Dětské anestezie a intenzivní medicíny

Sekce dětské A+IM při ČSARIM existuje jako volné sdružení a diskusní platforma pro zájemce o obor dětská anestézie a intenzívní medicína. Nemá registrovanou členskou základnu, funguje na osvědčeném principu „víme o sobě“. Vzhledem ke značné centralizaci oboru slouží jednak k výměně názorů a zkušeností anesteziologů, pediatrů a občas i chirurgů pracujících v nemocnicích, kde je špičková dětská anesteziologická péče podávána (DFN Motol, FN Brno a další, obvykle fakultní nemocnice) a jednak poskytuje prostřednictvím dětských anesteziologů zmíněných nemocnic konzultace a spolupráci lékařům z pracovišť, kde anestézie dětí zejména nejnižších váhových kategorií nemá tradici. Vzhledem k tomu, že systematická výuka dětské A+IM je doménou klinik, sekce se specializuje na konzultace a pomoc v aktuálních případech. 


Představitelé

Představitelem sekce je její zástupce v ČSARIM

Doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D

KARIM FN Motol, V úvalu 84, 150 00, Praha 5 – Motol

vmxa@volny.cz , vladimir.mixa@fnmotol.cz


Aktivity sekce

Kromě zmiňované konzultační a poradenské služby patří k dalším aktivitám sekce spolupráce se Sekcí intenzívní medicíny při České pediatrické společnosti (SIM ČPS) a se Sekcí dětské anestézie a intenzívní medicíny při Slovenské společnosti anesteziologie a intenzívní medicíny. Prostřednictvím svého zástupce v ČSARIM komunikuje sekce se sdělovacími prostředky i s orgány typu MZ ČR nebo SÚKL. 

Česko-Slovenský kongres dětské anestezie a intenzívní medicíny probíhá letos již po dvanácté (http://www.sdaim-kongres.cz). SDAIM a SIM ČPS se po roce střídá se sesterskou slovenskou sekcí v jeho pořádání. V letošním roce je tato akce v Praze, předpokládá se účast přibližně čtyř set lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborná náplň je garantována vědeckým výborem složeným převážně ze členů SDAIM a SIM, organizačnímu výboru asistuje Guarant Int.. Pokud je kongres na Slovensku, pak SDAIM organizuje odpovídající zastoupení českých přednášejících. 

Stránky SDAIM při webu ČSARIM jsou v rekonstrukci. Důraz bude kladen především na rubriky „Dotazy a odpovědi“, „Odborná doporučení“ a „Nadcházející akce dětské A+IM“.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA