – up to date 2018 PRO/CON diskuze
PRO: Karel Cvachovec (Praha) 
CON:Vladimír Šrámek (Brno)
Klub E
16:30-18:00 Regionální anestezie 1
Předsedající: Dušan Mach, David Doležal
16:30-16:50 Ovlivňuje regionální anestézie klinický výsledek?
Milan Jelínek (Brno)
16:50-17:10 Minimalistický přístup k regionální anestezii horní končetiny
Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
17:10-17:30 Minimalistický přístup k regionální anestezii trupu
David Doležal (Hradec Králové)
17:30-17:50 Minimalistický přístup k regionální anestezii dolní končetiny
Luboš Beňo (Ústí nad Labem)
Klub H
16:30-18:00 Anestezie 2 (připraveno ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny)
Předsedající: Dagmar Seidlová, Renata Černá Pařízková, Jan Bláha
16:30-16:50 Perioperační farmakologická podpora krevního srážení
Helena Ondrášková (Brno)
16:50-17:10 Perioperační anesteziologické techniky snižující množství transfuzí
Bronislav Stibor (Rakousko)
Stanovisko ČSARIM k pacientům odmítající krevní transfuze – co vše by mělo obsahovat? – round table
Jan Bláha, Dagmar Seidlová, Renata Černá Pařízková, Bronislav Stibor
Klub D
16:30-18:00 WS 3: Ultrasonografická navigace přístupu do cévního
řečiště
Koordinátor: Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Podrobné informace

Čtvrtek, 4. 10. 2018

sál Panorama
08:30-10:00 Neuroanestezie a neurointenzivní péče
Předsedající: Josef Škola, Vlasta Dostálová
08:30-08:45 Anestezie a analgosedace pro intravaskulární intervence v cerebrovaskulárním programu
Michal Frelich (Ostrava)
08:45-09:00 ICP – vice než jen číslo
Josef Škola (Ústí nad Labem)
09:00-09:15 Karotická endarterektomie – proč preferuji regionální anestezii
Michal Horáček (Praha)
09:15-09:30 Karotická endarterektomie – proč preferuji celkovou anestezii
Jan Sedlář (Zlín)
09:30-09:45 Co chce/čeká neurochirug od anesteziologa během karotické endarterektomie?
Aleš Hejčl (Ústí nad Labem)
Klub A
08:30-10:00 Urgentní medicína
Předsedající: Roman Škulec, Anatolij Truhlář
08:30-08:50 Top 10 publikací 2018 “urgent/emergency medicine”
Anatolij Truhlář (Hradec Králové)
08:50-09:10 Přednemocniční neodkladná péče o pacienta s kraniotraumatem – co lze a co nelze?
Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)
09:10-09:30 Point-Of-Care ultrasonografie v urgentní medicíně – současný stav a budoucí perspektivy
Lubomír Večeřa (Zlín)
09:30-09:50 Point-Of-Care laboratorní testování v přednemocniční neodkladné péči
Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Klub E
08:30-10:00 Bolest
Předsedající: Pavel Ševčík, Jan Kozák
08:30-08:50 Nekončící příběh monitorování bolesti a hloubky celkové anestezie. Jak spolu souvisí?
Jan Divák (Ostrava)
08:50-09:10 Kam jsme došli v použití kanabinoidů v České republice?
Radovan Hřib (Brno)
09:10-09:30 Intraspinální aplikace kortikoidů – současný stav poznání
Tomáš Gabrhelík (Zlín)
09:30-09:50 Realismus v použití opioidů v léčbě chronické bolesti je více než žádoucí
Jiří Kozák (Praha)
Klub H
08:30-10:00 Historie oboru
Předsedající: Jan Málek, Ivan Čundrle st.
08:30-08:45 Prof. Antonín Ostrčil
Olga Gimunová (Brno)
08:45-09:00 Od Pulmotoru ke K 200
Jakub Vetešník (Olomouc)
09:00-09:15 Pozoruhodný život prof. A. Biera
Alice Kurzová (Praha)
09:15-09:30 50 rokov od prvej transplantácie srdca v Československu
Katarina Hasáková (Slovensko)
09:30-09:45 Historie bojových otravných látek
Ivan Čundrle (Brno)
09:45-10:00 Světový “Anaesthesia Day” má také historii
Jarmila Drábková (Praha)
Klub D
08:30-10:00 WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 1 – část 1)
Koordinátor: Michael Stern (Praha)
Podrobné informace
10:00-10:30 Kávová přestávka
sál Panorama
10:30-11:30 Rok v přehledu
Předsedající: Alexandra Žídková, Kateřina Jiroutková
10:30-10:50 Kardiologie up to date 2018
Richard Rokyta (Plzeň)
10:50-11:10 Co anesteziolog nepředepisuje, ale jeho pacient užívá…
Lucie Hauschke (Ústí nad Labem)
11:10-11:30 Top 10 publikací 2018 “intensive care medicine”
Jan Zatloukal (Plzeň)
Klub A
10:30-11:30 Evropské diplomy
Předsedající: Pavel Michálek, Martin Balík, Michal Pořízka
10:30-10:45 EDAIC
Pavel Michálek (Praha) / zástupce ESA
10:45-11:00 EDIC 
František Duška / Michal Pořízka (Praha) 
11:00-11:15 EDEC
Martin Balík (Praha)
Klub E
10:30-11:30 Anestezie v privátní praxi
Předsedající: Michal Otáhal, Martin Voldřich
10:30-10:45 Volba technik anestezie v soukromé praxi
Michal Otáhal (Praha)
10:45-11:00 Jak má vypadat analgosedace
Martin Voldřich (Praha)
11:00-11:15 Právní aspekty soukromé anesteziologické praxe
Ondřej Dostál (Praha)
11:15-11:30 Založení soukromé praxe
Petr Kováříček (Praha)
Klub D
10:30-12:00 WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 1 – část 2)
Koordinátor: Michael Stern (Praha)
Podrobné informace
sál Panorama
11:30-12:00
Prezentace nejlepších originálních sdělení
Předsedající:
General Anesthesia versus Spinal Anesthesia in Patients with Syndrome of HELLP: A Randomized Clinical Trial
Amr Talaat (Egypt)
Efekt propofolu na energetický metabolismus buňky – mitochondriální patogeneze syndromu propofolové infúze
Adéla Krajčová (Praha)
Antibiotická profylaxe v chirurgických oborech
Lucie Hauschke (Ústí nad Labem)
Ultrasonograficky navigovaná kanylace periferní žíly v přednemocniční neodkladné péči – randomizovaná klinická studie
Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Kyselina myristová, poměr vybraných organických kyselin a jejich význam pro diagnostiku sepse. (Průběžná data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03314831)
Roman Zazula (Praha)
12:00-14.30 Přestávka na oběd / Sympozia
sál Panorama
14:30-16:00 Porodnická anestezie a analgezie 2
Předsedající: Pavlína Nosková, Jan Bláha
14:30-14:50 Obezita v těhotenství a klinické implikace
Dagmar Seidlová (Brno)
14:50-15:10 Horečka asociovaná s epidurální analgezií u porodu
Jan Bláha (Praha)
15:10-15:30 Preeklampsie – up to date
Pavlína Nosková (Praha)
15:30-15:50 Neobvyklé postupy – operace plodu in utero
Ladislav Krofta (Praha)
Klub A
14:30-16:00 Perioperační medicína 2
Předsedající: David Doležal, Olga Klementová
14:30-14:50 Zástava oběhu během anestezie – v čem se liší náš postup od jiných zástav oběhu?
Olga Klementová (Olomouc)
14:50-15:10 LMA a nitrohrudní výkony – změna paradigmatu?
Petr Čáka (Hradec Králové)
15:10-15:30 Využití UZ u dětí
David Doležal (Hradec Králové)
15:30-15:50 Národní systém anesteziologické péče
Ladislav Dušek (Praha), Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Klub E
14:30-16:00 Klinické případy 2
Předsedající: Islam Saleh Abdo, Jiří Roškot
14:30-14:45 Subdurální aplikace anestetika
Jiří Roškot (Praha)
14:45-15:00 Plegie po nekomplikovaném zavedení epidurálního katétru
Simona Palásková (Praha)
15:00-15:15 Neobvyklý případ heparinem indukované trombocytopenie
Leona Říhová (Praha)
15:15-15:30 Tracheální ruptura u polytraumatu
Tomáš Hanulík (Praha)
15:30-15:45 Anesteziologický postup u hemikorporektomie
Daniel Hujo (Praha)
15:45-16:00 Akutní hypoxemické respirační selhání po extrakci centrálního žilního katetru
Islam Saleh Abdo (Ústí nad Labem)
Klub H
14:30-16:00 WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 1
Koordinátor: Martin Balík (Praha)
Podrobné informace
Klub D
14:30-16:00 WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 2 – část 1)
Koordinátor: Michael Stern (Praha)
Podrobné informace
16:00-16:30 Kávová přestávka
sál Panorama
16:30-18:00 Právní problematika v oboru
Předsedající: Renata Černá Pařízková, Jolana Těšínová
GDPR ve zdravotnictví
Michal Koščík (Brno)
V jakých oblastech denní praxe musíme být mimořádně ostražití? – 3 situace, na které si anesteziolog musí dát pozor
Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Jolana Těšínová (Praha)
Klub A
16:30-18:00 Anestezie 3 ( připraveno ve spolupráci se Sekcí mladých anesteziologů)
Předsedající: Tomáš Pařízek, Martina Klincová
16:30-16:45 Úvod a představení Sekce mladých anesteziologů
Martina Klincová (Brno)
16:45-17:00 Pohled neatestovaného mladého anesteziologa
Ondřej Jor (Ostrava)
17:00-17:15 Pohled atestovaného mladého anesteziologa
Eva Provazníková (Ústí nad Labem)
17:15-17:30 Ph.D. studium, aneb bez pomoci to nejde
Martina Kosinová (Brno)
Klub E
16:30-18:00 Regionální anestezie 2
Předsedající: Daniel Nalos, Šimon Kozák
16:30-16:50 Co přinesla nová doporuční ASRA u pacientů s léky ovlivňujícími antikoagulaci?
Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
16:50-17:10 Regionální anestézie v jednodenní chirurgii
Radomír Čumlivski (Rakousko)
17:10-17:30 Regionální anestézie v mamární onkochirurgii – je reálné očekávat vliv na dlouhodobý klinický výsledek?
Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
17:30-17:50 Erector spinae blok – nová analgetická blokáda trupu
Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
Klub H
16:30-18:00 WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 2
Koordinátor: Martin Balík (Praha)
Podrobné informace
Klub D
16:30-18:00 WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 2 – část 2)
Koordinátor: Michael Stern (Praha)
Podrobné informace
sál Panorama
18:15-19:15 Anestezie v mimořádných podmínkách
Předsedající: Pavel Ševčík, Dušan Mach
18:15-18:35 Český anesteziolog v současné Sýrii
Pavel Roleček (Ústí nad Labem)
18:35-18:55 Anestezioložkou v Jižním Sudánu
Karin Vavrečková (Německo)
18:55-19:15 Na západní frontě klid – zkušenosti z humanitární mise během Bitvy o západní Mosul
Eva Kušíková (Slovenská republika)
Klub H
18:15-19:15 WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 3
Koordinátor: Martin Balík (Praha)
Podrobné informace

Pátek, 5. 10. 2018

sál Panorama
08:30-10:00 Perioperační medicína 3
Předsedající: Michal Horáček, Eva Uchytilová
08:30-08:50 Anafylaktická reakce v anestezii
Adriana Šrotová (Hradec Králové)
08:50-09:10 Top 10 publikací 2018 “anesthesiology”
Miloš Chobola (Brno)
09:10-09:30 Ďábel je skryt v detailu – vše malé co s oblibou přehlížíme, ale ve finále může významně změnit klinický výsledek
Tomáš Vymazal (Praha)
09:30-09:50 Načasování operace – jak moc je důležité?
Jan Beneš (Plzeň)
Klub A
08:30-10:00 Intenzivní medicína 2
Předsedající: Bronislav Stibor, Zdeněk Turek
08:30-08:50 ECMO – up to date 2018
Petr Ošťádal (Praha)
08:50-09:10 Cytosorb v perioperační medicíně
Petr Pavlík (Brno)
09:10-09:30 Mimotělní eliminace CO2 – up to date 2018
Bronislav Stibor (Rakousko)
09:30-09:50 Mechanické podpory srdce – up to date 2018
Jiří Malý (Praha)
Klub D
08:30-10:00 WS 7: Transthorakální echokardiografie v základních projekcích včetně FATE a FAST protokolu 1
Koordinátor: Zdeněk Turek (Hradec Králové)
Podrobné informace
10:00-10:30 Kávová přestávka
sál Panorama
10:30-12:00 Speciální témata
Předsedající: Štefan Trenkler, Radomír Čumlivski
10:30-11:00 Pozitivní leader
Jan Muhlfeit (Praha)
11:00-11:30 Transplantace hlavy – co vše bychom museli zvažovat před anestezií?
Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Eva Kieslichová (Praha)
11:30-11:50 Umělá inteligence a anestezie
Štefan Trenkler (Slovensko)
Klub D
10:30-11:50 WS 7: Transthorakální echokardiografie v základních projekcích včetně FATE a FAST protokolu 2
Koordinátor: Zdeněk Turek
sál Panorama

11:50-12:20

12:20-12:50

Osobnost oboru

Tomáš Drábek (USA)
Zakončení kongresu
Karel Cvachovec


SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Středa, 3. 10. 2018

Jižní sál 1A
09:00-10:30
Co o tom víme
Předsedající:  Ivana Kupečková, Hana Slámová
09:00-09:15 Slow code
Jitka Rusová (Pardubice)
09:15-09:30 Pochybení sester na ICU s následkem možného psychického poškození pacienta
Markéta Nedomová Bártová (Jihlava)
09:30-09:45 Péče o pacienta s Epidermolýzou
Tereza Kolářová (Brno)
09:45-10:00 Naše zkušenosti s vysokofrekvenční ventilací
Nataša Koutová (Plzeň)
10:00-10:15 Hodnocení bolesti u pacientů na umělé plicní ventilaci
Alena Kohlová (Ústí nad Labem)
10:15-10:30 Aspekty přípravy a realizace domácí umělé ventilace v praxi
Martina Baluchová (Nymburk)
10:30-10:45 Přestávka
sál Panorama
10:45-12:00 Zahájení kongresu
Lemonova přednáška
Ivan Herold (Mladá Boleslav)
Osobnost oboru
Tomáš Drábek (USA)
12:00-14:30 Přestávka na oběd / Sympozia
Jižní sál 1A
14:30-16:00 Sestry v nouzi, aneb jak se efektivně chránit před vybranými riziky práce na JIP – interaktivní workshop
Lektoři: Dagmar Škochová, Veronika Zachová, Jitka Rychlíčková,
Jana Toufarová, Jaroslav Pekara, Ludmila Kocourková, Jaroslava Zelenková, Tomáš Glac, Kateřina Ciorová
Poranění ostrými předměty
Chemická kontaminace při úpravě a podávní léčiv
Násilí ve zdravotnictví
Profesionální nákazy
16:00-16:30 Přestávka
Jižní sál 1A
16:30-18:00 Naše zkušenosti
Předsedající: Jana Flajšingrová, Mario Pytel
16:30-16:45 Izolovana perfuzja eksteremiteta, Isolated limb perfuzion
Jovan Filipovic (Srbsko)
16:45-17:00 ROTEM vs. standardní koagulační testy u pooperačně přijatých pacientů na jednotku intenzivní péče
Michaela Blahýnková (Praha)
17:00-17:15 Poslední trendy krevních odběrů
Tomáš Grim (Ostrava)
17:15-17:30 Jak se k tomu postavit
Jana Flajšingrová (Brno)
17:30-17:45 Maligní arytmie u dvanáctileté dívky
Eva Lapčíková (Ostrava)
17:45-18:00 Odběr srdce k transplantaci
Eliška Břečková (Praha)

Čtvrtek, 4. 10. 2018

Jižní sál 1A
08:45-10:00 Vzdělávání v oboru IP
Předsedající: Ivana Kupečková, Jana Nekudová
08:45-09:00 Nové vzdělávání pro anesteziologickou sestru
Mario Pytel (Brno)
09:00-09:15 Máme dále studovat?
Andrea Švejkovská (Hradec Králové)
09:15-09:30 Možnost specializačního vzdělávání v oboru intenzivní péče s minimální spoluúčastí
Jana Nekudová (Brno)
Ocenění za celoživotní dílo v oblasti IP a vzdělávání
Jižní sál 1A
10:30-12:00 Když jde o život
Předsedající: Petr Karmazín
10:30-10:45 Aktivní útočník – úvod do problematiky
Miroslav Stach (Praha)
10:45-11:00 Připravenost IZS
Miroslav Stach (Praha)
11:00-11:15 Aktivní útočník – kazuistika
Petr Karmazín (Praha)
11:15-11:30 Rescue Task Force
Petr Karmazín (Praha)
11:30-11:45 Péče v první linii
Matěj Karlák (Praha)
Klub H
10:30-12:00 WS 5: Point-Of-Care ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně pro nelékaře
Koordinátor: Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Podrobné informace
12:00-14:30 Přestávka na oběd / Sympozia
Jižní sál 1A
14:30-16:00 Systém psychosociální intervenční služby
Předsedající: David Tuček
14:30-15:00 Systém psychosociální intervenční služby v České republice
Lukáš Humpl (Hradec Králové)
15:00-15:30 Pomáháme si pomáhat – peer podpora v rámci SPIS ve FN Hradec Králové
David Tuček (Hradec Králové)
15:30-16:00 Práce interventů SPIS ve FN Hradec Králové – kazuistiky
Martina Drápalová (Hradec Králové)
16:00-16:30 Přestávka
Jižní sál 1A
16:30-18:00 Prevence na pracovištích IP
Předsedající: Ondřej Ulrych, Branislav Moravčík
16:30-16:45 Skúsenosti sestier pracujúcich na OAIM v Dětskom kardiocentre s využívaním VAP protokolu
Milan Laurinc (Slovensko)
16:45-17:00 Efekt zavedených opatření pro prevenci VAP na KARIM FN Ostrava
Markéta Kočí (Ostrava)
17:00-17:15 Ukazatelé vhodné frekvence endotracheálního odsávání
Vítězslav Měchura (Brno)
17:15-17:30 Fyzioterapie v intenzivní péči
Petra Heczková (Praha)
17:30-17:45 Proč polohovat pacienta na resuscitačním oddělení
Ondřej Ulrych (Praha)
17:45-18:00 Mobility protokol jako cesta
Branislav Moravčík (Brno)

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA